© LRKB IC  www.katolis.lv

22. novembrī Aglonas bazilikā notika ikgadējā konsekrēto personu tikšanās, kas bija apvienota ar dievkalpojumu nodomā par Latviju, tās vadītājiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem. Svēto Misi celebrēja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs, arhibīskaps Pedro Lopess Kintana, kā arī Latvijas bīskapi un priesteri. Svētās Mises laikā nuncijs svinīgi nolasīja Klēra kongregācijas dekrētu, kas apstiprina Latvijas Starpdiecēžu garīgā semināra kanonisku dibināšanu.

Uzrunājot visus klātesošos, īpaši konsekrētās personas, Pedro Lopess Kintana, aicināja atvērties Svētā Gara darbībai un “ļaut, lai Viņš ir mūsu dzīves patiesais vadītājs”. Tāpat arī nuncijs aicināja novērtēt labas kopienas dzīves vērtību, jo tā parāda lielas garīgās vērtības. “Dzīve kopienā ir Evaņģēlija sludināšana, kurai nav vajadzīgi daudzi paskaidrojumi. Konsekrētai personai pirmkārt ir jābūt lieciniekam un jādzīvo kā tādam, kurš ir ļāvis Svētajam Garam sevī iemājot un darīt sevi auglīgu.” Sprediķi nuncijs noslēdza ar lūgumu Vissvētākajai Jaunavai Marijai, Dieva Mātei, sargāt “mūsu konsekrāciju, lai vēlāk to dāvātu pasaulei”.

Tāpat arī nuncijs Svētās Mises laikā klātesošos iepazīstināja ar 2017. gada 13. oktobrī izdoto Klēra kongregācijas dekrētu, kas apstiprina, ka Rīgā ir oficiāli nodibināts Latvijas Starpdiecēžu garīgais seminārs Rīgas, Rēzeknes-Aglonas, Liepājas un Jelgavas diecēzei. Nuncijs paziņoja, ka ir atzīti un paziņoti Starpdiecēžu garīgā semināra statūti.

2017. gada 15. augustā bīskaps Jānis Bulis Latvijas bīskapu konferences vārdā lūdza kanoniski nodibināt Latvijas Starpdiecēžu garīgo semināru ar mērķi sniegt šīs zemes semināristiem labāku formāciju.

Svētās Mises noslēgumā bīskaps J. Bulis aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju veikt labus darbus, kā arī bīskapu un priesteru vārdā apstiprināja, ka lūdzas par Latvijas tautu, “jo valsts galvenais saturs nav likumi, bet cilvēki. Lai Dievs Svētais Gars katram dāvā bagātīgas žēlastības”. Noslēgumā visi klātesošie vienojās, dziedot Latvijas himnu.

Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku apvienotās konferences priekšsēdētāja māsa Inese Lietaviete, izsakot pateicību par iespēju vienoties kopīgā lūgšanā, atzina: “Tas ir brīnišķīgs brīdis, lai mēs apzinātos, ka esam vienoti kā tauta un ka tieši vienotībā mēs varam izlūgt Latvijai lielas žēlastības.”

Pēc Svētās Mises un sadraudzības ar brāļiem priesterībā, konsekrētās personas tikās ģimeniskā gaisotnē, lai atskatītos uz šai liturģiskajā gadā kopā paveikto, lai dalītos ar piedzīvoto prieku savās kopienās, kā arī izrunātu nākotnes ieceres. Jaunākā statistika liecina, ka pavisam Latvijā ir 115 konsekrētas māsas un 32 brāļi.

LRKB IC

Foto galerija >>