Visu mirušajiem – “Lai palīdzam cietējiem, dzīviem un mirušiem!”

DIBINĀŠANA

Māsu palīdzētāju dvēselēm šķīstītavā kongregācija tika izveidota 1889. gada 10. novembrī Zakročimā, Polijā, un tās dibinātājs ir svētīgais kapucīnu tēvs Honorāts Kožmiņskis (1829-1916), kurš ir vairāk nekā 20 bezhabita kongregāciju pamatlicējs. Kongregācijas līdzdibinātāja ir Vanda Olenska. Latvijā minētā kongregācija darbojas kopš 1903. gada sākotnēji Krāslavā, vēlāk arī Daugavpilī un Rīgā.
Māsas, kuras visu savu dzīvi veltī dvēselēm šķīstītavā, dzīvo arī Francijā. Šīs kongregācijas dibinātāja ir svētīgā māte Marija no Apredzības. Savukārt svētīgā tēva Honorāta Kožmiņska izveidotās kongregācijas māsas darbojas Polijā, kur atrodas tās galvenais centrs, Vācijā (Minhenē), Lietuvā (Viļņā) un Latvijā – Rīgā, Daugavpilī un Krāslavā.

AICINĀJUMS (HARIZMA)

Māsu palīdzētāju dvēselēm šķīstītavā kongregācija pieder lielajai franciskāņu saimei, kura dzīvo pēc sv. Franciska no Asīzes ordeņa regulas. Māsu garīgās dzīves centrā ir nabadzīgais, pazemīgais un krustā sistais Pestītājs. Kongregācijas harizma ir palīdzība mirušajiem, kuri nonākuši šķīstītavā; to apliecina arī devīze: visu mirušajiem!

DARBĪBA

Apustulāts – palīdzība dvēselēm šķīstītavā. Balstoties uz dogmu par svēto sadraudzību, māsas vienotībā ar Kristus Upuri upurē Debesu Tēvam visu savu dzīvi, bet īpaši to gandarījumu, ko viņas iegūst ar saviem labajiem darbiem, par mirušajiem, kas tādējādi tiek šķīstīti, lai viņi pēc iespējas ātrāk ieietu Tēva mājās. Šādi domājot par dvēselēm šķīstītavā, māsas sv. Franciska garā kalpo tiem, kuriem ir visvairāk nepieciešama palīdzība virs zemes: strādā pansionātos, skolās, slimnīcās, bērnudārzos un draudzēs. Apslēptā ordeņa dzīve, kuru māsas dzīvo pēc Jēzus un Marijas dzīves Nācaretē parauga, rada plašas iespējas darboties pasaulīgajā vidē. Latvijā kongregācijas māsas strādā pārsvarā draudzēs un skolās. Māsas palīdzētājas dvēselēm šķīstītavā vada arī Apustulisko pasākumu – palīdzību šķīstītavai. Šajā pasākumā var iesaistīties ikviens praktizējošs katolis. Apustuliskā pasākuma locekļi dalās divās grupās: pieaugušo un jauniešu grupā.

IESTĀŠANĀS (FORMĀCIJA)

Kongregācijā formācija notiek šādi: postulāts, kas ilgst no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem, kura laikā notiek ticības padziļināšana un kristīgā dzīvesveida nostiprināšana, noviciāts – 2 gadi, kas ir sagatavošanās laiks pirmajiem svētsolījumiem, junoriāts, kas ilgst 5 gadus līdz mūžīgajiem svētsolījumiem. Lai labāk izkoptu aicinājumu, pirms postulāta ir iespējama arī aspirantūra. Kongregācijā pieņem jaunietes vecumā no 16 līdz 35 gadiem.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Adrese Rīgā: Zemaišu 1, k.2, dz.8, Rīga, LV-1002
Tālr. +371  28315717
E-pasts: riga.mpds@inbox.lv

Adrese Daugavpilī: Liepājas iela 6-19, Daugavpils, LV-5417
Tālr. +371 65436698
E-pasts: sandrampds@inbox.lv

Mājas lapa: http://bit.do/mpds