Tuvojas izskaņai īpašais Konsekrētajai dzīvei veltītais gads, ko Pāvests Francisks izsludināja no 2014.gada 30. novembra līdz 2016.gada 2.februārim kā laiku, kurā no jauna atklāt Dievam veltītas dzīves nozīmi Baznīcā. Ārī Latvijā šis notikums tika īpaši atzīmēts – Latvijas klostermāsas un klosterbrāļi, diecēžu bīskapu vadībā, tikās uz kopīgām lūgšanu dienām Aglonā, Viļānos, Jelgavā, Kuldīgā un Rīgā. Tika izveidota arī informatīva mājaslapa (www.konsekretie.lv) un izstāde par dažādām konsekrētās dzīves kopienām Latvijā, kas turpina apceļot Latvijas draudzes. Jāatzīmē, ka šī gada ietvaros arī pirmo reizi norisinājās konsekrēto personu kopīgi organizētā vasaras nometne jauniešiem “Campo Jēzus”, kas nu jau kļūs par paliekošu notikumu (šogad tā norisināsies no 27.-30. jūnijam Viļānos).

Ar prieku vēlamies pavēstīt, ka lūgšanai par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi ir iesaistījušies 965 lūdzēji Latvijā un arī ārpus tās robežām (sākotnējā iecere bija sapulcināt 800 lūdzējus – kā simbolisku pateicību Dievmātei par 800 Terra Mariana gadiem). Ir draudzes – kā, piemēram, Preiļos, Viļakā, Viļānos, Madonā, Cesvainē, Cēsīs, Jēkabpilī, vairākās draudzēs Rīgā, kur lūdzas desmitiem cilvēku, bet pārstāvētas ir arī pavisam mazas draudzes – kā skaisti lūgšanu ziedi Marijai, kas izplaukuši Latvijā Terra Mariana jubilejas gadā. Lūgšanai pievienojušies arī vairāki cilvēki ārpus Latvijas robežām – tostarp Betānijas dominikāņu māsas Holandē un Vācijā, latvieši ārzemēs – Amerikā, Kanādā un citās valstīs. Patiess prieks par to, ka ar savu lūgšanu šo iniciatīvu ir atbalstījis arī Apustuliskais Nuncijs Pedro Lopess Kintana, Latvijas bīskapi, daudzi priesteri, vairāku kongregāciju klostermāsas un klosterbrāļi, terciāri no franciskāņu, dominikāņu, karmelītu sekulārordeņiem, dažādu kopienu un kustību pārstāvji, arī kristieši no citām konfesijām.

Mēs, Latvijas konsekrētās personas, esam ļoti pateicīgi visiem lūdzējiem un arī priesteriem, draudžu ganiem, kuri ir uzrunājuši un pamudinājuši savu draudžu locekļus iesaistīties kopīgā lūgšanā par Dievam veltītajiem cilvēkiem un jauniem paaicinājumiem uz garīgo kārtu. Paldies visiem, kuri pamudināja iesaistīties savus ģimenes locekļus un paziņas! Nedēļā, kad lūdzamies par kristiešu vienotību, mums ir patiess prieks, ka šī lūgšanu iniciatīva ir kļuvusi par skaistu vienotības zīmi Latvijas Baznīcā, ļaujot līdzdalīt kopīgas rūpes par tās nākotni. Tā – visi kopā – esam varējuši tuvoties Pāvesta Franciska pamudinājumam, ko viņš uzticēja Dievam veltītajiem ļaudīm Konsekrētās dzīves gada ievadvēstulē:

“Es sagaidu, ka “komūnijas garīgums”, uz kuru norādīja Jānis Pāvils II, kļūs par realitāti un ka jūs stāvēsiet uz pirmās līnijas, lai uzņemtos lielo izaicinājumu, kāds mūs sagaida šajā jaunajā tūkstošgadē – “veidot Baznīcu par komūnijas māju un skolu”. (..) Komūnija, kā arī dažādu harizmu un aicinājumu satikšanās ir cerības ceļš.”

Pateicībā visiem, kas ir atsaukušies uzaicinājumam lūgties, mēs, konsekrētās personas, pieminam jūs savās lūgšanās, arī Svētās Mises upurī. Visi lūdzēju vārdi ir tikuši apkopoti īpašā grāmatā, kas ir dāvinājums Aglonas Dievmātei.

“Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus,” uzsver Pāvests Francisks.

Tāpēc nemitēsimies lūgšanā pavadīt tos, kuri jau iet savu aicinājuma ceļu – Konsekrētās dzīves gada laikā tiem ir pievienojušies vairāki jauni cilvēki, dodot Dievam svētsolījumus uz mūžu (pr. Ernests Jansons MIC, br. Jānis Savickis OFM Cap, māsa Helēna Lācīte OP, br. Jānis Rozenštrauhs Tiberiādes kopienā Lietuvā). Lai arī Konsekrētās dzīves gads noslēgsies 2. februārī, turpināsim ar paļāvīgu cerību lūgt Pļaujas Kungu, lai “Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38)!