Lūgšana par aicinājumiem

Vai tu vēlētos, lai katrai Latvijas draudzei būtu savs priesteris? Lai klostermāsas kalpotu cilvēkiem arī tavā draudzē? Konsekrētās dzīves gadā, kas sasaucas ar mūsu zemes – Terra Mariana – 800 gadu jubileju, vēlamies Dievmātei uzdāvināt īpašu dāvanu – 800 cilvēku lūgšanas par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi.

Mēs ticam, ka, vienojoties kopīgā lūgšanā par aicinājumiem, mēs varēsim palīdzēt daudziem jauniem aicinājumiem uzplaukt Latvijas Baznīcā. Mums vienīgi ir jālūdz, lai jaunieši, kas sadzirdējuši sirdī Dieva balsi, nebaidās atstāt visu un atbildētu Viņam ar savu “jā”!

Tu vari pievienoties kopīgajai lūgšanai – lūdzoties par aicinājumiem (jebkādu lūgšanu) īpaši Konsekrētās dzīves gadā (līdz 2016. gada 2. februārim)!

Lūgšana par aicinājumiem:

Debesu Tēvs, dod, lai mēs katrs, vienoti  Kristus Miesā, kalpotu ar tām dāvanām, ko esam saņēmuši. Mēs lūdzam, lai jaunieši, kurus Tu esi aicinājis uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi, drosmīgi atbild Tavai gribai! Sūti strādniekus savā lielajā pļaujas laukā, lai Evaņģēlijs aizvien tiek sludināts, lai nabagi netiek aizmirsti un izslēgti no mīlestības kopības, lai cietēji saņem mierinājumu un lai Tava tauta vienmēr tiek stiprināta ar Sakramentiem. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā. Amen.

“Katra aicinājuma uz priesterību vai konsekrēto dzīvi pamatā un pirms katra aicinājuma vienmēr ir bijusi kāda spēcīga un intensīva lūgšana – vecmammas, vectēva, mammas, tēta, kopienas lūgšana. Tieši tāpēc Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38). Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus.” (Pāvests Francisks, Labā Gana svētdienā 21.04.2013.)