Baznīcas dokumenti

Pāvesta Franciska uzruna plenārsēdē, kurā piedalījās vairāk nekā 800 ģenerālās priekšnieces

 2013.g. 8. maijā, Romā (pilns teksts)

 

Dārgās māsas, jūsu tikšanās temats man šķiet īpaši nozīmīgs jums uzticētā uzdevuma kontekstā „Vara un kalpošana Evaņģēlija gaismā”, tāpēc gribu piedāvāt trīs vienkāršas domas, kuras būtu vērts izanalizēt gan katram atsevišķi, gan kopienās.

1. Pēdējo Vakariņu laikā Jēzus uzrunāja apustuļus šādiem vārdiem: „Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju” (Jņ 15,16), atgādinot ne tikai priesteriem, bet arī mums visiem, ka ikviens paaicinājums ir Dieva iniciatīva. Kristus ir izraudzījies jūs konsekrētai dzīvei. Tas nozīmē nemitīgu „iziešanu” no sevis, lai visu savu esību koncentrētu uz Kristu un Evaņģēliju, uz Dieva gribu, atsakoties no pašu plāniem, lai kopā ar svēto Pāvilu varētu teikt: „Nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus” (Gal 2,20). „Iziet” no sevis ir izvēlēties Kunga pielūgsmes ceļu un kalpošanu Viņam savos brāļos un māsās. Pielūgt Dievu un kalpot citiem ir divas savstarpēji cieši saistītas nostājas, kuras nevaram nodalīt vienu no otras. Priekš tiem, kam ir dota vara, pielūgt Kungu un kalpot citiem, neko neprasot sev, nozīmē „iztukšot sevi”.