1. februārī Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku/-ču apvienība Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē ar kopīgām vesperēm un Svēto Misi iesāka svinēt Vispasaules konsekrētās dzīves dienu, kura tiek atzīmēta 2. februārī.

Bijām īpaši pagodināti ar Svētā Krēsla sekretāra attiecībām ar valstīm arhibīskapa Pola Ričarda Galagera (Paul Richard Gallagher) klātbūtni, kurš kopā ar citiem Vatikāna pārstāvjiem, apustulisko nunciju Baltijas valstīs Petaru Antunu Rajiču, kā arī Rīgas diecēzes arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču, bīskapu Andri Kravali un kardinālu Jāni Pujātu celebrēja Svēto Misi.

Pateicamies sv. Marijas Magdalēnas draudzei un bīskapam Andrim Kravalim par svētku agapi. Dziļi novērtējam atbalstu no cilvēkiem, kuri kopā ar mums svinēja Svēto Misi pateicībā par konsekrēto dzīvi!

 

Arhibīskapa Galagera sprediķis Svētajā Misē >>