Šogad, pāvesta Franciska izsludinātajā Konsekrētās dzīves gadā, īpaši tiek svinēta arī Konsekrētās dzīves diena (2.februāris). Latvijas konsekrētās personas ieskandināja to jau sestdien, 31. janvārī, kad, tiekoties ar Apustulisko Nunciju Baltijas valstīs V.E. Pedro Lopesu Kintana, svinīgā liturģijā atjaunoja savu veltīšanos Dievam.

Tikšanās ar pāvesta sūtni viesmīlīgajā Nabadzīgā Bērnu Jēzus māsu kongregācijas mājā Vecrīgā iesākās ar viņa uzrunu, kurā arhibīskaps Kintana norādīja, ka Latvijas konsekrēto personu identitāte, kuru ir ietekmējis komunisma laiks un dažādās vajāšanas, ir jāapzinās no jauna. Nuncijs novēlēja Dievam veltītajiem izkopt savās kopienās trīs principus:

veicināt brālīguma garu, atklāt jaunus apustuliskās darbības apvāršņus un savā apustulātā iekļaut visus cilvēkus, neraugoties uz viņu kristīgo piederību.

Pēc uzrunas Latvijas konsekrētajiem ļaudīm Māras zālē bija iespēja neformālā gaisotnē iepazīties tuvāk un kopīgi apspriest šajā gadā plānotās aktivitātes pie skaisti noformēta uzkodu galda, par ko pateicība Sv. Marijas Magdalēnas draudzes viesmīlībai ar prāvesta A.Kravaļa gādību. Pēc sirsnīgā sadraudzībā pavadītā laika visi varējām vienoties Kunga Jēzus adorācijā Vissvētākā Altāra Sakramenta priekšā Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā, kur izteicām mūsu pateicību Dievam – gan par mums pašiem atklāto konsekrētās dzīves noslēpumu un dāvanu, gan arī par iespēju izdzīvot to un atbildēt šim skaistajam, bet reizē arī grūtajam (iz)aicinājumam mūsdienu pasaulē.

Svinīgās Vesperes sagatavoja mūs Sv. Mises Upurim, kuru celebrēja Apustuliskais Nuncijs, koncelebrējot 8 brāļiem priesterībā. Sv. Mises liturģijas bagātība rosināja domas pacelties tuvāk Nezināmajam un Mūžīgajam, kurš, kļūdams viens no mums, nezaudēja neko no savas dievišķības un turpina ik dienas atklāties mūsu dzīvēs visikdienišķākajos notikumos gan priekos, gan sāpju un rūgtuma brīžos.

Noslēgumā t.Rinalds Stankevičs MIC pateicās gan pāvesta sūtnim par atbalstu, gan aptuveni 150 Latvijas konsekrētajām māsām un brāļiem par viņu pārsvarā kluso un nemanāmo darbu, kas ikdienā liekas tik maznozīmīgs, taču, ja tā nebūtu, kā norādīja mariāņu mūks, mūsu Terra Mariana izskatītos pavisam citādāka. Tēvs Rinalds ielūdza Nunciju vadīt arī konsekrēto personu gara sakopošanās dienas Viļānos, kas paredzētas 21.-24. jūnijā.