Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu konference aicina uz diskusiju par pastorālo darbu ar jauniešiem Baznīcā, kas notiks 24. jūnijā Viļānos. Pieteikšanās līdz 22. jūnijam!

Simpozija_programma

 SIMPOZIJA MĒRĶIS

Izvērtēt pastorālā darba ar jauniešiem situāciju Latvijā, meklējot atbildes uz jautājumu, kā konsekrētās personas var vēl auglīgāk un efektīvāk atbalstīt jauniešus aicinājuma izzināšanas ceļā. Atsaucoties Bīskapu sinodes uzaicinājumam pārrunāt dažādus pastorālā darba aspektus, laipni aicinām piedalīties simpozijā visus, kuri veic kalpojumu jauniešiem Baznīcā – draudzēs un kopienās. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!

 

SIMPOZIJA PROGRAMMA    lejuplādēt  >>

11:00 -14:00 I SESIJA

11:00 Ievadlūgšana

11:10 Pr. Pēteris Skudra “Atziņas pēc Eiropas Bīskapu konferences rīkotā simpozija Barselonā: gatavojoties Bīskapu sinodei par jauniešiem”

11:40 Pr. Rihards Rasnacis “Jauniešu iesaistīšana pastorālajās aktivitātēs: labās prakses piemēri un risinājumi”

12:10-12:30 Kafijas pauze

12:30 Lolita Ērgle, Mag.rel.paed. “Jaunieši mūsdienās: pastorālā darba izaicinājumi un iespējas”

13:10 m. Inese Lietaviete Anketas “Jauniešu viedoklis par Baznīcu Latvijā” rezultātu prezentācija

13:20-13:50 Paneļdiskusija

14:00 Pusdienas klosterī

15:00-15:45 Laiks individuālai lūgšanai (baznīcā, kriptā, dārzā, adorācija – klostera kapelā uc.)

 

16:00-19:00 II SESIJA

16:00 Patrīcija Žeigure,  Gunta Strode   Jauniešu liecības: kas jauniešiem palīdz iesaistīties draudzē?

16:40 Velta Skolmeistare “No Krakovas uz Panamu: refleksijas pēc tikšanās Romā par Pasaules Jauniešu dienu pastorālajiem augļiem”

17:00 Pauze

17:15-18:00 Darbs grupās

Darba kopsavilkums, secinājumi

18:30 Vesperes baznīcā un noslēguma svētība

 

Simpozijs notiek Mariāņu klosterī (Kultūras laukums 6a, Viļāni) skatīt

Plkst. 9:00 ir iespēja svinēt Svēto Misi kopā ar konsekrētajām personām Viļānu baznīcā.

Ziedojums par dalību: 7 eiro

 

JAUTĀJUMI  PĀRRUNĀŠANAI  –  SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS

a) Jautājumi, uz kuriem aicināti atbildēt jaunieši:

1. Kādā veidā Baznīca ieklausās jauniešos, viņu dzīves situācijā?

2. Kādi ir svarīgākie mūsdienu izaicinājumi un iespējas mūsdienās jauniešiem Latvijā?

3. Kāda veida pastorālās aktivitātes, tikšanās ir visveiksmīgākās jauniešiem Baznīcā un kāpēc?

4. Kādas aktivitātes, tikšanās ir veiksmīgas darbā ar jauniešiem ārpus Baznīcas un kāpēc?

5. Ko jaunieši patiesībā sagaida no Baznīcas Latvijā šodien?

6. Kādas ir jauniešu iespējas piedalīties ekleziālajā komūnijā (iesaistoties draudzes un kopienu dzīvē)?

7. Kā un cik bieži tiek veidots kontakts ar jauniešiem ārpus Baznīcas?

 

b) Jautājumi par pastorālajām Aicinājuma (arī – profesionālajām) programmām jauniešiem:

8. Kā jauniešu aicinājuma izzināšanā ir iesaistītas ģimenes un kopienas?

9. Kāds ir skolu, universitāšu un citu izglītības iestāžu (civilo vai ekleziālo) ieguldījums jauniešu formācijā viņu aicinājuma izzināšanai?

10. Kādā veidā tiek ņemtas vērā kultūras izmaiņas, ko veicina digitalizācija?

11. Kādā veidā Pasaules Jauniešu dienas vai citas nacionālās / starptautiskās iniciatīvas var kļūt par ikdienas pastorālās aprūpes daļu?

12. Kādā veidā jūsu diecēzē tiek plānoti  diecēzes pastorālās programmas notikumi / pasākumi jauniešiem?

 

c) Jautājumi atbildīgajiem, kas veic pastorālo darbu ar jauniešiem: 

13. Cik daudz laika priesteri un citi formatori velta individuālai garīgai vadībai jauniešiem?

14. Kādas ir formācijas iespējas un iniciatīvas, ko izmanto pastorālā darba veicēji, lai palīdzētu jauniešu aicinājuma izzināšanā?

15. Kāda veida individuālā līdzgaitniecība tiek piedāvāta semināros?

 

d) Specifiski jautājumi, kas attiecas uz jauniešiem Eiropā:

16. Kāda veida atbalsts tiek sniegts jauniešiem, lai viņi varētu raudzīties nākotnē ar uzticību un cerību, apzinoties savu bagātību – Eiropas kristīgās saknes?

17. Jaunieši bieži jūtas izstumti un marginalizēti politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā situācijā, kurā tie dzīvo. Kādā veidā jūs pievēršat uzmanību jauniešu protesta reakcijai, kas var tikt transformēta sadarbībā un līdzdalībā?

18. Cik lielā mērā paaudžu attiecībām joprojām ir nozīme? Ja tās vairs nedarbojas, kā varētu tās atjaunot?