Arhīvs

Šogad  Jāņu dienu Viļānos pavadījām ne vien priecīgā konsekrēto brāļu un māsu sadraudzībā, bet arī auglīgās sarunās par to, kā  varam veicināt jauniešu pastorālo darbu Baznīcā. Mēs pateicamies tēvam Rinaldam Stankēvičam MIC par Viļānu klostera viesmīlību – jau trešo gadu pēc kārtas mēs, konsekrētie, tur jutāmies īpaši gaidīti!

Savukārt mūsu simpozija īpašajiem viesiem – lektoriem pr. Rihardam Rasnacim, pr. Pēterim Skudram un Lolitai Ērglei – izsakām sirsnīgu pateicību par nesavtīgo dalīšanos ar atziņām, kas turpmāk bagātinās mūsu kalpošanu jauniešiem! Paldies lektoriem par atļauju ievietot materiālus arī mūsu mājaslapā*!

* ievērojot autortiesību nosacījumus, izmantojot materiālus, atsauce uz Autoru ir obligāta!

 

 • Simpozija galvenās uzrunas – keynote speech (Viļāni, 24.06.2017.)

Lolita Ērgle, Mag paed. “Jaunieši mūsdienās: pastorālā darba izaicinājumi un iespējas” prezentācija (pdf) >>

Pr. Pēteris Skudra “Līdzgaitniecība un pastorālais darbs ar jauniešiem” vadlīnijas (pdf) >>

m. Inese Lietaviete “Jauniešu viedoklis par Baznīcu: pētījuma apkopojums.” prezentācija (pdf) >>

Diskusijas dalībnieku rakstiski iesūtītie ieteikumi / secinājumi jauniešu pastorālajam darbam  kopsavilkums (pdf) >>

 

 • Pilotdiskusija Samuēla grupas jauniešu vidū (Sarkaņi, 04.06.2017.)

Ko jaunieši sagaida no Baznīcas?Ko jaunieši sagaida no Baznīcas?Lejuplādēt “Jauniešu vajadzības un Baznīca” (pdf) >>

 


 

 • Eiropas Bīskapu konferences materiāli (Barselona, 28.-31.03.2017.)

Eiropas Bīskapu konference (http://www.ccee.eu/) 2017. gada 28.-31.martā Barselonā rīkoja simpoziju par jauniešu garīgo vadību, vecinot brīvību atbildēt aicinājumam. Par simpozija vadmotīvu tika izraudzīts teksts no Evaņģēlija, kas stāsta par Jēzus ceļu kopā ar mācekļiem uz Emausu “Viņš gāja tiem līdzās” (Lk 24, 15)

 

 


 

 • Labās prakses piemēri

Aplikācija telefonā

app


Apvienotā pastorālā programma Anglijā

flame

 


Aicinājuma izzināšanas programma

italia


Mājaslapa – katehēzes veidotas ar jaunu metodoloģiju, inkulturizējot jauniešu ikdienas pieredzi

barcelona


Akadēmiskais pastorāts – studentu mājas grupas

pt


Alfa kurss jauniešiem

alfa


Nacionālā aicinājumu programma

england

 


Sporta aktivitātes, arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām

pl1_5

Pateicība Dievam, kurš ļāva mums, konsekrētās dzīves pārstāvjiem no Latvijas, būt par lieciniekiem bīskapa un mocekļa Teofila Matuļoņa (1873-1962) beatifikācijai, kas notika Viļņas katedrāles laukumā 25. jūnijā. Bīskapa svētums ir kā uzvara pār Sibīrijas ciešanām, kas skāra tik daudzus mūsu tautiešus, arī no brāļu tautām…

Tik zīmīgi un uzrunājoši šķita lasījumi Svētajā Misē – no dienas liturģijas, bet šķita, kā speciāli piemeklēti Bīskapam! Teksts no Jeremija grāmatas, lasīts krievu valodā, lika atcerēties sāpju ceļu, ko, garā nesalauzts, izgājis Svētīgais –

“Es dzirdēju daudzus sakām melus: “Briesmas visapkārt! Apsūdziet, apsūdzēsim viņu!” Visi mani labvēļi vēroja manu kritienu. (..) Bet Kungs ir ar mani kā varens karotājs. Tāpēc tie, kas mani vajā, kritīs un kļūs vāji. (..) Dziediet Kungam, slavējiet Kungu, jo Viņš izglāba nabaga dzīvību no ļaundaru rokas!” (Jer 20, 10-13)

Patiess prieks bija ieraudzīt garajā bīskapu un kardinālu procesijā arī pazīstamas sejas – arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču, bīskapus Edvardu Pavlovski un Viktoru Stulpinu, kā arī satikt brāļus no Tiberiādes kopienas, no kuriem viens ir latvietis!

Konsekretas_dz_diena_2_februaris

Nāc, pievienojies mūsu lūgšanai kopā ar (un par) konsekrētajiem bārļiem un māsām!
2. februārī sv. Jēkaba katedrālē
18:00 Vesperes
18:30 Svētā Mise, ko celebrēs V.E. Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Konsekrēto personu svētsolījumu atjaunošana.

Konsekrētās dzīves dienu pēc sv. Jāņa Pāvila II iniciatīvas sāka svinēt 1997.gadā kā lūgšanas dienu par konsekrētajām personām. Svinot to Kunga prezentācijas svētnīcā svētkos jeb Sveču dienā (2.februārī), tā ir atgādinājums, ka konsekrētie ir aicināti būt par Kristus gaismas atspīdumu visiem cilvēkiem.

Visi mīļi aicināti!

Pirmdien, 19.septembra vakarā,  Svētā Mise sv. Franciska baznīcā varēja pārsteigt kādu nejaušu ienācēju ar neparasti svinīgu norisi… Brīnišķīgi skaisti dziedājumi, vispārēja pacilātība. Pie altāra – vairāki priesteri, semināristi un pašā vidū – arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš celebrē Svēto Misi un uzrunā konsekrētās personas, kas prāvā pulkā draudzīgi sarindojušies baznīcas solos tuvāk altārim. Skaistā sv. Franciska baznīca, izrotāta ziediem kā kāzās, šovakar vēl skaistāka kā parasti. Solu rindās deg sveces. “Šovakar šeit ir jūtams īpašs gaišums” – vēlāk nosaka viena no draudzes sievietēm, kura, nezinot par konsekrēto personu tikšanos šajā vakarā, bija atnākusi uz Svēto Misi.

Atsaucoties Mātes Terēzes māsu – Žēlsirdības misionāru ielūgumam, mēs bijām pulcējušies, lai pateiktos Dievam par Mātes Terēzes kanonizāciju, kas notika Romā 4. septembrī. Pateikties par viņas dzīves un svētuma dāvanu Baznīcai. Mums visiem. Un Māte Terēze mums bija klātesoša tik īpašā veidā!

“Neviens, iededzis sveci, neapsedz to ar trauku, nedz arī liek zem gultas, bet gan liek to svečturī, lai ienācēji redzētu gaismu” (Lk 8, 16)

Dzirdot Evaņģēlija lasījumu, paredzētu šai dienai, … šķiet, tajā atbalsojās Mātes Terēzes aicinājums! Būt par gaismu tiem, kuri ir tumsībā. “Nāc, esi mana gaisma!” – tie taču bija vārdi no Kunga, kurus viņa dzirdēja un kuriem atsaucās, lai celtos un ietu pie visnabadzīgajiem Kalkutas ielās.

“Svētais ir kā svece, kas tiek ienesta tumšā telpā,” sprediķī salīdzināja arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. “Pat viena svētā klātbūtnē sabiedrība mainās. Parādās orientieri.”

Pirms Svētās Mises konsekrētajām māsām un brāļiem bija iespēja ciemoties Mātes Terēzes māsu klosterī, dzirdēt viņu stāstītās atmiņas par Māti, uzzināt viņas bērnības notikumus, kas plašāk nav pazīstami. Ļoti uzrunājoša bija arī māsas Velonas liecība par to, kā, piedaloties Mātes kanonizācijas svinībās Romā, viņa bija satikusi Marcilio un Fernandu, laulātos no Brazīlijas, kuri piedzīvoja izdziedināšanas brīnumu ar Mātes Terēzes aizbildniecību.

Vēl saderināšanās laikā Marcilio smagi saslima – viņam tika diagnosticēts ļaundabīgs smadzeņu audzējs, kas strauji progresēja. Neraugoties uz to, ka nākamais vīrs bieži zaudēja samaņu, pat sāka neatpazīt cilvēkus – Fernandas mīlestība pret viņu nemazinājās. Viņi salaulājās. Diemžēl slimību nebija iespējams apturēt un ārsti neuzdrošinājās veikt operāciju. Vislielākajā tumsā, kad bija zudušas pilnīgi visas cerības, Māte Terēze viņus nepameta! Naktī, kad visi gaidīja Marcilio nāvi, notika pilnīga izdziedināšana, ko neviens ārsts nespēja izskaidrot. Kaut arī ārsti bija brīdinājuši par Marcilio neauglību pēc lielās  medikamentu devas, ko viņš bija saņēmis ārstēšanās laikā, abi laulātie tagad priecājas par diviem bērniem, ko paši dēvē par “brīnuma pagarinājumu”. (Ir pieejama intervija ar pāri angļ. val.)

Uzrunājot konsekrētos tikšanās laikā, arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs aicināja Dievam veltītos cilvēkus turpināt sadarbību kopienu vidū, atklājot katram savu vietu Dieva plānā Baznīcai. Mēs, Latvijas konekrētie, esam ļoti pateicīgi par šo kopīgo tikšanos, kā arī Mātes Terēzes māsām par viesmīlību.  Mēs pateicamies Dievam par māsu uzticīgo žēlsirdības kalpojumu Latvijā – au 22 gadu garumā! Lai viņa – “svētā no tumsas” – patiešām ir klātesoša visiem tiem, kas piedzīvo tumsu un bezcerību!

© LRKB IC, www.katolis.lv

Jūnija pēdējās dienās Viļānos pulcējās 14 līdz 21 gadu veci jaunieši no visas Latvijas un kopā ar Latvijas konsekrētajām personām centās izdibināt, ko nozīmē būt žēlsirdīgiem. Kristīgā jauniešu nometne “Campo Jēzus” notika jau otro reizi. Šoreiz pie mariāņu tēviem Viļānos.

Kā pastāstīja viena no nometnes vadītājām māsa Hanna OP, par nometnes devīzi, atzīmējot Dieva Žēlsirdības gadu, šogad bija izvēlēts fragments no Lūkas evaņģēlija: “Esiet žēlsirdīgi kā jūsu Debesu Tēvs ir žēlsirdīgs.” Viļānos kopumā bija ieradušies 67 jaunieši, kuri nometnes laikā iepazina žēlsirdības nozīmi, konsekrēto garīgumu, bet pēcpusdienās veltīja laiku dažādām darbnīcām un sporta aktivitātēm. Darbnīcās tika darinātas sveces, ikonas, rožukroņi un citas lietas, no kurām daļu dāvanā saņēma Viļānu slimnīcas pacienti. Kā pastāstīja māsa Hanna, gatavojot dāvanas slimniekiem, jaunieši dažkārt sagatavoja arī kādus uzmundrinošus saukļus, piemēram, kādu svecīti rotāja uzraksts “Esi vesels!”. Līdz ar to nometnes dalībniekiem bija iespēja ne tikai gūt teorētiskas zināšanas, bet arī praktizēties žēlsirdībā. Kā izrādījās, daudziem tas likās viens no skaistākajiem momentiem nometnes laikā.

No 23.jūnija līdz 25.jūnijam notika konsekrēto personu jau par tradīciju veidojošās garīgās atjaunotnes dienas Viļānos mariāņu tēvu klosterī. Tās sasaucās ar sv. Jāņa Kristītāja svētkiem, atgādinot, ka viņš, būdams „saucēja balss tuksnesī”, ir arī mūsu kā konsekrēto personu paraugs, aicinot būt nelokāmiem Kristus lieciniekiem. Varējām izdzīvot sakopošanas dienas, lai pārdomātu, kā turpināt savu ceļu. Vai mana dzīve nesīs augļus? Kā Dievs skatās uz mūsu dzīvi? Kāds ir garīgās dzīves mērķis?

Dzīves ceļa mērķis ir Dievs, kurš ir pilnīgs. Tiekšanās uz pilnību ir līdzeklis, lai ietu pie Dieva, pie Jēzus. “Tam, kam ir Dievs, nekā netrūkst, ar Dievu vien pietiek,” – uz sv. Terēzes no Avilas dziļajām atziņām savā konferencē atsaucās priesteris Daumants Abrickis. Tas bija aicinājums meklēt Dievu sevī, satikt Avotu, kas ir mūsu dvēseles dziļumos. Un uz Avotu ved viens ceļš – iekšējā lūgšana. Konferencē priesteris Daumants atsaucās arī uz tēva Antona Smeltera uzticību Dievam, stāstot par agro lūgšanas stundu, kuru viņš praktizēja līdz pat dzīves beigām, kā arī viņa doto garīgās dzīves padomu topošajiem priesteriem: “Nezodziet laiku Dievam!” Dzīve kopā ar Dzīvo Dievu – tā varētu izteikt konsekrētās dzīves būtību.

Otrajā konferencē pārrunājām Baznīcas dokumentu ,,Mutuae relationes”, kas apskata konsekrēto personu un bīskapu attiecības, uzsverot Baznīcas harizmātisko un hierarhisko dāvanu harmonisku līdzdarbību. Atsaucoties uz sv. Pāvila Baznīcas vīziju: ,,Ir viens ķermenis, bet daudz locekļu” (Rm 12,5), dokumentā ir uzsvērts, ka Dievs vēlas, lai Svētā Gara dāvanas mēs saņemtu kopīgi, jo tās nepieciešamas, lai liecinātu par Kristu, lai aicinātu uz svētumu. Baznīcas kā Dieva jaunās tautas pirmais aicinājums ir “dzīve Svētajā Garā”, tikai no tās izriet apustuliskā aktivitāte. Dokuments uzsver bīskapu un klosterļaužu kopīgo misiju, skaidrojot, ka Baznīcas kopiena atklāj Kristus, kas ir Galva mistiskajai Miesai, un Svētā Gara – dvēseles, kas atdzīvina Miesu, kopīgo darbu. Tas nozīmē, ka

“Baznīcas kopiena nav tikai garīga realitāte, kas dzimusi Svētā Gara spēkā un pēc būtības apsteidz un rada visas ekleziālās funkcijas, bet vienlaikus ir arī hierarhiska, jo tā vitāli izriet no Kristus kā Galvas. Svētā Gara dāvanas pēc Kristus gribas tiek dāvātas, lai apvienotu Miesu (..). Līdz ar to organiskā Baznīcas kopiena savu iesākumu un spēku smeļas no Kristus un vienlaikus – no Viņa Gara.” (Mutuae relationes, 5).

Sirsnīgi pateicamies mariāņu tēviem par lielo viesmīlību, kuru šajās dienās piedzīvojām un kas piešķir Viļānu klosterim īpašo māju sajūtu, mudinot tur no jauna atgriezties! Paldies visiem par nenogurstošo kalpojumu mūsu vienotības labā!

m. Inese Šteina, BVJ Marijas māsa kalpone

Labā Gana svētdiena (17.aprīlis), kas ievada lūgšanu nedēļu par aicinājumiem Baznīcā, arī šogad pulcēja mūs katedrālē uz Svēto Misi kopā ar diecēzes Ganu – arhibīskapu Z. Stankeviču. Liels prieks bija ieiet pa Svētajām Durvīm kopā ar svētceļniekiem no dažādām draudzēm un kopienām.

Piedzīvojām to, kā piepildās Pāvesta Franciska vēlējums, ko viņš ir rakstījis vēstījumā 53. Vispasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem: “Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai!” Arī jaunieši liecināja, ka vakars “bija īpašs…tāds īpašs vienotības spēks bija jūtams”!

Lūgšanu dienai par aicinājumiem arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs bija uzrakstījis vēstījumu, kurš šajā dienā tika lasīts visās draudzēs. “Cilvēki savās sirdīs ilgojas pēc Dieva, ilgojas pēc vadības, kas norādītu ceļu, ilgojas pēc vēsts, kas ir vairāk kā tikai vārdi, cerot, gaidot pēc mīlestības, kas pieņemtu un uzturētu cilvēkus visā mūžībā,” uzsvēra arhibīskaps, aicinot lūgties par aicinājumiem kalpot Kunga pļaujā (sal. Mt 9, 37). Mūsu lūgšana ir svarīga –

“Dievs vienmēr darbojas. Kopā ar Viņu lūgšanā mēs varam uzrunāt citus. Atbilstoši savam nolūkam Dievs tad attīstīs viņu “jā”, viņu gatavību atbildēt.”

Paldies visiem svētceļniekiem, kā arī daudzu kongregāciju brāļiem un māsām, kas Labā Gana svētdienu ļāva izdzīvot patiesas kopības priekā!

Svetcelojumi_Riga2016

 

Ar prieku vēlamies pastāstīt, ka 17. aprīļa Žēlsirdības svētceļojumam pieteikušās jau 8 svētceļnieku grupas. Esi aicināts pievienoties kādai no tām vai arī – pieteikt savu grupu (konsekretie@gmail.com)!

 1. Svētceļojums no Ķīpsalas kopā ar māsām kalponēm. (Iziešana 16:30, pirms tam – pulcēšanās klosterī, Enkura ielā 9, tel. 27 868 494)

 2. Svētceļojums kopā ar kustību “Pro Sanctitate”. (Iziešana 17:00, no “Pro Sanctitate” centra, Republikas laukumā 3/226, tel. 26 319 789)

 3.  Svētceļojums kopā ar Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm no Kristus Karaļa baznīcas Sarkandaugavā. (Iziešana 16:00, Meža prospekts 86)

 4. Svētceļojums no Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes. (Iziešana 15:00, Gobas iela 17). Valentīna (26803147)

 5. Svētceļojums kopā ar Māsām Palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un Brāļiem Kapucīniem no sv. Alberta baznīcas. (Iziešana 16:30, Liepājas iela 38)

 6. Svētceļojums kopā ar Marijas Bezvainīgās Sirds mazajām māsām no Vissvētās Trīsvienības draudzes. (Iziešana plkst 16.00, A.Deglava iela 63)

 7.  Svētceļojums no sv. Franciska baznīcas kopā ar semināristiem. (Iziešana 17:15, Katoļu iela 16)

 8. Svētceļojums ar jauniešu kopienu “Kalnā”. (Iziešana 17:25, pulcēšanās Upīša pasāžā, Marijas ielā 16)

Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Pāvests Francisks aicina:

Lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.

 

Laba_Gana_svetdiena_2016_2m

Tuvojas 53. Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem – Labā Gana svētdiena (17. aprīlī), kad pulcēsimies  sv. Jēkaba katedrālē, lai kopā ar jauniešiem un konsekrētajām personām lūgtos par aicinājuma dāvanas atpazīšanu. Svinīgu Svēto Misi jauniešiem plkst. 18:30 celebrēs V.E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc tās notiks slavēšanas koncerts ar konsekrēto personu liecībām un sadraudzība, kā arī gatavošanās Jauniešu Dienām Krakovā.

Šogad – Žēlsirdības gadā – aicinām izdzīvot arī īpašu Žēlsirdības svētceļojumu, dodoties ceļā no savām draudzēm, kopienām, klosteriem uz sv. Jēkaba katedrāles Svētajām Durvīm, lai tādējādi saņemtu īpašās Jubilejas žēlastības un atlaidu dāvanu. Kā raksta Pāvests Francisks Jubilejas izsludināšanas bullā:

“Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Dzīve ir svētceļojums, un cilvēks ir viator (ceļinieks), svētceļnieks, kurš veic savu ceļu, līdz sasniedz ilgoto mērķi. Arī, lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.”

Iedrošinām visus, kuri sirdī jūt pamudinājumu doties šādā ceļā, nebaidīties un iet! Veidosim nelielas grupas, kas saplūdīs pie katedrāles no visām Rīgas pusēm, lai plkst. 18:00 visi kopā ieietu pa Svētajām Durvīm. Ceļā var izmantot meditācijas (pievienotajā failā), ko mēs, konsekrētās personas, atvedām no mūsu svētceļojuma Romā. Tādējādi mēs varēsim izdzīvot vienotību Žēlsirdības gada svētceļojumā ar visu Baznīcu! Katra grupa – pēc saviem ieskatiem – var noformēt svētceļojuma krustu, izmantojot Žēlsirdības gada simbolu (pievienotajā failā).

timthumblogo (lejuplādēt)           images meditācijas (lejuplādēt)     imagesPāvesta Franciska vēstījums Labā Gana svētdienai

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar m. Inesi Ievu (tel. 27 868 494) vai rakstīt: konsekretie@gmail.com. Lūdzam arī iepriekš pieteikt savu svētceļojumu, lai mēs varētu apkopot visu grupu maršrutus un par tiem informēt tos, kas vēlētos pievienoties.

GRUPAS:

 1. Svētceļojums no Ķīpsalas kopā ar māsām kalponēm. (Iziešana 16:30, pirms tam – pulcēšanās klosterī, Enkura ielā 9, tel. 27 868 494)

 2. Svētceļojums kopā ar kustību “Pro Sanctitate”. (Iziešana 17:00, no “Pro Sanctitate” centra, Republikas laukumā 3/226, tel. 26 319 789)

 3.  Svētceļojums kopā ar Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm no Kristus Karaļa baznīcas Sarkandaugavā. (Iziešana 16:00, Meža prospekts 86)

 4. Svētceļojums no Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes. (Iziešana 15:00, Gobas iela 17). Valentīna (26803147)

 5. Svētceļojums kopā ar Māsām Palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un Brāļiem Kapucīniem no sv. Alberta baznīcas. (Iziešana 16:30, Liepājas iela 38)

 6. Svētceļojums kopā ar Marijas Bezvainīgās Sirds mazajām māsām no Vissvētās Trīsvienības draudzes. (Iziešana plkst 16.00, A.Deglava iela 63)

 7.  Svētceļojums no sv. Franciska baznīcas kopā ar semināristiem. (Iziešana 17:15, Katoļu iela 16)

 8. Svētceļojums ar jauniešu kopienu “Kalnā”. (Iziešana 17:25, pulcēšanās Upīša pasāžā, Marijas ielā 16)

Savā vēstījumā Lūgšanu dienai par aicinājumiem Pāvests Francisks šogad uzsver kopienas nozīmi. Vēstījums ir nosaukts “Baznīca, aicinājumu Māte”, uzsverot to, ka ikviens aicinājums dzimst un attīstās Baznīcā, brāļu un māsu kopienā:

Pāvests Francisks raksta:

Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai! Kaut viņi varētu atklāt no jauna to, ka kristieša aicinājums, kā arī katrs īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas un “zeme”, kurā aicinājumi uzdīgst, dzen asnus, aug un nes augļus. Svētīgais Pāvils VI apustuliskajā pamudinājumā Evangelii nuntiandi runā par evaņģelizācijas etapiem. Viens no tiem ir pievienošanās kristiešu kopienai (sal. EN, 23) – tai kopienai, no kuras ir saņemta ticības liecība un Dieva žēlsirdības spēcīgais vēstījums. Šī iekļaušanās kopienā ietver visu ekleziālās dzīves bagātību, īpaši sakramentos. Turklāt Baznīca ir ne tikai vieta, kurā apliecinām savu ticību, bet arī pati Baznīca ir ticības priekšmets; tāpēc Credo, ticības apliecinājumā, mēs sakām: «Es ticu uz vienu, svētu, katolisku Baznīcu».

Dieva aicinājums īstenojas kopienā. Dievs mūs aicina būt daļai no Baznīcas, bet vēlāk, nobriestot tajā, dāvā kādu īpašu sūtību. Aicinājuma ceļu mēs ejam kopā ar brāļiem un māsām, kurus Kungs mums dāvā: tas ir līdzaicinājums.

Tieši Labā Gana svētdienā pirms trīs gadiem pāvests Francisks uzrunāja jauniešus, sakot: “Katra aicinājuma uz priesterību vai konsekrēto dzīvi pamatā un pirms katra aicinājuma vienmēr ir bijusi kāda spēcīga un intensīva lūgšana – vecmammas, vectēva, mammas, tēta, kopienas lūgšana. Tieši tāpēc Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38). Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus.” (21.04.2013.)

Lūgšana par aicinājumiem:

Žēlsirdības Tēvs, kas atdevi savu Dēlu mūsu pestīšanas labā un nemitīgi mūs stiprini ar Svētā Gara dāvanām, dāvā mums dzīvas, dedzīgas un priecīgas kristiešu kopienas, kas būtu brālīgas dzīves avots un kas modinātu jauniešos ilgas veltīt sevi Tev un evaņģelizācijai. Stiprini tās viņu uzdevumos – sniegt atbilstošu katehēzi par paaicinājumu un atklāt citiem īpašās konsekrācijas būtību. Apveltī ar gudrību aicinājumu atpazīšanā, kas ir tik nepieciešama, lai it visā atmirdzētu Tavas žēlsirdīgās mīlestības lielums. Marija, Jēzus Māte un Audzinātāja, aizbildini par katru kristiešu kopienu, lai tā, kļūstot auglīga Svētā Gara spēkā, būtu avots autentiskiem aicinājumiem uz kalpošanu Dieva tautai. Amen.