Šogad pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ ierastā jauniešu tikšanās “Campo Jēzus” norisinājās jaunā formā – atsaucoties dominikāņu māsas Hannas uzaicinājumam, jaunieši piedalījās Bērnu slimnīcas Vecāku mājas uzkopšanas talkā, kas notika 25. jūnijā.

Visiem čakli darbojoties no agra rīta, Vecāku mājas logi jau ātri kļuva tīri un mirdzoši, savukārt daļa no ikgadējās nometnes organizēšanas līdzekļiem ‒ 800 eiro ‒ tika ziedota Vecāku mājas labiekārtošanai un fasādes remontam. Pēc pusdienām pienāca laiks garīgām sarunām un pārdomām par to, kā negaidītās pārmaiņas saistībā ar pandēmiju ir ietekmējušas jauniešu sapņus, plānus, cerības. Tika lasīts un pārdomāts pāvesta Franciska šīgada vēstījums jauniešiem, kura vadmotīvs “Jaunekli, es tev saku celies” (Lk 7,4) atbalsojas arī “Campo Jēzus” vadmotīvā “Celies un cel!”

Simboliski, ka tieši slimnīcas teritorijā jaunieši kopā ar māsām varēja sastapties ar Jēzu, kurš Svētajos Rakstos atklājas kā tas, kurš dziedina cilvēkus dažādos veidos – aklie redz, cilvēki tiek atbrīvoti no dēmoniem un apsēstības, atstumtie tiek aicināti pievienoties mielastam vai pat uzņemt Jēzu savās mājās, lai svinētu svētkus Dieva lielās mīlestības dēļ. Arī jaunieši – pat ja viņu pieaugšanas ceļš ir bijis sarežģīts un ir licis piedzīvot nāvi, – tiek atkal ievesti atpakaļ dzīvē ar vārdiem: “Talita kum! – Meitene celies!” vai “Jaunieti, es tev saku celies un ej!”

“Un šie vārdi ir arī mūsu šī gada “Campo Jēzus” moto, kura turpinājums “Ej un cel!” ir Jēzus sūtība jauneklim kā māceklim pasaulē celt Dieva valstību,”

par “Campo Jēzus” ideju stāsta māsa Hanna.

Talkas ideja slimnīcā organizatoriem radusies kā atbilde uz pandēmijas laikā piedzīvoto – to, “cik ļoti strauji slimība var sagriezt dzīvi ar kājām gaisā un likt apšaubīt visu, kas šķitis tik drošs”. Tā bija kā pateicība medicīnas jomā strādājošajiem par ieguldītajām pūlēm, kā arī ļoti konkrēts atbalsts Vecāku mājai, kuru kā miera un atelpas oāzi ik dienas izmanto mazo pacientu vecāki bērnu ārstēšanās laikā slimnīcā.

Ir liela pateicība sirdī par jauniešiem, kuri atsaucās veltīt savu brīvo vasaras dienu, lai palīdzētu citiem, un darīja to ar patiesu prieku!

“Mums patīk mazgāt logus!”

teica meitenes. Izrādās, dažas bija pieteikušās palīdzībai tūlīt pēc informācijas par talku izlasīšanas.