Pirmdien, 31. janvārī, Latvijas konsekrētie pulcējās Betānijas Svētā Jāzepa klosterī Rīgā, lai ievēlētu jaunu valdi un svinētu Pasaules konsekrēto dienu, kas tiek atzīmēta 2. februārī. Tikšanās reizē piedalījās arī apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Petars Antuns Rajičs. Par apvienības prezidentu tika ievēlēts jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs, viceprezidenti – Apustuliskā Oblāte Liliane Bertrande no kustības „Pro Sanctitate“ un sekretāri – kopienas „Chemin Neuf“ konsekrētā māsa Arnita Buldure. Valde tika ievēlēta uz nākamajiem trim gadiem.

Iepriekšējā valde – māsa Hanna Rita Laue OP, J. Meļņikovs un māsa Emanuēla SJE – informēja klātesošos par paveikto, norādot, ka par spīti Covid-19 ierobežojumiem izdevies organizēt vairākus pasākumus konsekrēto mūžformācijai. Pārsvarā gan tie norisinājās attālināti vai klātienē ar epidemioloģiskiem ierobežojumiem. Piemēram, notikušas konferences par pusmūža krīzi un konsekrēto dzīvi, par kopienas dzīvi. Konferences pārstāvji aktīvi centušies piedalīties Eiropas konsekrēto sapulcēs, piemēram, konferencē par bērnu un mazaizsargāto drošību, Austrumu spārna tikšanās reizē un Eiropas konsekrēto ģenerālsapulcē. Ļoti ierobežoti, taču izdevās organizēt „Campo Jēzus“ vasaras nometni. Savukārt „Emausas līnija“ kā atbalsta telefons, uz kuru var zvanīt, lai aprunātos krīžu gadījumos vai pieteiktu lūgšanas, ir iniciatīva, kas ļāva kalpot, neskatoties uz pandēmijas ierobežojumiem.

Tūdaļ pēc valdes vēlēšanām notika pirmā neformālā tikšanās visiem konsekrētajiem, kuras laikā tika runāts par nākamo trīs gadu periodu un to, kā konsekrēto kopiena gribētu darboties turpmāk. Kā būtiskākais uzdevums tika izvirzīts kopienu kanoniskā un valsts juridiskā statusa salāgošana. Tas ir darbs, kas ietver savstarpēju sadarbību un sadarbību ar Latvijas bīskapu konferenci, lai varētu šos jautājumus risināt arī valsts līmenī. Tāpat tika runāts par to, kā turpināt konsekrēto sadarbību dažādos projektos, kā tas bijis ar „Campo Jēzus“ vai „Emausas līniju“, bet meklēt arī citas sadarbības iespējas, kā būtisku misiju un sadarbības vajadzību izceļot aicinājumu kalpošanu. Nuncijs norādīja, ka aicinājuma kalpojums ietver darbu ar ģimenēm, un šajā kalpojumā nepieciešams uzrunāt jauniešus. Tomēr pats svarīgākais – ar savu dzīvi liecināt par attiecībām ar Dievu, kas var būt aicinājuma pamats, iedvesma un motivācija.

Tikšanās laikā nuncijs uzsvēra, ka konsekrēto dzīvi īpaši raksturo pāvesta Franciska izsludinātās sinodes atslēgvārdi: kopiena, līdzdalība, misija. Šiem vārdiem ir jāraksturo visa konsekrēto dzīve, un viņiem šobrīd aktīvi jāpiedalās lokālo diecēžu organizētajā sinodalitātes procesā kā cilvēkiem, kas jau cenšas dzīvot šo ideālu un līdz ar to var dot vērtīgu pienesumu šim procesam. Nuncijs īsi paskaidroja katru no aspektiem. Kopība – kā aicinājuma dzīvesveids, kas ir vērsts uz savstarpēju mīlestību kopienās un uz āru, līdzcilvēkiem liecinot ar savu svētas dzīves piemēru. Līdzdalība – vispirmām kārtām kā ieklausīšanās vienam otrā, lai veidotu pastorālo darbu, kas būtu Dieva svētīts, vienlaikus patiesi pūloties iekļaut ikvienu cilvēku, it īpaši tos, kas “atrodas nomalēs vai jūtas atstumti”. Savukārt misiju nuncijs raksturoja ar vārdiem: „Baznīca pastāv, lai evanģēlizētu, kas nozīmē liecināt par Dieva mīlestību visai cilvēces ģimenei.“ Kopā ar sinodālo ceļu, ko pāvests ir uzsācis, konsekrētie vēl jo vairāk ir aicināti liecināt par Evaņģēliju, dodoties uz garīgajām, sociālajām, ekonomiskajām, politiskajām, ģeogrāfiskajām, eksistenciālajām perifērijām.

Neformāli daloties ar konsekrētajiem, nuncijs norādīja, ka viņam svarīga ir atziņa, ka konsekrētā dzīve nav domāta pašam priekš sevis. “Mēs nekad nevaram koncentrēties uz sevi,” sacīja nuncijs. Tas ir vēl jo svarīgāk un patiesāk pasaulē, kura ir tik ļoti pārņemta ar sevi. Tādējādi vēlreiz ir nepiciešams izcelt konsekrēto jēgu un nozīmi mūsdienu pasaulē. Šī atziņa liek apjaust savu ierobežotību, nepilnības un pat grēcīgumu, bet arī aicina uz lielāku paļāvību uz Dievu un visu cilvēku savstarpējo lūgšanu.

Konsekrētie ir sievietes un vīrieši, kas ir devuši svinīgus svētsolījumus dzīvot pēc evaņģēliskiem principiem nabadzībā, paklausībā un šķīstībā. Konferences mērķis ir stiprināt konsekrēto personu vienību katoļu Baznīcā Latvijā, veicināt Konsekrētās dzīves institūtu locekļu sadarbību ar bīskapiem un lokālo Baznīcu, tādējādi sludinot Evaņģēliju Latvijā.

Jānis Meļņikovs SJ