Konsekrētās dzīves gads 2015

Karte_ludzeji_LatvijaAr prieku vēlamies pavēstīt, ka lūgšanai par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi ir pievienojušies jau 720 lūdzēji no visas Latvijas. Ir draudzes – kā, piemēram, Preiļos, Viļānos, Madonā, Cesvainē, Viļakā, Jēkabpilī, Kristus Karaļa draudzē Rīgā, kur lūdzas vairāki desmiti cilvēku, bet pārstāvētas ir arī pavisam mazas draudzes – kā skaisti lūgšanu ziedi Marijai, kas izplaukuši Latvijā Terra Mariana jubilejas gadā. Lūgšanai pievienojušies arī vairāki cilvēki ārpus Latvijas robežām – tostarp 15 Betānijas dominikāņu māsas Holandē un Vācijā.

Mēs, Latvijas konsekrētās personas, esam ļoti pateicīgi visiem, kuri mūs atbalsta visdažādākajos veidos, īpaši caur lūgšanu. Arī mēs uzticam Dievam jūs un jūsu nodomus mūsu lūgšanās. Visu lūdzēju vārdi tiek ierakstīti īpašā grāmatā, kas 15. augustā Aglonā – Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā – tiks nesta dāvanā Marijai, Māras Zemes Karalienei.

“Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus,” uzsver Pāvests Francisks. Turpināsim ar paļāvīgu cerību lūgt Pļaujas Kungu, lai “Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38)!

Joprojām ir iespējams pievienoties lūdzēju pulkam, sūtot savu pieteikumu uz e-pastu: konsekretie@gmail.com vai reģistrējoties mājaslapā, kā arī sūtot pa pastu: Enkura iela 9, Rīga LV-1048

 

Visskaistākajā laikā, kad viss zied un daba svin kulmināciju, no 21. līdz 24.jūnijam Viļānos tēvu mariāņu klosterī pulcējās vairāk kā trīsdesmit konsekrētās personas no visas Latvijas, lai lūgtos, piedzīvotu sadraudzību, kopīgi diskutētu par Konsekrētās dzīves gada aktualitātēm.

Tā 21.jūnijā vēlā pēcpusdienā mūs sirsnīgi sagaidīja namatēvs  pr. Rinalds Stankēvičs (tēvs Benedikts MIC). Viņa rūpes un gādība visu šo laiku ilgi neizdzisīs no atmiņas. Gara sakopošanas dienā, kas notika 22. jūnijā, klausījāmies tēva Viktora Pentjuša meditācijas, kuras palīdzēja veidot saikni ar Dievu, lai ticības patiesības iesakņotos sirdīs. Tēvs Viktors, izcilais dvēseļu pazinējs un vadītājs, kuram šogad 7. septembrī aprit 100 gadi, daudziem no Latvijas konsekrētajām personām bijis palīgs aicinājuma izzināšanā, līdz ar to priecājāmies dalīties atmiņās un liecībās par viņu. Lūdzoties gan baznīcā, gan pie tēva Pentjuša kapa, izjutām viņa svētījošo klātbūtni  šajā vietā.

Kāda laime bija kopīgi dziedāt psalmus rīta un vakara Liturģiskajā Stundu lūgšanā, kas mūs visus garīgi satuvināja un stiprināja!  Aizkustinoša bija arī V.E. bīskapa Jāņa Buļa uzruna Euharistijas laikā, kur Ekselence aicināja, lai esam citiem ceļa rādītāji uz debesīm, lai izstarotu mieru un mīlestību, paliekot ar nesalaužamu gribu un nepiekāpību ļaunuma priekšā. Bīskaps atgādināja, ka jābūt garīgā nomodā, jo ik dienas tiekam pārbaudīti spējā paciest, tāpēc  modri jāizvairās no ļaunā  lamatām.

Konsekrētās dzīves gads, par kura izsludināšanu esam tik pateicīgi Pāvestam Franciskam, ir jau pusē. Līdz ar to, kopīgi satiekoties, varējām izvērtēt šajā laikā jau saņemtās žēlastības. Apzinājāmies, cik liela dāvana ir kopīgi kalpot un piedzīvot prieku no šīs sadarbības, kas īpašā veidā atklājās kopīgi organizētās jauniešu nometnes “Campo Jēzus” laikā (8.-11. jūnijā). Mūs ļoti aizkustina arī laju atbalsts Latvijas draudzēs – ar katru dienu arvien vairāk un vairāk cilvēku iesaistās kopīgā lūgšanā par aicinājumiem uz priesterību un Dievam veltītu dzīvi. Daloties priekā par piedzīvotajām Dieva žēlastībām Konsekrētās dzīves gada laikā, Latvijas konsekrētās personas uzrakstīja vēstuli Pāvestam Franciskam.

Mūsu visu izjūtas ļoti labi atspoguļo kādas māsas rakstītā liecība:

“Fantastisks notikums bija mūsu tikšanās Viļānos. Milzīga pateicība tēvu mariāņu kopienai par uzņemšanu un visiem atbildīgajiem par organizēšanu un katram par iesaistīšanos, klātbūtni un dalību. Mēs izjutām, ka vienotībā ir mūsu Spēks, ka klātesošs bija Svētais Gars – it visā un pat vismazākajā žestā. Nav vārdos aprakstāma vienotība, ko Kungs ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl un pulcējas Viņa vārdā. Vēl grūtāk tas ir izdarāms gadījumā, kad vienotībā lūdz un priecājas tie, kuri taustāmi, jau šeit uz  zemes izdzīvo to, kas būs mūsu visu daļa Debesu Valstībā. Miers, prieks, sirsnība, draudzība, atvērtība – tie ir tikai nedaudzi no apzīmējumiem tam, kas bija mūsu daļa šajā svētku laikā. Priecājos, ka Kungs aicināja būt kopā arī mani.”

 māsa Inese Šteina, BVJM māsa kalpone

 

Konsekrētās dzīves gadā Rīgā īpašā veidā tika atzīmēta Labā Gana svētdiena (26.aprīlī). Jau vairāk nekā 50 gadus vispārējā Baznīca šajā svētdienā atzīmē Pasaules Lūgšanu dienu par aicinājumiem. Tas mums ir atgādinājums par nepieciešamību lūgties, saskaņā ar Jēzus pamudinājumu Viņa mācekļiem: „Lūdziet Pļaujas Kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Lk 10,2).

Dievs katru no mums aicina, modinot iekšējas ilgas pēc labā, svētā, patiesā. Īpaši jūtīgas un atsaucīgas šajā ziņā ir jauniešu sirdis, kuri tiecas pēc lieliem, patiesiem ideāliem! Sadarbībā ar Latvijas Konsekrēto personu apvienību Labā Gana svētdienā Doma laukumā pulcējās jaunieši no dažādām Latvijas draudzēm, lai apliecinātu savu ticību Dievam un uzrunātu garāmgājējus – ar savu sirds dedzību un prieku, kas izskanēja slavas dziesmās Kungam. Slavēšanā iesaistījās arī brīnišķīgi kristīgie mūziķi – Laura Bicāne, Māris Veliks, Jānis Kurševs, kā arī vairāk kā divdesmit ģitāristi no dažādām kopienām. Sadraudzības un lūgšanas gars vēlāk piepildīja arī sv. Jēkaba katedrāli, kur jaunieši pulcējās, lai arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vadībā svinētu Svēto Misi.

Tieši uzdrīkstēšanās publiski apliecināt savu kristīgo pārliecību, kā atzina vairāki no jauniešiem, jo īpaši  – tie, kuri to izdzīvoja pirmo reizi dzīvē, daudziem no viņiem paliks kā visspilgtākā atmiņa no Labā Gana svētdienas! Līdzīgi arī Pāvests Francisks savā vēstījumā Lūgšanu dienai par aicinājumiem uzsver:

“Baznīca savā dziļākajā būtībā ir misionāra, līdz ar to kristiešu aicinājumi dzimst no misiju pieredzes”.

Pāvests iedrošina jauniešus:

“Nebaidieties iziet no jums pašiem un uzsākt ceļojumu! Evaņģēlijs ir vēsts, kas atbrīvo, pārveido mūsu dzīvi, dara to skaistāku. Cik skaisti ir ļauties, lai Dieva aicinājums mūs pārsteidz, pieņemt Viņa Vārdu, sekot Jēzus pēdās, dievišķā noslēpuma adorācijā un devīgā sevis veltīšanā citiem! Lai jūsu dzīve ar katru dienu kļūst arvien bagātāka un priecīgāka!”

Nākamā iespēja atkal tikties, piedzīvot kristīgu sadraudzību, kā arī iepazīt Baznīcas skaistumu būs vasaras nometnē jauniešiem “Campo Jēzus 2015”, ko organizē konsekrēto personu komanda un kas  notiks Jaunkalsnavā no 8. līdz 11. jūnijam. Aicināti jaunieši vecumā no 14-21 gadiem.  Nometne notiks skaistā vietā – viesu namā “Naktsvijoles” meža ielokā 20 km no Gaiziņkalna (Jaunkalsnavā). Aicināti gan jau aktīvi jaunieši – kristieši, gan tādi, kuri Dievu tikai meklē. Pagaidām programmu vēl plāno, taču bez garīgām aktivitātēm (Svētās Mises, laika lūgšanai, slavēšanas, katehēzes) varēs piedalīties arī daudz sportiskās aktivitātēs, radoši darboties klostera darbnīcās (rožukroņa gatavošanā, ģipša figūru veidošanā, sveču apgleznošanā, ikonu veidošanā), dziedāt un spēlēt spēles pie ugunskura, piedalīties konkursos ar pārsteiguma balvām. Jauniešus izklaidēs arī teatrāli priekšnesumi, koncerti, piemēram, uzstāsies grupa “Propoganda Dei”. Tiks aicināti vēl citas grupas un mūziķi. Nometni apmeklēs arī arhibīskaps V. E. Zbigņevs Stankevičs, ar kuru jaunieši varēs tikties neformālā gaisotnē. Ja kāds vēlēsies, varēs parunāties individuāli ar konsekrētām personām. Konsekrētās personas sola arī visgaršīgākās maltītes (kā pie vecmāmiņas)! Gandrīz četras neaizmirstamas dienas, pateicoties labiem cilvēkiem, kas atbalsta pasākumu, varēs piedzīvot tikai par 10 eiro. Pieteikšanās un sīkāka informācija pie māsas Marijas Stefanas: campojezus@gmail.com vai pa tālr. 27870783.

Vairāk informācijas par nometni: campojezus.lv

Kā konsekrētās personas var iesaistīties diecēzes atjaunotnes programmā, kas jau vairākus gadus norit Rīgas arhidiecēzē? Šo jautājumu uzdevām V. E. Arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam tikšanās laikā ar konsekrētajām personām, kas notika Labā Gana svētdienā (26. aprīlī) Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu klosterī.

Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs pastāstīja, ka iesāktās programmas mērķis ir atjaunot diecēzi Vatikāna II Koncila garā, vadoties pēc divām vadlīnijām: pirmkārt, lasīt Dieva zīmes mūsdienu pasaulē un atbildēt uz tām Evaņģēlija garā, un, otrkārt, veidot communio – vienotību, kopību Baznīcā.

Runājot par laikmeta zīmēm, Arhibīskaps saskatīja paralēles ar konsekrētās dzīves attīstību vēstures gaitā. Kristietības pirmajos gadsimtos vislielākās izmaiņas Baznīcā notika, pateicoties spēcīgām personībām – tuksnešu tēviem un mātēm, svētajiem, kas bija „gara giganti, kas cīnījās vieni, uzvarēja un kļuva par spīdekļiem citiem”. Kā piemēru Arhibīskps minēja svēto Ņinu, Apustuļiem pielīdzināto, dēvētu arī par Grūzijas apgaismotāju (+335). Mūsdienās mēs redzam daudz mazāk šādu spilgtu personību, kas ietekmē visu pasauli, ar retiem izņēmumiem – kā Māte Terēze, tēvs Pio vai mazā sv. Terēze no Bērna Jēzus. Līdz ar to varam jautāt – varbūt Dieva plāns ir savādāks? Varbūt Dievs šodien vēlas īstenot savu plānu caur kopienām? Arhibīskaps Z. Stankevičs norādīja arī uz „Evaņgēlisko atslēgu” – „kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū” un „ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs” (sal. Mat 18). Dievs svētī mūsu sadarbību. Arhibīskaps uzsvēra: „Lai evaņgelizētu Eiropu un lai evaņgelizētu arī Latviju, ir nepieciešams to darīt kopīgiem spēkiem. Pirms dažiem gadiem, iesākot savu kalpojumu kā bīskaps, novēroju, ka daudzas kopienas darbojas individuāli, ir maz sadarbības.”

Arhibīskaps pozitīvi novērtēja konsekrēto personu apvienības izveidošanu, kopīgās iniciatīvas, no kurām visplašākā šovasar būs kopīgi rīkotā nometne jauniešiem „Campo Jēzus” no 8.-11. Jūnijam Jaunkalsnavā. Arhibīskaps uzsvēra arī kopīgu rekolekciju un lūgšanu dienu nepieciešamību konsekrēto vidū, kam būtu jābalstās uz trīs elementiem: uz sludinātā Vārda klausīšanos, pārdomām par šo Vārdu Euharistiskā Jēzus priekšā, kā arī uz dalīšanos kopienā ar šo Vārdu.

Latvijas konsekrēto māsu un brāļu vārdā vēlamies sirsnīgi pateikties V.E. Arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam par šo vērtīgo tikšanos, uzaicinājumu sadarboties diecēzes labā, drosmīgo skatījumu un vadlīnijām. Pēc tikšanās visi pulcējās sv.  Jēkaba katedrālē uz kopīgām Vesperēm un Svēto Misi, kuras laikā Arhibīskaps, uzrunājot ticīgos, aicināja lūgties par aicinājumiem uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi.

LKDIPAK

Foto: Jans Karčevskis OFMCap

Vispasaules lūgšanu dienā par aicinājumiem (Labā Gana svētdienā, 26. aprīlī) Vecrīgas sirdī pulcējās daudz brīnišķīgu jauniešu no Rīgas un no visas Latvijas. Priecājāmies, kopīgi lūdzāmies, liecinājām par Dieva mīlestību sastaptajiem cilvēkiem Vecrīgā, liecinājām viens otram – dzīve ar Dievu ir patiešām skaista! Paldies par mīlestību un atbalstu, ko mēs – konsekrētās māsas un brāļi – vakar saņēmām no jums visiem!

Vairāk bildes:

Foto: Anita Sosnāre

Foto: Guna Sterinoviča

Turpinām lūgties, lai Dievs dāvā daudz dedzīgus priesterus un Viņam veltītus cilvēkus Latvijas Baznīcā! Aicinām pievienoties arī mūsu kopīgajai lūgšanai!

Lūgšana par aicinājumiem:

Debesu Tēvs, dod, lai mēs katrs, vienoti Kristus Miesā, kalpotu ar tām dāvanām, ko esam saņēmuši. Mēs lūdzam, lai jaunieši, kurus Tu esi aicinājis uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi, drosmīgi atbild Tavai gribai! Sūti strādniekus savā lielajā pļaujas laukā, lai Evaņģēlijs aizvien tiek sludināts, lai nabagi netiek aizmirsti un izslēgti no mīlestības kopības, lai cietēji saņem mierinājumu un lai Tava tauta vienmēr tiek stiprināta ar Sakramentiem. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā. Amen.

11.aprīlī Rīgas klostera mājā uz pateicības svēto Misi sakarā ar mātes Klāras 200. dzimšanas dienu ieradās arī māsas no Liepājas un Rēzeknes. Dievkalpojumā piedalījās Reģiona priekšniece ar asistentēm. Svēto Misi koncelebrēja jezuītu tēvs Aļģimants un dominikāņu tēvs Dominiks. Studentes, kuras ir dzīvojušas pie mums Rīgā, ar mūziku, ar flautas skaņām un dziesmām radīja svētku noskaņu un pacilājošu gaisotni.  Visu sejās atspoguļojās gaišs prieks par mūsu kongregācijas Dibinātājas dziļo mīlestību uz apslēpto Dievu svētajā Altāra Sakramentā un mīlestību uz nabadzīgajiem un atstātajiem bērniem. Jezuītu tēvs sprediķī uzsvēra, ka viņa sirdi ir uzrunājuši mātes Klāras vārdi: „Kungs grib mūsos dzīvot caur svēto Komūniju. Garīgā veidā šī uzturēšanās ir nepārtraukta; Viņš paliek mūsos. Tas pats Kungs, kas rītos iegriezās mūsu sirdī, pavada mūs visai dienai cauri ar savu žēlastību un vakarā ir vēl klāt, lai mūs sargātu naktī.” Tēvs savā sprediķī priecājās līdz ar mums ne tikai par māti Klāru, bet arī par māsu Tereziju Viktimu un to, ka, jau paskatoties uz viņu viņam tūlīt nāk prātā – pazemība, jo viņa šai skaistajā dienā atjaunoja pirms 65 gadiem dotos svētsolījumus.

Mēs esam pateicīgas Dievam par māti Klāru un viņas dibināto kongregāciju: par tām māsām, kuras stāvēja pie dibinājuma šūpuļa; par tām kuras lūdzas un iedzīvina mātes harizmu šodien un par tām, kas vēl nāks.

Tad bija skaisti apsveikumi, daudz ziedu, daudz prieka, un arī svētku mielasts.

Pēcpusdienā māsas satikās vēlreiz, lai noklausītos priekšlasījumus par māti Klāru. Māsa Klāra bija ieskatījusies mātes Klāras rakstītajās vēstulēs un atklāja mums viņas sirds un dvēseles visdziļākās ilgas.

Māsa Leonija dalījās pārdomās par dibinātājas dzīvi Dievā un Marijas godināšanu.

Visi kopā mēs dziedājām: „Dievs, mēs Tevi slavējam, Kungs , mēs teicam Tavu spēku, un kopā ar māsu Tereziju Victimu pateicāmies „savu dzīvi veltījam tikai Tev mēs vienīgam.”

                                                                                          M.Leonija P.I.J.

397532_852913548100048_2412673212138178781_n11081487_852913704766699_3323114443066176518_n19815_852913731433363_2765505111747841663_n11020278_852913588100044_8707554840006488129_n18626_852917258099677_6571634698330759081_n10451694_852915074766562_6058717967091777059_n10996424_852913708100032_7419036095353341677_n11096511_852917131433023_7407206393575808616_n 11096719_852917221433014_2890961241913265017_n 11121769_852915068099896_2807156185780420623_n 11130090_852913404766729_49977790285008654_n 11138553_852917201433016_8040953758364396050_n11146251_852915078099895_3503686245384358876_n 11146593_852915011433235_3788248796241142176_n 11146593_852917211433015_2078955871178993223_n 11150209_852915081433228_1583405282082660623_n11138598_852913384766731_9131516199834917778_nLiepājas Diecēzes konsekrēto personu svētku tikšanās ar bīskapu Viktoru Stulpinu Kuldīgā Lieldienu Oktāvā.
Labi pavadīts laiks gan lūgšanā, gan kopīgā rekreācijā!

“Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu.” (Kol 3, 1-4)

Pateicamies Jēzus un Marijas Dominikāņu māsām misionārēm par Krustaceļa apcerēm, kurās izmantoti uzrunājoši fragmenti no konsekrētajai dzīvei veltītā pamudinājuma “Vita Consecrata”

Krustaceļa par konsekrētajiem lejuplāde >>>

Ir skaisti apzināties, ka Latvijas draudzes lūdzas par konsekrētajiem brāļiem un māsām, kā arī par aicinājumiem uz priesterību un Dievam veltītu dzīvi!

foto: t. Jans Karčevskis OFM Cap, Krustaceļš Lielajā Piektdienā Olaines ielās

 

23.martā Albānijas galvaspilsētā Tirānā iesākās Eiropas Ģenerālo priekšnieku konferenču (UCESM) savienības XVI asambleja, kas pulcina konsekrētās māsas un brāļus no 27 valstīm. Asamblejas tiek rīkotas ik pa diviem gadiem, bet šoreiz tajā pirmo reizi tiek pārstāvēta arī Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku konference.
Tikšanās temats – “Konsekrētie brāļi un māsas Eiropā: Komūnijas liecinieki un veidotāji” – īpašā veidā sasaucas ar notikumiem pasaulē, kurā piedzīvojam sašķeltību, bažas par rītdienu un vardarbības draudus tautu starpā. Uzrunājot klātesošos, UCESM prezidents tēvs Džovanni Peradžine (Giovanni Peragine), kurš jau vairākus gadus kalpo Albānijā, liecināja par to, kā šajā valstī blakus pastāv piecas oficiālās reliģijas, no kurām visskaitliskākā ir islams. Pāvests Francisks tieši šī iemesla dēļ izvēlējas Albāniju kā pirmo valsti Eiropā ārpus Itālijas, kuru apmeklēja kā svētceļnieks 2014.gada septembrī. Toreiz uzrunājot ticīgos, Pāvests norādīja, ka Albānija ir labs piemērs harmonijā balstītām attiecībām starp dažādām reliģijām. Zīmīgi, ka arī ģenerālā asamblija norisinās Tirānas katoļu univeristātē “Labā Padoma Māte”, kurā pirms sešiem mēnešiem ir viesojies Pāvests!
Turpmākās dienas – līdz 28.martam – asamblejas dalībnieki dalīsies ar savu valstu pieredzi, meklējot risinājumus kristietības izaicinājumiem mūsdienu sabiedrībā, uzklausīs konsekrētās dzīves pārstāvjus no Ukrainas un Krievijas, kā arī apmeklēs Skedaru (Shkodër), pilsētu Albānijas ziemeļrietumos, kas glabā komunisma laika vajāšanu liecības. “Cilvēcība un transcendence ir katrā personā, līdz ar to mēs esam aicināti uzņemties rūpes par katru cilvēku – no ieņemšanas brīža līdz dzīves beigām,” ievaduzrunā uzsvēra tēvs Džovanni Peradžine.
Otrdien, 24.martā, konsekrētos uzrunās arī jezuītu tēvs Marko Rupniks, pazīstams teologs un mākslinieks, kurš vada Aletti sakrālās mākslas centru Romā. Viņš aicinās pārdomāt konsekrētās dzīves nākotni Eiropā, ar pateicības pilnu skatienu uzlūkojot pagātni un pārliekot to atjaunotas dzīves formā, lai radoši atbildētu uz Baznīcas vajadzībām. Tieši tādā veidā mēs, Dievam veltītās personas, vislabāk varam atbildēt Pāvesta Franciska aicinājumam, ar kuru viņš 2014. gada 30. novembrī uzsāka Konsekrētās dzīves gadu.