Video

 

Oktobris ir mēnesis, kurš Baznīcas dzīvē īpaši tiek veltīts Rožukroņa lūgšanai un tamdēļ ticīgie ir aicināti veltīt laiku šai lūgšanai, gan kopā lūdzoties draudzē vai kopienā, gan ģimenē, gan vienatnē.

Tieši Rožukroņa lūgšana ir palīgs darbā Priesteru Mariāņu Kongregācijas tēviem un brāļiem veicinot Jaunavas Marijas Bezvainīgas Ieņemšanas kultu un liecinot par šīs lūgšanas spēku. Raidījumā par šīs kongregācijas vēsturi Latvijā. Raidījumā intervijas ar mariāņu tēviem – Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa, Ostrones, Rikavas, Nagļu draudžu prāvestu Rinaldu Stankēviču, Rīgas Garīgā semināra rektoru Imantu Medvecki, ar Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvestu Andri Ševelu un Latvijas Vikariāta priekšnieku un Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudžu prāvestu Pāvelu Zeiļu.

Tezē tikšanās dāvana

2 februāris 2017 0 Komentāri Kategorija: Video

Tezē tikšanās gadumijā – tas bija kā mazs garīgs pavasaris pašā ziemas vidū, kas pārņēma Rīgu un visas draudzes, kuras iesaistījās. To piedzīvojām arī mūsu konsekrētās dzīves kopienās, kas bija aicinātas kļūt par viesmīlības vietām jauniešiem.

Ir patiess prieks par to, ka Konsekrētās dzīves gada laikā vairāki jauni cilvēki ir izvēlējušies sekot Kristum – uz mūžu. Tā 27. decembrī, Rīgas Svētā Alberta baznīcā mūža svētsolījumus Mazāko brāļu kapucīnu ordenī salika brālis Jānis Savickis. Sirsnīgi sveicam brāli Jāni un kapucīnu kopienu!

2015.gadā mūžīgos solījumus salika arī māsa Helēna Lācīte, Jēzus un Marijas Dominikāņu māsa misionāre, mariāņu priesteris Ernests Jansons un brālis Jānis Rozenštrauhs Tiberiādes kopienā Lietuvā. Lūgsimies, lai Kungs turpina dāvāt bagātīgus dzīves augļus saviem aicinātajiem!

 

(Video: Kapucīnu brāļi, foto: Romualds Beļavskis, www.katolis.lv)

Konsekrētās dzīves gadā Rīgā īpašā veidā tika atzīmēta Labā Gana svētdiena (26.aprīlī). Jau vairāk nekā 50 gadus vispārējā Baznīca šajā svētdienā atzīmē Pasaules Lūgšanu dienu par aicinājumiem. Tas mums ir atgādinājums par nepieciešamību lūgties, saskaņā ar Jēzus pamudinājumu Viņa mācekļiem: „Lūdziet Pļaujas Kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Lk 10,2).

Dievs katru no mums aicina, modinot iekšējas ilgas pēc labā, svētā, patiesā. Īpaši jūtīgas un atsaucīgas šajā ziņā ir jauniešu sirdis, kuri tiecas pēc lieliem, patiesiem ideāliem! Sadarbībā ar Latvijas Konsekrēto personu apvienību Labā Gana svētdienā Doma laukumā pulcējās jaunieši no dažādām Latvijas draudzēm, lai apliecinātu savu ticību Dievam un uzrunātu garāmgājējus – ar savu sirds dedzību un prieku, kas izskanēja slavas dziesmās Kungam. Slavēšanā iesaistījās arī brīnišķīgi kristīgie mūziķi – Laura Bicāne, Māris Veliks, Jānis Kurševs, kā arī vairāk kā divdesmit ģitāristi no dažādām kopienām. Sadraudzības un lūgšanas gars vēlāk piepildīja arī sv. Jēkaba katedrāli, kur jaunieši pulcējās, lai arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vadībā svinētu Svēto Misi.

Tieši uzdrīkstēšanās publiski apliecināt savu kristīgo pārliecību, kā atzina vairāki no jauniešiem, jo īpaši  – tie, kuri to izdzīvoja pirmo reizi dzīvē, daudziem no viņiem paliks kā visspilgtākā atmiņa no Labā Gana svētdienas! Līdzīgi arī Pāvests Francisks savā vēstījumā Lūgšanu dienai par aicinājumiem uzsver:

“Baznīca savā dziļākajā būtībā ir misionāra, līdz ar to kristiešu aicinājumi dzimst no misiju pieredzes”.

Pāvests iedrošina jauniešus:

“Nebaidieties iziet no jums pašiem un uzsākt ceļojumu! Evaņģēlijs ir vēsts, kas atbrīvo, pārveido mūsu dzīvi, dara to skaistāku. Cik skaisti ir ļauties, lai Dieva aicinājums mūs pārsteidz, pieņemt Viņa Vārdu, sekot Jēzus pēdās, dievišķā noslēpuma adorācijā un devīgā sevis veltīšanā citiem! Lai jūsu dzīve ar katru dienu kļūst arvien bagātāka un priecīgāka!”

Nākamā iespēja atkal tikties, piedzīvot kristīgu sadraudzību, kā arī iepazīt Baznīcas skaistumu būs vasaras nometnē jauniešiem “Campo Jēzus 2015”, ko organizē konsekrēto personu komanda un kas  notiks Jaunkalsnavā no 8. līdz 11. jūnijam. Aicināti jaunieši vecumā no 14-21 gadiem.  Nometne notiks skaistā vietā – viesu namā “Naktsvijoles” meža ielokā 20 km no Gaiziņkalna (Jaunkalsnavā). Aicināti gan jau aktīvi jaunieši – kristieši, gan tādi, kuri Dievu tikai meklē. Pagaidām programmu vēl plāno, taču bez garīgām aktivitātēm (Svētās Mises, laika lūgšanai, slavēšanas, katehēzes) varēs piedalīties arī daudz sportiskās aktivitātēs, radoši darboties klostera darbnīcās (rožukroņa gatavošanā, ģipša figūru veidošanā, sveču apgleznošanā, ikonu veidošanā), dziedāt un spēlēt spēles pie ugunskura, piedalīties konkursos ar pārsteiguma balvām. Jauniešus izklaidēs arī teatrāli priekšnesumi, koncerti, piemēram, uzstāsies grupa “Propoganda Dei”. Tiks aicināti vēl citas grupas un mūziķi. Nometni apmeklēs arī arhibīskaps V. E. Zbigņevs Stankevičs, ar kuru jaunieši varēs tikties neformālā gaisotnē. Ja kāds vēlēsies, varēs parunāties individuāli ar konsekrētām personām. Konsekrētās personas sola arī visgaršīgākās maltītes (kā pie vecmāmiņas)! Gandrīz četras neaizmirstamas dienas, pateicoties labiem cilvēkiem, kas atbalsta pasākumu, varēs piedzīvot tikai par 10 eiro. Pieteikšanās un sīkāka informācija pie māsas Marijas Stefanas: campojezus@gmail.com vai pa tālr. 27870783.

Vairāk informācijas par nometni: campojezus.lv