Ar kopienas Chemin Neuf vadīto lūgšanu vakaru 2016. gada 1. janvārī Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā noslēdzās viena no Konsekrētās dzīves gada iniciatīvām, kuras ietvaros katra mēneša pirmajā piektdienā dažādu kopienu pārstāvji pulcējās uz lūgšanu nomoda vakariem. Tā bija skaista iespēja iepazīt dažādu kopienu brāļus un māsas, kā arī viņu harizmu, lūgšanu pieredzi. Paldies kopienām, kas iesaistījās ar savu klātbūtni, kā arī pr. Andrim Kravalim  un draudzei par viesmīlību un kopīgo lūgšanu!

2014. gads

Decembrī – Bezvainīgās Jaunavas Marijas māsas kalpones

2015. gads

Janvārī – Apustuliskās Oblātes un kustība “Pro Sanctitate”

Februārī – Jezuīti

Martā – Betānijas dominikāņu māsas

Aprīlī, Lielajā Piektdienā – kopīga adorācija pie Kristus Kapa

Maijā – Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas

Jūnijā – Marijas Bezvainīgās Sirds Mazās māsas

Jūlijā – Bezvainīgās Jaunavas Marijas māsas kalpones

Augustā – Baskāju Karmela māsas; Dzīvības Mātes Institūts

Septembrī – Bērniņa Jēzus māsas karmelītes

Oktobrī – Mazākie brāļi kapucīni

Novembrī – Māsas Palīdzētājas dvēselēm šķīstītavā

Decembrī – Jēzus un Marijas Dominikāņu māsas misionāres, Dominikāņi