Oktobra pēdējās dienās (29.-30. oktobrī) mums, Latvijas konsekrētajiem, bija iespēja sagaidīt īpašu ciemiņu – salvatoriāņu tēvu Kšištofu Vonsu, SDS, Garīgās formācijas centra Krakovā direktoru, Lectio Divina skolas attīstītāju.

Sākumā pr. Kšištofs Vonss tikās ar Rīgas arhidiecēzes priesteriem un arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču ikmēneša priesteru konferences ietvaros Garīgajā seminārā. Savā uzrunā priesteriem pr. Vonss uzsvēra Dieva Vārda lasīšanas nozīmi, lai sadzirdētu to, ko saka Dievs un kā tas ietekmē priestera sludināšanu un kalpošanu Dieva tautai:

“Ja es kā priesteris nejautāju, ko man šodien saka Dievs caur savu Vārdu, tad man rodas citi jautājumi – ko saka manas problēmas? ko citi sagaida no manis? – un mēs dzīvojam zem šo jautājumu smaguma. Svarīgi, lai pēdējais dienas brīdis ir veltīts tam, lai mēs atvērtu Bībeli un jautātu: “Ko saka Dievs?” Jo, kā bieži lasām Kompletorijā, – “saviem mīļajiem Viņš bagātīgi dod pat miegā” (Ps 127, 2). (..) Ja sadzirdi, kā Dievs runā ar tevi šodien caur Vārdu, tu varēsi to tikpat spēcīgi pasludināt citiem. (..) Ir tāds brīdis tavā dzīvē, kad Dieva Vārds tevi tā pārveido, ka tu sāc lasīt savu dzīvi, visu, kas notiek Baznīcā, pasaulē – it kā ar Dieva acīm, ar Viņa skatienu. Un tā ir Lectio Divina – Dievišķā lasīšana, nevis lectio humana – cilvēcīga lasīšana un skatījums.”

29. oktobra pievakarē ar Svēto Misi sv. Franciska baznīcā iesākās pr. Vonsa vadītā formācijas sesija “Viscaur skaista. Lectio Divina ar Mariju”, kas turpinājās visu nākamo dienu Garīgā semināra telpās. Tajā piedalījās aptuveni 70 konsekrētās personas, priesteri un semināristi, to skaitā – arī 28 māsas no Lietuvas.

No pr. Kšištofa Vonsa pārdomām:

Marija, Pilnībā Skaistā, mums atgādina, ka skaistums ir aicinājums. (…) Mēs, līdzīgi kā Marija, esam aicināti, lai būtu skaisti, ne tikai mazliet, ne tikai daļēji. Bet viscaur skaisti, pilnīgi skaisti!

Marijas skaistuma noslēpums ir apslēpts Vārdā: viņa ir pilnībā skaista, jo pilnībā ir atdevusies Dieva Vārda rīcībā!

 

Pēc tikšanās māsas ar pateicību dalījās tajā, kas viņas bija uzrunājis. No Apustuliskajām Oblātēm “Pro Sanctitate” saņēmām divas skaistas liecības:

“Divas dienas, pavadītas ‘svēto kompānijā’!” pēc tikšanās māsa Liliane dalījās ar piedzīvoto. “Kā Dievs sūtīja Eņģeli Gabriēlu pie Marijas, lai darītu Viņai zināmu savu plānu, tāpat Dievs sūtīja tēvu Kšištofu pie manis, lai atklātu, ka man nemitīgi jāatgriežas pie īstā Skaistuma, kas ir Viņš! Un to mēs piedzīvojām kopā ar māsām no Lietuvas, kuras kuplā skaitā apciemoja mūs un dalījās ar mums!”

“Tēvs Kšištofs palīdzēja mums dziļāk pārdomāt Marijas skaistumu, būt kopā ar Viņu un kontemplēt klusumā visu to, ko Dievs bija darījis Marijā. Ja mēs Dievam atļausim, Viņš to pašu darīs arī ar mums!” uzsvēra māsa Rita. “Skaistums, svētums, pazemība – tas palīdz katram no mums kļūt skaistam/tai! Ja mēs kontemplēsim Skaistuma Avotu – Jēzu, Dieva Dēlu – mēs arī kļūsim skaisti. Pasaulei šodien ir vajadzīgs šis skaistums! Mums ir jābūt harmonijā – jūtas, domas, vēlmes, dvēsele, ķermenis. Viss pieder Dievam, un ar visu to Viņš mūs pārveido par dzīvības skaistuma un svētuma Baznīcas akmeni. Paldies par šo Lectio Divina!”

LKDIPAK