Kongregācijas

31 janvāris 2015 0 Komentāri Kategorija:

Bērniņa Jēzus māsu karmelīšu kongregācija

Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Jesu

Lasīt vairāk


Betānijas dominikāņu māsu kongregācija

Lasīt vairāk


Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregācija

Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae (BVJMK)

Lasīt vairāk


Euharistiskā Jēzus māsu kongregācija

SJE

Lasīt vairāk


Jēzus un Marijas Dominikāņu māsas misionāres

Congregatio Sororum Dominicanarum Missionariarum Jesu et Mariae

Lasīt vairāk


Marijas Bezvainīgās Sirds Mazo māsu kongregācija

Congregatio Parvarum Sororum Immaculati Cordis Mariae (CSSBMVI)

Lasīt vairāk


Māsu palīdzētāju dvēselēm šķīstītavā kongregācija

Congregatio Sororum adiutricum animarum purgatorii (CSAAP) 

Lasīt vairāk


Mātes Terēzes tuvākmīlestības ordeņa Žēlsirdības misionāres

Missionaries of Charity (MC)

Lasīt vairāk


Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācija

Pauperis Infantis Jesu (PIJ)

Lasīt vairāk


Priesteru Mariāņu kongregācija

Conceptione Beatissimae Virginis Mariae (MIC)

Lasīt vairāk


Svētās Ģimenes māsas

Lasīt vairāk