DIBINĀŠANA

Institūts Notre Dame de Vie tika nodibināts 1932. gadā Venaskā, Aviņjonas arhidiecēzē, Francijā, netālu no senas Notre Dame de Vie mariāniskās svētnīcas Venasinas (Venaissin) grāfistē.

Institūtu dibināja karmelītu tēvs Marija-Eugēnijs no Bērna Jēzus (1894-1967), līdzdibinātaja – Marija Pila.

AICINĀJUMS (HARIZMA) UN GARĪGUMS

Dzīvojot Karmela garā un vadoties pēc tā mācītāju izstrādātajām doktrīnām, šis intitūts ir mariānisks jau kopš savas dibināšanas brīža un ir orientēts uz nedalāmu kontemplatīvu un aktīvu dzīvesveidu, kas balstās uz ikdienas divu stundu iekšējo lūgšanu un dzīvi Dieva klātbūtnē, degot apustuliskajā dedzībā Viņa godam.

Institūta biedri ir veltīti Dievam, pieņemot trīs evaņğēliskos padomus (nabadzību, šķīstību, paklausību) un vēlas uzsvērt garīgās dzīves prioritāti, liecināt par dzīvo un klātesošo Dievu – Dievu, kas atklājas caur savu klātbūtni un Vārdu visur, kur vien viņi strādā.

Ikviens institūta loceklis ir aicināts īstenot vienotību ar Dievu, tā paverot ceļu kontemplatīvajai lūgšanai visos sabiedrības slāņos un jebkuros dzīves apstākļos. Lielākā daļa institūta locekļu nedzīvo kopienās, bet gan dzīvo un strādā pasaulē.

Institūts Notre Dame de Vie ir jauns Karmela “potzars”, kas pravieša Elijas garu piemēro mūsdienu vajadzībām: tas savieno lūgšanu ar darbu, kontemplatīvo lūgšanu ar vērienīgu apustulātu.

IESTĀŠANĀS (FORMĀCIJA)

Institūta locekļi vispirms divus gadus pavada kādā no “vientulības mājām”, lai Svētais Gars viņus ietekmētu tik dziļi, pilnībā pārņemot dvēseli, ka viņi uzticas vienīgi Dieva vadībai, nespēdami vairs iztikt bez Viņa.

Beidzoties šim vientulības laikam, institūta locekļi saliek paklausības, nabadzības un šķīstības solījumus, lai sevi pilnīgi veltītu Dievam, un tad atgriežas pasaulē: priesteri – lai strādātu draudzēs, laji – lai darbotos savā profesijā.

Ikviens institūta loceklis katru dienu divas stundas veltī iekšējai lūgšanai un katru gadu pavada vismaz trīs nedēļas kādā no “vientulības mājām”, lai kļūtu par arvien pilnīgāku Dieva liecinieku un spētu vadīt dvēseles uz visdziļāko tuvību ar Dievu.

KANONISKAIS STATUSS

Institūts Notre Dame de Vie ir sekulārinstitūts ar pontifikālām tiesībām (t.s. pontifikālais institūts), ko 1973. gadā ir atzinis Svētais Krēsls; tas ir vienots institūts ar trīs autonomiem atzarojumiem.

SASTĀVS

Institūts ir pārstāvēts 15 valstīs visos kontinentos, un tajā ietilpst vairāki simti tā biedru. Institūtam ir trīs atzarojumi: sievietes – lajes, vīrieši – laji, konsekrētie – priesteri, kā arī līdzstrādnieki, kas ir līdzdalīgi institūta žēlastībās.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kopienas priesteri Latvijā

pr. Andris Kravalis
Mob. +371 29497000
E-pasts: krandris@catholic.lv

pr. Daumants Abrickis
Mob. +371 26310874
E-pasts: abrickis.daumants@gmail.com

pr. Rolands Abrickis
Mob. +371 26171746
E-pasts: rolandsabrickis@gmail.com

Mājas lapa: www.dzivibasmate.lv
Galvenā mājas lapa: www.notredamedevie.org