Konsekrētās dzīves gada izskaņā Romā pulcējās tūkstošiem konsekrēto personu, lai pateiktos Dievam par saņemtajām žēlastībām un vienotos lūgšanā ar Pāvestu Francisku. Starp viņiem bija arī 15 Dievam veltītie no Latvijas, kuri piedalījās Pāvesta audiencē Pāvila VI zālē, savukārt 2. februārī – Kunga Prezentācijas svētnīcā svētkos – svinīgajā noslēguma liturģijā Svētā Pētera bazilikā. Ar prieku izdzīvojot Žēlsirdības gada dāvanu – iespēju iegūt atlaidas, konsekrētās personas svētceļoja uz galvenajām Romas bazilikām, izejot caur Jubilejas durvīm, kā arī mēroja ceļu, vadoties pa svēto pēdām. Tas aizveda gan pie sv. Ignācija no Lojolas, sv. Asīzes Franciska un Klāras, sv. Katrīnas no Sjēnas, sv. tēva Pio, apustuļiem, mocekļiem, ticības apliecinātājiem. Tā bija skaista iespēja, raugoties uz savu Ordeņu un kopienu dibinātāju dzīves piemēru, ar degsmi pieņemt sirdī Pāvesta Franciska vārdus, kurus viņš teica 2. februāra uzrunā konsekrētajiem: “Konsekrētās personas ir aicinātas būt par tikšanās cilvēkiem. (..) Tas, kurš patiešām ir saticis Jēzu, vairs nevar būt tāds pats kā līdz šim. Viņš ir iekšēji atjaunots, pārveidots. Tas, kurš sirdī glabā šīs tikšanās piemiņu, kļūst par liecinieku un palīdz satikt Jēzu arī citiem.”

(foto: pr. Andris Ševels MIC)