Svinot Konsekrētās dzīves dienu 2. februārī, mēs, Dievam veltītie ļaudis, pulcējāmies Sv. Jēkaba katedrālē uz  Svēto Misi, kuras laikā svinīgi atjaunojām savus solījumus – būt Dieva rīcībā, ar prieku izdzīvojot savu konsekrāciju (translācija LTV1).

“Un šodien mūsu veltīšanās – gan Kristībā, gan īpašā konsekrācijā Dievam – atklājas degošajās svecēs, ko turam mūsu rokās,”  klātesošos uzrunāja katedrāles prāvests pr. Pauls Kļaviņš, Dr Theol. “Tās atgādina Kristības žēlastību, ar kuru Kristus ir sācis apgaismot mūsu dzīves.”

Īpaša dāvana mums, konsekrētajiem, šogad bija iespēja piedalīties arī formācijas dienās, kuras vadīja pr. Lešeks Voroņeckis (Woroniecki), SAC, teoloģijas doktors, palotīnu priesteris no Frīburgas universitātes (Šveicē). Pirmajā vakarā (2. februārī) tikšanās laikā viesmīlīgajās Svētās Ģimenes mājas telpās, pr. Voroņeckis aicināja konsekrētos dziļāk apzināties savu aicinājumu būt Baznīcā un ar Baznīcu, kā arī ieklausīties uz ko Dievs mūs aicina caur Baznīcas balsi jaunizdotajos dokumentos saistībā ar konsekrēto dzīvi.

Sestdien, 3. februārī, formācijas dienas turpinājās BVJM māsu kalpoņu klosterī Ķīpsalā, kur pulcējās ne vien konsekrētie no Latvijas, bet arī vairākas māsas no Lietuvas. Pr. L. Voroņeckis divās plašās konferencēs ieskicēja mūsdienu izaicinājumus, ar kuriem konsekrētās personas saskaras postmodernisma kultūras kontekstā. Viņš pieskārās arī šobrīd aktuālajiem sabiedrības un Baznīcas jautājumiem par Stambulas konvenciju un arī par dokumenta “Amores Laetitia” 8. nodaļas interpretāciju.

Īpaši vērtīga mums, konsekrētajiem, bija konference par konsekrētās personas identitāti, kas ļāva mums padziļināt izpratni par konsekrētās dzīves teoloģiju.

“Mums nav jāizdomā sava identitāte kā konsekrētajiem. To mums atklāj Baznīca. Ja kāds to cenšas izdomāt pats, viņš kļūdīsies. Šī identitāte ir dāvana, ko mēs saņemam no Dieva un no Baznīcas.”

Mēs ticam, ka šīs garīgā prieka pilnās dienas, kuru vērtību padziļināja kopīgā lūgšana, sadraudzība un dalīšanās pārdomās par dzīves svarīgākajiem jautājumiem, nesīs stiprinājumu mūsu ikdienas konsekrācijā Dievam. Lai mēs arvien pilnīgāk spētu atbildēt aicinājumam, ko no mums sagaida Baznīca:

“Pašiem piedzīvot un parādīt citiem, ka Dievs var piepildīt mūsu sirdis un darīt mūs pilnībā laimīgus, bez nepieciešamības meklēt mūsu laimi kaut kur citur” (Pāvests Francisks, Vēstulē konsekrētajiem, 2014)

Pr. Lešeks viesojās arī Radio Marija Latvija studijā, kur piedalījās pr. Pētera vadītajā “Priestera katehēzē” par konsekrētās dzīves aicinājumu Baznīcā.

Bildes no formācijas tikšanās (76) >>