Ir patiess prieks par to, ka Konsekrētās dzīves gada laikā vairāki jauni cilvēki ir izvēlējušies sekot Kristum – uz mūžu. Tā 27. decembrī, Rīgas Svētā Alberta baznīcā mūža svētsolījumus Mazāko brāļu kapucīnu ordenī salika brālis Jānis Savickis. Sirsnīgi sveicam brāli Jāni un kapucīnu kopienu!

2015.gadā mūžīgos solījumus salika arī māsa Helēna Lācīte, Jēzus un Marijas Dominikāņu māsa misionāre, mariāņu priesteris Ernests Jansons un brālis Jānis Rozenštrauhs Tiberiādes kopienā Lietuvā. Lūgsimies, lai Kungs turpina dāvāt bagātīgus dzīves augļus saviem aicinātajiem!

 

(Video: Kapucīnu brāļi, foto: Romualds Beļavskis, www.katolis.lv)