Arhīvs

Labā Gana svētdiena (17.aprīlis), kas ievada lūgšanu nedēļu par aicinājumiem Baznīcā, arī šogad pulcēja mūs katedrālē uz Svēto Misi kopā ar diecēzes Ganu – arhibīskapu Z. Stankeviču. Liels prieks bija ieiet pa Svētajām Durvīm kopā ar svētceļniekiem no dažādām draudzēm un kopienām.

Piedzīvojām to, kā piepildās Pāvesta Franciska vēlējums, ko viņš ir rakstījis vēstījumā 53. Vispasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem: “Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai!” Arī jaunieši liecināja, ka vakars “bija īpašs…tāds īpašs vienotības spēks bija jūtams”!

Lūgšanu dienai par aicinājumiem arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs bija uzrakstījis vēstījumu, kurš šajā dienā tika lasīts visās draudzēs. “Cilvēki savās sirdīs ilgojas pēc Dieva, ilgojas pēc vadības, kas norādītu ceļu, ilgojas pēc vēsts, kas ir vairāk kā tikai vārdi, cerot, gaidot pēc mīlestības, kas pieņemtu un uzturētu cilvēkus visā mūžībā,” uzsvēra arhibīskaps, aicinot lūgties par aicinājumiem kalpot Kunga pļaujā (sal. Mt 9, 37). Mūsu lūgšana ir svarīga –

“Dievs vienmēr darbojas. Kopā ar Viņu lūgšanā mēs varam uzrunāt citus. Atbilstoši savam nolūkam Dievs tad attīstīs viņu “jā”, viņu gatavību atbildēt.”

Paldies visiem svētceļniekiem, kā arī daudzu kongregāciju brāļiem un māsām, kas Labā Gana svētdienu ļāva izdzīvot patiesas kopības priekā!

Svetcelojumi_Riga2016

 

Ar prieku vēlamies pastāstīt, ka 17. aprīļa Žēlsirdības svētceļojumam pieteikušās jau 8 svētceļnieku grupas. Esi aicināts pievienoties kādai no tām vai arī – pieteikt savu grupu (konsekretie@gmail.com)!

 1. Svētceļojums no Ķīpsalas kopā ar māsām kalponēm. (Iziešana 16:30, pirms tam – pulcēšanās klosterī, Enkura ielā 9, tel. 27 868 494)

 2. Svētceļojums kopā ar kustību “Pro Sanctitate”. (Iziešana 17:00, no “Pro Sanctitate” centra, Republikas laukumā 3/226, tel. 26 319 789)

 3.  Svētceļojums kopā ar Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm no Kristus Karaļa baznīcas Sarkandaugavā. (Iziešana 16:00, Meža prospekts 86)

 4. Svētceļojums no Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes. (Iziešana 15:00, Gobas iela 17). Valentīna (26803147)

 5. Svētceļojums kopā ar Māsām Palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un Brāļiem Kapucīniem no sv. Alberta baznīcas. (Iziešana 16:30, Liepājas iela 38)

 6. Svētceļojums kopā ar Marijas Bezvainīgās Sirds mazajām māsām no Vissvētās Trīsvienības draudzes. (Iziešana plkst 16.00, A.Deglava iela 63)

 7.  Svētceļojums no sv. Franciska baznīcas kopā ar semināristiem. (Iziešana 17:15, Katoļu iela 16)

 8. Svētceļojums ar jauniešu kopienu “Kalnā”. (Iziešana 17:25, pulcēšanās Upīša pasāžā, Marijas ielā 16)

Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Pāvests Francisks aicina:

Lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.

 

Laba_Gana_svetdiena_2016_2m

Tuvojas 53. Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem – Labā Gana svētdiena (17. aprīlī), kad pulcēsimies  sv. Jēkaba katedrālē, lai kopā ar jauniešiem un konsekrētajām personām lūgtos par aicinājuma dāvanas atpazīšanu. Svinīgu Svēto Misi jauniešiem plkst. 18:30 celebrēs V.E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc tās notiks slavēšanas koncerts ar konsekrēto personu liecībām un sadraudzība, kā arī gatavošanās Jauniešu Dienām Krakovā.

Šogad – Žēlsirdības gadā – aicinām izdzīvot arī īpašu Žēlsirdības svētceļojumu, dodoties ceļā no savām draudzēm, kopienām, klosteriem uz sv. Jēkaba katedrāles Svētajām Durvīm, lai tādējādi saņemtu īpašās Jubilejas žēlastības un atlaidu dāvanu. Kā raksta Pāvests Francisks Jubilejas izsludināšanas bullā:

“Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Dzīve ir svētceļojums, un cilvēks ir viator (ceļinieks), svētceļnieks, kurš veic savu ceļu, līdz sasniedz ilgoto mērķi. Arī, lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.”

Iedrošinām visus, kuri sirdī jūt pamudinājumu doties šādā ceļā, nebaidīties un iet! Veidosim nelielas grupas, kas saplūdīs pie katedrāles no visām Rīgas pusēm, lai plkst. 18:00 visi kopā ieietu pa Svētajām Durvīm. Ceļā var izmantot meditācijas (pievienotajā failā), ko mēs, konsekrētās personas, atvedām no mūsu svētceļojuma Romā. Tādējādi mēs varēsim izdzīvot vienotību Žēlsirdības gada svētceļojumā ar visu Baznīcu! Katra grupa – pēc saviem ieskatiem – var noformēt svētceļojuma krustu, izmantojot Žēlsirdības gada simbolu (pievienotajā failā).

timthumblogo (lejuplādēt)           images meditācijas (lejuplādēt)     imagesPāvesta Franciska vēstījums Labā Gana svētdienai

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar m. Inesi Ievu (tel. 27 868 494) vai rakstīt: konsekretie@gmail.com. Lūdzam arī iepriekš pieteikt savu svētceļojumu, lai mēs varētu apkopot visu grupu maršrutus un par tiem informēt tos, kas vēlētos pievienoties.

GRUPAS:

 1. Svētceļojums no Ķīpsalas kopā ar māsām kalponēm. (Iziešana 16:30, pirms tam – pulcēšanās klosterī, Enkura ielā 9, tel. 27 868 494)

 2. Svētceļojums kopā ar kustību “Pro Sanctitate”. (Iziešana 17:00, no “Pro Sanctitate” centra, Republikas laukumā 3/226, tel. 26 319 789)

 3.  Svētceļojums kopā ar Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm no Kristus Karaļa baznīcas Sarkandaugavā. (Iziešana 16:00, Meža prospekts 86)

 4. Svētceļojums no Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes. (Iziešana 15:00, Gobas iela 17). Valentīna (26803147)

 5. Svētceļojums kopā ar Māsām Palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un Brāļiem Kapucīniem no sv. Alberta baznīcas. (Iziešana 16:30, Liepājas iela 38)

 6. Svētceļojums kopā ar Marijas Bezvainīgās Sirds mazajām māsām no Vissvētās Trīsvienības draudzes. (Iziešana plkst 16.00, A.Deglava iela 63)

 7.  Svētceļojums no sv. Franciska baznīcas kopā ar semināristiem. (Iziešana 17:15, Katoļu iela 16)

 8. Svētceļojums ar jauniešu kopienu “Kalnā”. (Iziešana 17:25, pulcēšanās Upīša pasāžā, Marijas ielā 16)

Savā vēstījumā Lūgšanu dienai par aicinājumiem Pāvests Francisks šogad uzsver kopienas nozīmi. Vēstījums ir nosaukts “Baznīca, aicinājumu Māte”, uzsverot to, ka ikviens aicinājums dzimst un attīstās Baznīcā, brāļu un māsu kopienā:

Pāvests Francisks raksta:

Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai! Kaut viņi varētu atklāt no jauna to, ka kristieša aicinājums, kā arī katrs īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas un “zeme”, kurā aicinājumi uzdīgst, dzen asnus, aug un nes augļus. Svētīgais Pāvils VI apustuliskajā pamudinājumā Evangelii nuntiandi runā par evaņģelizācijas etapiem. Viens no tiem ir pievienošanās kristiešu kopienai (sal. EN, 23) – tai kopienai, no kuras ir saņemta ticības liecība un Dieva žēlsirdības spēcīgais vēstījums. Šī iekļaušanās kopienā ietver visu ekleziālās dzīves bagātību, īpaši sakramentos. Turklāt Baznīca ir ne tikai vieta, kurā apliecinām savu ticību, bet arī pati Baznīca ir ticības priekšmets; tāpēc Credo, ticības apliecinājumā, mēs sakām: «Es ticu uz vienu, svētu, katolisku Baznīcu».

Dieva aicinājums īstenojas kopienā. Dievs mūs aicina būt daļai no Baznīcas, bet vēlāk, nobriestot tajā, dāvā kādu īpašu sūtību. Aicinājuma ceļu mēs ejam kopā ar brāļiem un māsām, kurus Kungs mums dāvā: tas ir līdzaicinājums.

Tieši Labā Gana svētdienā pirms trīs gadiem pāvests Francisks uzrunāja jauniešus, sakot: “Katra aicinājuma uz priesterību vai konsekrēto dzīvi pamatā un pirms katra aicinājuma vienmēr ir bijusi kāda spēcīga un intensīva lūgšana – vecmammas, vectēva, mammas, tēta, kopienas lūgšana. Tieši tāpēc Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38). Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus.” (21.04.2013.)

Lūgšana par aicinājumiem:

Žēlsirdības Tēvs, kas atdevi savu Dēlu mūsu pestīšanas labā un nemitīgi mūs stiprini ar Svētā Gara dāvanām, dāvā mums dzīvas, dedzīgas un priecīgas kristiešu kopienas, kas būtu brālīgas dzīves avots un kas modinātu jauniešos ilgas veltīt sevi Tev un evaņģelizācijai. Stiprini tās viņu uzdevumos – sniegt atbilstošu katehēzi par paaicinājumu un atklāt citiem īpašās konsekrācijas būtību. Apveltī ar gudrību aicinājumu atpazīšanā, kas ir tik nepieciešama, lai it visā atmirdzētu Tavas žēlsirdīgās mīlestības lielums. Marija, Jēzus Māte un Audzinātāja, aizbildini par katru kristiešu kopienu, lai tā, kļūstot auglīga Svētā Gara spēkā, būtu avots autentiskiem aicinājumiem uz kalpošanu Dieva tautai. Amen.

© Raksts pārpublicēts no katolis.lv

Apmeklējot ēku Rīgā, Republikas laukumā 3, nav grūti noteikt, kurā dzīvoklī dzīvo kustības “Pro Sanctitate” apustuliskās oblātes Liliane Bertrand un Rita Refalo. Pagalma pusē kustības centra “Mater Amabilis” logu rotā Dieva žēlsirdības gada logo. Pirms 10 gadiem Liliane un Rita sāka dzīvot šai vietā, kur tagad ik dienu notiek kāda tikšanās – jauniešiem, ģitārspēles studentiem, saderinātajiem un citiem, kas ir kļuvuši par kustības draugiem vai locekļiem. Šogad kustība atskatās uz 20 gadiem Latvijā un 10 centra “Mater Amabilis” gadiem, tāpēc 19. martā aicina uz kopīgu kardināla Jāņa Pujata celebrētu Svēto Misi un sadraudzību centra telpās Republikas laukumā 3/226.

Aicinājums uz svētumu

Kustības “Pro Sanctitate” vēsture Latvijā sākās pirms 20 gadiem, kad 1996. gada 1. augustā Liliane ar vēl divām māsām pirmo reizi ieradās Rīgā, lai no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles dotos svētceļojumā uz Aglonu. Rita, kas toreiz dzīvoja kustības mājā Itālijā, misijai Latvijā pievienojās tikai pēc pieciem gadiem. Tomēr viss sākās jau daudz agrāk, kad ne Ritai, ne Lilianei vēl nebija zināms, ka viņu ceļi reiz aizvedīs tik tālu no dzimtenes.

©  Avots: www.katolis.lv

15.martā Vatikānā notika konsistorijs, kura laikā pāvests Francisks paziņoja piecu svētīgo kanonizācijas svinību datumus. Viņu vidū ir arī Latvijā pārstāvētu kopienu dibinātāji: Mariāņu kongregācijas dibinātājs svētīgais Staņislavs Papčinskis un Žēlsirdības misionāru kongregācijas dibinātāja svētīgā māte Terēze no Kalkutas.

Mariāņu kongregācijas dibinātājs dzimis 1631. gada 18. maijā Podegrodzē, Polijā. Pēc izstāšanas no Pijaru kongregācijas nodibināja vīriešu Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas tēvu mariāņu kongregāciju. Viņš nomira 1701. gada 17. septembrī. Īsi pēc nāves tika atklāts viņa beatifikācijas process, bet politiskās situācijas dēļ tas tika pārtraukts un tika atjaunots tikai 1953. gadā. Par svētīgo tēvs Staņislavs tika pasludināts 2007. gada 16. septembrī. Savukārt viņa kanonizācija notiks šī gada 5. jūnijā.

Māte Terēze jeb Agnese Ganksa Bojakshiu ir dzimusi 1910. gada 26. augustā Skopjē, Dienvidslāvijā, albāņu izcelsmes ģimenē. Astoņpadsmit gadu vecumā viņa iestājās Loreto Dievmātes māsu kongregācijā Īrijā un tika nosūtīta noviciātā uz Indiju. 1950. gadā Terēze saņēma Baznīcas atļauju dibināt Žēlsirdības misionāru kongregāciju. Māte Terēze ir mirusi 1997. gada 5. septembrī. 2003. gadā pāvests Jānis Pāvils II viņu pasludināja par svētīgo, savukārt kanonizācija notiks šī gada 4. septembrī, viņas nāves 19. gadadienas priekšvakarā.

LRKB IC 

 

“Mēs esam aicināti būt par Dieva līdzstrādniekiem,” atsaucoties uz Pāvesta Franciska vārdiem, teiktiem 22.februārī, sv. Apustuļa Pētera katedras svētkos, tās pašas dienas pievakarē pr. Andris Kravalis uzrunāja Latvijas konsekrētos, kuri kuplā skaitā bija sapulcējušies Ikšķiles Karmela klosterī, lai svinētu pateicības Svēto Misi par Konsekrētās dzīves gadā saņemtajām žēlastībām. “Uzticība kalpojumam iet roku rokā ar žēlsirdību. Uzticība un žēlsirdība ir divas nešķiramas lietas.”

Redzot pārstāvētas tik daudzas kopienas, daudzi atzina – “tas ir Svētā Gara darbs!” Jā, to piedzīvojām arī brīnišķīgā vienotības izjūtā un priekā par mūsu kopīgo aicinājumu! Radās arī dažas ļoti labas idejas turpmākajai konsekrēto sadarbībai – arī šogad notiks nometne “Campo Jēzus” (Viļānos, 27.-30. jūnijam). Esam iecerējuši arī skaistu Žēlsirdības svētceļojumu jauniešiem Labā Gana svētdienā (17. aprīlī), kad visā Baznīcā lūgsimies par paaicinājumiem. Jau drīzumā pastāstīsim par to vairāk!

Mums bija patiess prieks satikt arī Karmela māsas, kuru kopienai ir pievienojusies jauna postulante.  Māsas, neizejot no klauzūras, Konsekrētā dzīves gada laikā pavadīja mūs savās lūgšanās, tādējādi atbalstot mūsu veiktās pastorālās iniciatīvas konsekrētās dzīves veicināšanai Baznīcā. Savukārt tikšanās laikā māsas mūs viesmīlīgi uzņēma un cienāja ar siltu tēju un zupu. Konsekrētās dzīves gada laikā, jāatzīst, esam saņēmuši lielas svētības – par to katra kopiena liecināja dalīšanās laikā. Šis laiks mums palīdzēja atjaunot pateicību par mūsu aicinājumu, ļaujot pamanīt, ka mūsu ikdienas kalpošana Baznīcas labā nav tikai cilvēcīgas rūpes – tajā piedzīvojam Debesu dāvanu! Arī Karmela Ordenim aizvadītais gads ir bijis īpašs, svinot Dibinātājas sv. Terēzes no Avilas 500. dzimšanas dienu. Saistībā ar to māsām ir tapis arī skaists izdevums, ko viņas dāvināja visiem klātesošajiem – “Dieva mīlestības dēļ ceļā doties…”

Lūk, dažas rindas no šīs gramatiņas – sv. Avilas dzejolis, kurš tik izteiksmīgi runā par aicinājumu uz draudzību ar Dievu:

Meklē sevi Manī! Meklē Mani sevī!

Mīlestībai tik labi ir izdevies,
Ak, dvēsele, atveidot tevi Manī,
Ka pat labākais no gleznotājiem
Mūžam nespēs tevi attēlot labāk.

Skaista – mīlestības dēļ tu tiki radīta,
Un Es vēlējos tevi veidot Manis paša Sirdī,
Ja gadījumā tu pazustu, Mana mīļotā,
Tad tev vienmēr būtu sevi jāmeklē Manī.

Tu atradīsi savu attēlu Manās krūtīs,
Un tu redzēsi sevi veidotu tik līdzīgi,
Ka, uzlūkojot sevi, tu priecāsies,
Redzot sevi, tik labi tēlotu.

Bet ja tu nezinātu, kur Mani meklēt,
Tad neklīsti apkārt bezjēdzīgi.
Ja patiesi tu vēlēsies Mani atrast,
Tad meklē Mani sevī!

Konsekrētās dzīves gada izskaņā Romā pulcējās tūkstošiem konsekrēto personu, lai pateiktos Dievam par saņemtajām žēlastībām un vienotos lūgšanā ar Pāvestu Francisku. Starp viņiem bija arī 15 Dievam veltītie no Latvijas, kuri piedalījās Pāvesta audiencē Pāvila VI zālē, savukārt 2. februārī – Kunga Prezentācijas svētnīcā svētkos – svinīgajā noslēguma liturģijā Svētā Pētera bazilikā. Ar prieku izdzīvojot Žēlsirdības gada dāvanu – iespēju iegūt atlaidas, konsekrētās personas svētceļoja uz galvenajām Romas bazilikām, izejot caur Jubilejas durvīm, kā arī mēroja ceļu, vadoties pa svēto pēdām. Tas aizveda gan pie sv. Ignācija no Lojolas, sv. Asīzes Franciska un Klāras, sv. Katrīnas no Sjēnas, sv. tēva Pio, apustuļiem, mocekļiem, ticības apliecinātājiem. Tā bija skaista iespēja, raugoties uz savu Ordeņu un kopienu dibinātāju dzīves piemēru, ar degsmi pieņemt sirdī Pāvesta Franciska vārdus, kurus viņš teica 2. februāra uzrunā konsekrētajiem: “Konsekrētās personas ir aicinātas būt par tikšanās cilvēkiem. (..) Tas, kurš patiešām ir saticis Jēzu, vairs nevar būt tāds pats kā līdz šim. Viņš ir iekšēji atjaunots, pārveidots. Tas, kurš sirdī glabā šīs tikšanās piemiņu, kļūst par liecinieku un palīdz satikt Jēzu arī citiem.”

(foto: pr. Andris Ševels MIC)

Tuvojas izskaņai īpašais Konsekrētajai dzīvei veltītais gads, ko Pāvests Francisks izsludināja no 2014.gada 30. novembra līdz 2016.gada 2.februārim kā laiku, kurā no jauna atklāt Dievam veltītas dzīves nozīmi Baznīcā. Ārī Latvijā šis notikums tika īpaši atzīmēts – Latvijas klostermāsas un klosterbrāļi, diecēžu bīskapu vadībā, tikās uz kopīgām lūgšanu dienām Aglonā, Viļānos, Jelgavā, Kuldīgā un Rīgā. Tika izveidota arī informatīva mājaslapa (www.konsekretie.lv) un izstāde par dažādām konsekrētās dzīves kopienām Latvijā, kas turpina apceļot Latvijas draudzes. Jāatzīmē, ka šī gada ietvaros arī pirmo reizi norisinājās konsekrēto personu kopīgi organizētā vasaras nometne jauniešiem “Campo Jēzus”, kas nu jau kļūs par paliekošu notikumu (šogad tā norisināsies no 27.-30. jūnijam Viļānos).

Ar prieku vēlamies pavēstīt, ka lūgšanai par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi ir iesaistījušies 965 lūdzēji Latvijā un arī ārpus tās robežām (sākotnējā iecere bija sapulcināt 800 lūdzējus – kā simbolisku pateicību Dievmātei par 800 Terra Mariana gadiem). Ir draudzes – kā, piemēram, Preiļos, Viļakā, Viļānos, Madonā, Cesvainē, Cēsīs, Jēkabpilī, vairākās draudzēs Rīgā, kur lūdzas desmitiem cilvēku, bet pārstāvētas ir arī pavisam mazas draudzes – kā skaisti lūgšanu ziedi Marijai, kas izplaukuši Latvijā Terra Mariana jubilejas gadā. Lūgšanai pievienojušies arī vairāki cilvēki ārpus Latvijas robežām – tostarp Betānijas dominikāņu māsas Holandē un Vācijā, latvieši ārzemēs – Amerikā, Kanādā un citās valstīs. Patiess prieks par to, ka ar savu lūgšanu šo iniciatīvu ir atbalstījis arī Apustuliskais Nuncijs Pedro Lopess Kintana, Latvijas bīskapi, daudzi priesteri, vairāku kongregāciju klostermāsas un klosterbrāļi, terciāri no franciskāņu, dominikāņu, karmelītu sekulārordeņiem, dažādu kopienu un kustību pārstāvji, arī kristieši no citām konfesijām.

© www.katolis.lv

Tieši pirms gada, 21. novembrī, Latvijas konsekrētās personas Aglonā tikās uz kopīgu Euharistiju un Aglonas Dievmātei uzticēja visas apustuliskās un kontemplatīvās konsekrētās dzīves kopienas Latvijas Baznīcā. Tā iesākās Konsekrētajai dzīvei veltītais gads Latvijā. Lai arī tas noslēgsies nākamā gada 2. februārī, aizvadītajā sestdienā, 21. novembrī, konsekrētie atkal tikās Aglonā, lai kopā lūgtos un atskatītos uz Konsekrētās dzīves gadā piedzīvoto un paveikto.

Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis uz svinīgo pasākumu bija aicinājis ne tikai visas Latvijas konsekrētās personas, bet arī savas diecēzes priesterus. Svinīgajā dievkalpojumā piedalījās arī Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, bija pulcējušies daudzi ticīgie. Sanākušos konsekrētos Svētās Mises laikā uzrunāja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Pedro Lopess Kintana. 21. novembrī tiek pieminēta Marijas prezentācija templī. Nuncijs uzsvēra, ka Marija sevi veltīja Dievam un ar tādu attieksmi arī dzīvoja. Pēc viņa teiktā,

“veltīšanās nozīmē atzīt Dieva darbus”.

Veltīšanās pamatā ir arī lūgšanas aspekts, jo dodam Dievam savu nabadzību un lūdzam, lai Viņš to pārveidotu tā, lai tā nestu augļus.

Kā upurdāvana pie altāra tika nesta grāmata ar 956 cilvēku vārdiem. Tie ir cilvēki, kuri apņēmušies lūgt par konsekrētajiem un aicinājumiem uz Dievam veltītu dzīvi. ”Tā ir liela dāvana zināt, ka par mums lūdzas. Paldies par to,” uzsver māsa kalpone Inese Lietaviete. Nuncijs sacīja, ka grāmatā apkopotajiem jāpievieno arī viņa vārds, jo arī viņš lūdzas par konsekrētajiem.

Pēc dievkalpojuma sekoja lūgšana un svētā Jāņa Pāvila II relikviju pagodināšana, kā arī kopīga fotografēšanās, agape un pārrunas par to, kā pavadīts gads. Kā būtiskākos kopīgi organizētos pasākumus konsekrētie minēja nometni jauniešiem “Campo Jēzus” un rekolekcijas Viļānos šī gada Jāņos. Tāpat kopienas atzina, ka šī gada laikā piedzīvojušas spēcīgāku sadraudzību savā vidū, rīkojušas dažādas kopīgas iniciatīvas un piedzīvojušas savstarpēju atbalstu.

LRKB IC

Pateicoties Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska uzaicinājumam un viesmīlībai, saulainajā 24. oktobra sestdienā piedzīvojām prieka pilnus sadraudzības mirkļus Jelgavas katedrālē. Tikšanās laikā tika pārstāvētas 8 sieviešu un 4 vīriešu kongregācijas.

“Jūs katrs esiet Dievam ļoti svarīgi! Lai jūsu acis mirdz, lai tās uzrunā cilvēkus!” bīskaps Edvards novēlēja konsekrētajām personām.

Euharistijas laikā īpašā veidā lūdzāmies par tiem, cilvēkiem, kuri ir iesaistījušies kopīgajā lūgšanā par jauniem aicinājumiem Latvijas Baznīcā, kā arī par tiem, kas lūdzas par jau aicinātajiem! Paldies jums!

Prieku, ko piedzīvojām, mūsuprāt, var pamanīt arī bildēs. Dalāmies tajā ar jums!