Katru mēnesi naktī no pirmās mēneša piektdienas uz sestdienu sv. Marijas Magdalēnas baznīcā uz lūgšanu pulcējas dažādu konsekrētās dzīves kopienu brāļi un māsas. Šomēnes, 6. februārī, lūgšanu vakaru vadīja jezuītu tēvs Algimants Gaudaitis. Pēc  vakara Svētās Mises tēvs vadīja adorāciju ar meditācijām, kas bija balstītas ignāciskajā garīgumā. Tēvs pastāstīja arī par jezuītu kopienas iecerēm Latvijā, piebilstot, ka šobrīd  “galvenokārt mācās – latviešu valodu, un klausās – lai atpazītu ceļus, ko Dievs paver viņiem Latvijā.”

TUVĀKĀS NOMODA NAKTIS:

6. martā – vadīs: Betānijas dominikāņu māsas

3. aprīlī – Lielās Piektdienas adorācija pie Kristus Kapa

1. maijā – vadīs: Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas

VAKARA NORISE

18:00 Taize lūgšana

19:00 Svētā Mise

Kopienu vadīta adorācija, Sadraudzības agape, Rožukronis

24:00 Pusnakts Mise

 

Arī citviet Latvijā konsekrētie lūdzas un aicina lūgšanai pievienoties – katra mēneša pirmajā ceturtdienā lūgšanas par aicinājumiem notiek Viļānu mariāņu tēvu klostera baznīcā, savukārt mēneša otrajā otrdienā – Rīgas Sv. Alberta baznīcā tēvi kapucīni sadarbībā ar citām kopienām mūs aicinās iepazīt svētā Franciska garīguma dažādus aspektus. Konsekrētās dzīves gada laikā lūgšanu vakari tiks rīkoti arī pie Jēzus un Marijas dominikāņu māsām misionārēm Kuldīgā, pie Nabadzīgā Bērna Jēzus māsām Liepājā, kā arī daudzu citu klosteru kapelās.