Saulainajās atvasaras dienās 18.-20. septembrī Aizkrauklē norisinājās Latvijas Jauniešu dienas. Mūsu, Dievam veltīto personu, klātbūtnei bija gan apustulisks, gan izteikti kontemplatīvs raksturs. Jauniešu dienu laikā māsas nomainīja viena otru, paliekot Jēzus adorācijā – Vissvētākā Sakramenta priekšā, lai lūgtos par bagātīgiem žēlastības augļiem jauniešu sirdīs. Paldies visu konsekrētās dzīves kopienu parstāvjiem, kuri uzņēmās arī dažādu aktivitāšu un jauniešu darbnīcu  vadīšanu!

Uz tikšanos atkal – Pasaules Jauniešu dienās Krakovā!