Konsekrētās dzīves gads 2015

No 8. līdz 11. jūnijam Latvijā notiks vēl nebijusi vasaras nometne jauniešiem “Campo Jēzus 2015”, ko organizē saleziāņu tēvs Tomas Zielonka ar klosterbrāļiem un klostermāsām no vairākām kongregācijām (Betānijas dominikāņu māsām, Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm, Jēzus un Marijas dominikāņu māsām misionārēm, kustību “Pro Sanctitate” u.c.). Iecerēta nometne 14 – 21 gadu veciem jauniešiem,  kas vēriena ziņā varētu pat līdzināties kādas diecēzes jauniešu dienām Latvijā. Pirmo reizi šādu pasākumu sadarbībā ar draudžu priesteriem rīko tieši konsekrētas personas.

“Šis gads mums ir īpašs, tāpēc vēlamies ar jauniešiem dalīties savā priekā par draudzību ar Jēzu un Viņa māti,” stāsta māsa karmelīte Marija Stefana. Nometne būs dāvana jauniešiem no konsekrētām personām. Pirmkārt, jau tāpēc, ka 2015. gads tām ir īpašs – pāvests Francisks to ir izsludinājis par Konsekrētās dzīves gadu. Otrkārt, organizēt pasākumu klosterbrāļus un klostermāsas pamudināja vēl trīs jubilejas – šogad aprit 800 gadi kopš Latvija ir veltīta Dievmātei (Terra Mariana); sv. Jāņa Bosko (saleziāņu dibinātāja) 200. dzimšanas diena un sv. Avilas Terēzes (Karmela atjaunotājas) 500. dzimšanas diena.

Nometnes devīze būs “Nāc un redzi”. Tā notiks skaistā vietā – viesu namā “Naktsvijoles” meža ielokā 20 km no Gaiziņkalna (Jaunkalsnavā). Aicināti gan jau aktīvi jaunieši – kristieši, gan tādi, kuri Dievu tikai meklē. Jauniešiem tā būs iespēja vairāk uzzināt arī par klosterdzīves aicinājumu, taču pasākumā paredzēts, ka kalpos arī ģimenes pāris.

Nosaukums “Campo Jēzus” ir tēva Tomasa ideja, jo pasaulē ir līdzīga veida nometnes, piemēram, “Campo Bosco”, “Campo Loyola”. Viņš pats piedalījies nometnes “Campo Bosco” organizēšanā un vēlas, lai arī jauniešiem Latvijā būtu kaut kas tik lielisks.

Pagaidām programmu vēl plāno, taču bez garīgām aktivitātēm (Svētās Mises, laika lūgšanai, slavēšanas, katehēzes) varēs piedalīties arī daudz sportiskās aktivitātēs, radoši darboties klostera darbnīcās (rožukroņa gatavošanā, ģipša figūru veidošanā, sveču apgleznošanā, ikonu veidošanā), dziedāt un spēlēt spēles pie ugunskura, piedalīties konkursos ar pārsteiguma balvām. Jauniešus izklaidēs arī teatrāli priekšnesumi, koncerti, piemēram, uzstāsies grupa “Propoganda Dei”. Tiks aicināti vēl citas grupas un mūziķi. Nometni apmeklēs arī arhibīskaps V. E. Zbigņevs Stankevičs, ar kuru jaunieši varēs tikties neformālā gaisotnē. Ja kāds vēlēsies, varēs parunāties individuāli ar konsekrētām personām. Konsekrētās personas sola arī visgaršīgākās maltītes (kā pie vecmāmiņas)! Gandrīz četras neaizmirstamas dienas, pateicoties labiem cilvēkiem, kas atbalsta pasākumu, varēs piedzīvot tikai par 10 eiro.

Dalībnieku gulēšana plānota teltīs vai arī vasaras mājiņās. Nometne ir oficiāli saskaņota ar novada domi, un tajā būs nodrošināta arī medicīniskā aprūpe 24 h diennaktī.

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie māsas Marijas Stefanas: campojezus@gmail.com vai pa tālr. 27870783. Drīzumā paredzēta arī mājas lapa campojezus.lv, kur varēs iegūt plašāku informāciju. Kalpošanā var iesaistīties arī citi kristieši. Ikviens aicināts atbalstīt ar jebkāda veida palīdzību nometnes tapšanā.

Avots: LRKB IC www.katolis.lv

Foto: Pro Sanctitate

Katru mēnesi naktī no pirmās mēneša piektdienas uz sestdienu sv. Marijas Magdalēnas baznīcā uz lūgšanu pulcējas dažādu konsekrētās dzīves kopienu brāļi un māsas. Šomēnes, 6. februārī, lūgšanu vakaru vadīja jezuītu tēvs Algimants Gaudaitis. Pēc  vakara Svētās Mises tēvs vadīja adorāciju ar meditācijām, kas bija balstītas ignāciskajā garīgumā. Tēvs pastāstīja arī par jezuītu kopienas iecerēm Latvijā, piebilstot, ka šobrīd  “galvenokārt mācās – latviešu valodu, un klausās – lai atpazītu ceļus, ko Dievs paver viņiem Latvijā.”

TUVĀKĀS NOMODA NAKTIS:

6. martā – vadīs: Betānijas dominikāņu māsas

3. aprīlī – Lielās Piektdienas adorācija pie Kristus Kapa

1. maijā – vadīs: Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas

VAKARA NORISE

18:00 Taize lūgšana

19:00 Svētā Mise

Kopienu vadīta adorācija, Sadraudzības agape, Rožukronis

24:00 Pusnakts Mise

 

Arī citviet Latvijā konsekrētie lūdzas un aicina lūgšanai pievienoties – katra mēneša pirmajā ceturtdienā lūgšanas par aicinājumiem notiek Viļānu mariāņu tēvu klostera baznīcā, savukārt mēneša otrajā otrdienā – Rīgas Sv. Alberta baznīcā tēvi kapucīni sadarbībā ar citām kopienām mūs aicinās iepazīt svētā Franciska garīguma dažādus aspektus. Konsekrētās dzīves gada laikā lūgšanu vakari tiks rīkoti arī pie Jēzus un Marijas dominikāņu māsām misionārēm Kuldīgā, pie Nabadzīgā Bērna Jēzus māsām Liepājā, kā arī daudzu citu klosteru kapelās.

 

 

Šogad, pāvesta Franciska izsludinātajā Konsekrētās dzīves gadā, īpaši tiek svinēta arī Konsekrētās dzīves diena (2.februāris). Latvijas konsekrētās personas ieskandināja to jau sestdien, 31. janvārī, kad, tiekoties ar Apustulisko Nunciju Baltijas valstīs V.E. Pedro Lopesu Kintana, svinīgā liturģijā atjaunoja savu veltīšanos Dievam.

Tikšanās ar pāvesta sūtni viesmīlīgajā Nabadzīgā Bērnu Jēzus māsu kongregācijas mājā Vecrīgā iesākās ar viņa uzrunu, kurā arhibīskaps Kintana norādīja, ka Latvijas konsekrēto personu identitāte, kuru ir ietekmējis komunisma laiks un dažādās vajāšanas, ir jāapzinās no jauna. Nuncijs novēlēja Dievam veltītajiem izkopt savās kopienās trīs principus:

veicināt brālīguma garu, atklāt jaunus apustuliskās darbības apvāršņus un savā apustulātā iekļaut visus cilvēkus, neraugoties uz viņu kristīgo piederību.

2014. gada 6. decembrī Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijas māsas kopā ar draudzes ticīgajiem Varakļānu katoļu baznīcā atzīmēja priecīgu notikumu – māsas Annas 90 gadu dzīves jubileju. Pateicības svēto Misi svinēja dominikāņu tēvs Augustīns un koris to pavadīja ar skaistām dziesmām un dziedājumiem.

Visu savu garo mūžu māsa ir centusies caurstrāvot ar sirsnīgu vienotību ar Jēzu, kuru viņa ik dienas pieņem svētajā Altāra Sakramentā. Ar katru elpas vilcienu, ar katru sirdspukstu, ar katru darbiņu, lūgšanu vai kādu grūtumu viņa saka: „visu dēļ Jēzus, dēļ Jēzus tik vien!” Jo tā vēlējās Nabadzīgā Bērna Jēzus Kongregācijas dibinātāja – māte Klāra. Māsa Anna ir liela lūdzēja un šīs lūgšanas ir kongregācijas un Baznīcas lielajos nodomos. Pirms gadiem, kad māsa svinēja savu klostera dzīves zelta jubileju, viņa teica- mana dzīve pagāja kā svētku diena – katru dienu piedalījos svētajā Misē, katru dienu vienojos ar Jēzu svētajā Komūnijā un darīju darbus, kas vienoti ar lūgšanu.

Viss ir žēlastība. Tā ir kā bāka, kas šā gada 21.novembrī apgaismoja konsekrēto personu ceļu uz Aglonu, lai dienā, kad Baznīca svin Jaunavas Marijas veltīšanu svētnīcā, kopā ar Rēzeknes-Aglonas, Jelgavas un Liepājas diecēzes bīskapiem lūgtu žēlastību labi izdzīvot Konsekrētās dzīves gadu Latvijas Baznīcā. Šī tikšanās, kuras centrā bija kopīga Vissvētākā Sakramenta adorācija un Euharistija, izvērtās kā brīnišķīgs ievads – “uvertīra” – Konsekrētās dzīves gadam, ko visa Baznīca iesāk pirmajā Adventa svētdienā.

Aglonas bazilikā aptuveni 50 konsekrēto slavēja Kungu, pateicās par aicinājuma dāvanu. 11 priesteri un 3 bīskapi, Ekselences J. Bulis, E. Pavlovskis un V. Stulpins, celebrēja Svēto Misi. Bīskaps Bulis, uzrunājot klosterļaudis, uzsvēra, ka konsekrētai personai ir pilnībā jāatdod sevi Dievam, kas nav viegls uzdevums. Ir jānotiek visaptverošai personas konsekrācijai, tāpēc nedrīkst saglabāt kompromisus ar pasauli, jo citādi nebūs pilnīgas atdeves Dievam. Tā nav privilēģija – būt konsekrētai personai, jo visi ir aicināti uz pilnību, svētumu. Visi arī lietojam tos pašus līdzekļus – Komūniju, grēksūdzi, meditāciju u.tml. Svarīgi, kādus augļus mēs nesam – trīsdesmitkārtīgus, sešdesmitkārtīgus, simtkārtīgus… Bet, ja koks augļus nenes, tas tiks nocirsts un sadedzināts. Bīskaps Bulis aicināja mūs mācīties no gudrajām jaunavām, kuru eļļas trauki bija pilni, Līgavainim atnākot. Sprediķa nobeigumā izskanēja aicinājums lūgt Kungu, lai Viņš mūs attīra kā zeltu kausējamā krāsnī

„par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai Viņa svētajai Baznīcai”.

 

Pārrunājot, ko varētu darīt klosterļaudis, lai izmantotu unikālo laiku, kurā Konsekrētās dzīves gads tiek izdzīvots līdz ar Terra Mariana – 800 gadu atceri, priesteris Rinalds Stankēvičs, mariāņu tēvs, uzsvēra, ka šī sakritība ir īpaša žēlastība, kas gaida mūsu atbildi un aktīvu iesaistīšanos.

Vatikānā Konsekrētās dzīves institūtu un apustulisko apvienību kongregācija ir prezentējusi Konsekrētajai dzīvei veltītā gada logo, kura autore ir māksliniece, ikonogrāfijas speciāliste Karmela Bokasile, kas drosmīgi interpretējusi tradicionālos simbolus jaunā veidolā.

Logo attēlo svarīgākos konsekrētās dzīves pamatelementus, uzsverot

„nemitīgu Svētā Gara darbu, kurš gadsimtu gaitā dažādu harizmu veidā ļauj atklāties evaņģēlisko tikumu dārgumiem, tādējādi darot Kristus noslēpumu nemitīgi klātesošu Baznīcā un pasaulē, laikā un telpā” (Vita Consecrata, 5).

Logo centrā ir balodis, kas veidots no arābu valodā rakstītā vārda „miers”. Tas simboliski atgādina, ka aicinājumam uz konsekrēto dzīvi ir jābūt vispārējās izlīgšanas un samierināšanās Kristū zīmei. Balodis paceļas virs ūdeņiem, kas atgādina vēsturiskos grēku plūdus (Rad 8, 8-14). Ūdens mozaīku veido harmoniski izvietoti cilvēces un visas radības elementi, kas „nopūšas”, gaidot Dieva noslēpuma piepildīšanos (sal. Rom 8, 26-27) un zemes atjaunošanu Svētā Gara spēkā. Logo centrā izvietotas trīs zvaigznes – Trinitārās mīlestības simbols. Daudzskaldnī virs baloža spārniem ir attēlota zemeslode, attēlojot zemes tautu un kultūru dažādību, ko tik bieži ir uzsvēris pāvests Francisks. Logo ietver arī divus uzrakstus latīņu valodā – „Konsekrētā dzīve Baznīcā šodien” (Vita consecrata in Ecclessia hodie) un „Evaņģēlijs, Pravietojums, Cerība” (Evangelium, Prophetia, Spes).