Aicinājuma ceļu meklējot

“Mēs esam aicināti būt par Dieva līdzstrādniekiem,” atsaucoties uz Pāvesta Franciska vārdiem, teiktiem 22.februārī, sv. Apustuļa Pētera katedras svētkos, tās pašas dienas pievakarē pr. Andris Kravalis uzrunāja Latvijas konsekrētos, kuri kuplā skaitā bija sapulcējušies Ikšķiles Karmela klosterī, lai svinētu pateicības Svēto Misi par Konsekrētās dzīves gadā saņemtajām žēlastībām. “Uzticība kalpojumam iet roku rokā ar žēlsirdību. Uzticība un žēlsirdība ir divas nešķiramas lietas.”

Redzot pārstāvētas tik daudzas kopienas, daudzi atzina – “tas ir Svētā Gara darbs!” Jā, to piedzīvojām arī brīnišķīgā vienotības izjūtā un priekā par mūsu kopīgo aicinājumu! Radās arī dažas ļoti labas idejas turpmākajai konsekrēto sadarbībai – arī šogad notiks nometne “Campo Jēzus” (Viļānos, 27.-30. jūnijam). Esam iecerējuši arī skaistu Žēlsirdības svētceļojumu jauniešiem Labā Gana svētdienā (17. aprīlī), kad visā Baznīcā lūgsimies par paaicinājumiem. Jau drīzumā pastāstīsim par to vairāk!

Mums bija patiess prieks satikt arī Karmela māsas, kuru kopienai ir pievienojusies jauna postulante.  Māsas, neizejot no klauzūras, Konsekrētā dzīves gada laikā pavadīja mūs savās lūgšanās, tādējādi atbalstot mūsu veiktās pastorālās iniciatīvas konsekrētās dzīves veicināšanai Baznīcā. Savukārt tikšanās laikā māsas mūs viesmīlīgi uzņēma un cienāja ar siltu tēju un zupu. Konsekrētās dzīves gada laikā, jāatzīst, esam saņēmuši lielas svētības – par to katra kopiena liecināja dalīšanās laikā. Šis laiks mums palīdzēja atjaunot pateicību par mūsu aicinājumu, ļaujot pamanīt, ka mūsu ikdienas kalpošana Baznīcas labā nav tikai cilvēcīgas rūpes – tajā piedzīvojam Debesu dāvanu! Arī Karmela Ordenim aizvadītais gads ir bijis īpašs, svinot Dibinātājas sv. Terēzes no Avilas 500. dzimšanas dienu. Saistībā ar to māsām ir tapis arī skaists izdevums, ko viņas dāvināja visiem klātesošajiem – “Dieva mīlestības dēļ ceļā doties…”

Lūk, dažas rindas no šīs gramatiņas – sv. Avilas dzejolis, kurš tik izteiksmīgi runā par aicinājumu uz draudzību ar Dievu:

Meklē sevi Manī! Meklē Mani sevī!

Mīlestībai tik labi ir izdevies,
Ak, dvēsele, atveidot tevi Manī,
Ka pat labākais no gleznotājiem
Mūžam nespēs tevi attēlot labāk.

Skaista – mīlestības dēļ tu tiki radīta,
Un Es vēlējos tevi veidot Manis paša Sirdī,
Ja gadījumā tu pazustu, Mana mīļotā,
Tad tev vienmēr būtu sevi jāmeklē Manī.

Tu atradīsi savu attēlu Manās krūtīs,
Un tu redzēsi sevi veidotu tik līdzīgi,
Ka, uzlūkojot sevi, tu priecāsies,
Redzot sevi, tik labi tēlotu.

Bet ja tu nezinātu, kur Mani meklēt,
Tad neklīsti apkārt bezjēdzīgi.
Ja patiesi tu vēlēsies Mani atrast,
Tad meklē Mani sevī!

Ir patiess prieks par to, ka Konsekrētās dzīves gada laikā vairāki jauni cilvēki ir izvēlējušies sekot Kristum – uz mūžu. Tā 27. decembrī, Rīgas Svētā Alberta baznīcā mūža svētsolījumus Mazāko brāļu kapucīnu ordenī salika brālis Jānis Savickis. Sirsnīgi sveicam brāli Jāni un kapucīnu kopienu!

2015.gadā mūžīgos solījumus salika arī māsa Helēna Lācīte, Jēzus un Marijas Dominikāņu māsa misionāre, mariāņu priesteris Ernests Jansons un brālis Jānis Rozenštrauhs Tiberiādes kopienā Lietuvā. Lūgsimies, lai Kungs turpina dāvāt bagātīgus dzīves augļus saviem aicinātajiem!

 

(Video: Kapucīnu brāļi, foto: Romualds Beļavskis, www.katolis.lv)

Konsekrētās dzīves gadā Rīgā īpašā veidā tika atzīmēta Labā Gana svētdiena (26.aprīlī). Jau vairāk nekā 50 gadus vispārējā Baznīca šajā svētdienā atzīmē Pasaules Lūgšanu dienu par aicinājumiem. Tas mums ir atgādinājums par nepieciešamību lūgties, saskaņā ar Jēzus pamudinājumu Viņa mācekļiem: „Lūdziet Pļaujas Kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Lk 10,2).

Dievs katru no mums aicina, modinot iekšējas ilgas pēc labā, svētā, patiesā. Īpaši jūtīgas un atsaucīgas šajā ziņā ir jauniešu sirdis, kuri tiecas pēc lieliem, patiesiem ideāliem! Sadarbībā ar Latvijas Konsekrēto personu apvienību Labā Gana svētdienā Doma laukumā pulcējās jaunieši no dažādām Latvijas draudzēm, lai apliecinātu savu ticību Dievam un uzrunātu garāmgājējus – ar savu sirds dedzību un prieku, kas izskanēja slavas dziesmās Kungam. Slavēšanā iesaistījās arī brīnišķīgi kristīgie mūziķi – Laura Bicāne, Māris Veliks, Jānis Kurševs, kā arī vairāk kā divdesmit ģitāristi no dažādām kopienām. Sadraudzības un lūgšanas gars vēlāk piepildīja arī sv. Jēkaba katedrāli, kur jaunieši pulcējās, lai arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vadībā svinētu Svēto Misi.

Tieši uzdrīkstēšanās publiski apliecināt savu kristīgo pārliecību, kā atzina vairāki no jauniešiem, jo īpaši  – tie, kuri to izdzīvoja pirmo reizi dzīvē, daudziem no viņiem paliks kā visspilgtākā atmiņa no Labā Gana svētdienas! Līdzīgi arī Pāvests Francisks savā vēstījumā Lūgšanu dienai par aicinājumiem uzsver:

“Baznīca savā dziļākajā būtībā ir misionāra, līdz ar to kristiešu aicinājumi dzimst no misiju pieredzes”.

Pāvests iedrošina jauniešus:

“Nebaidieties iziet no jums pašiem un uzsākt ceļojumu! Evaņģēlijs ir vēsts, kas atbrīvo, pārveido mūsu dzīvi, dara to skaistāku. Cik skaisti ir ļauties, lai Dieva aicinājums mūs pārsteidz, pieņemt Viņa Vārdu, sekot Jēzus pēdās, dievišķā noslēpuma adorācijā un devīgā sevis veltīšanā citiem! Lai jūsu dzīve ar katru dienu kļūst arvien bagātāka un priecīgāka!”

Nākamā iespēja atkal tikties, piedzīvot kristīgu sadraudzību, kā arī iepazīt Baznīcas skaistumu būs vasaras nometnē jauniešiem “Campo Jēzus 2015”, ko organizē konsekrēto personu komanda un kas  notiks Jaunkalsnavā no 8. līdz 11. jūnijam. Aicināti jaunieši vecumā no 14-21 gadiem.  Nometne notiks skaistā vietā – viesu namā “Naktsvijoles” meža ielokā 20 km no Gaiziņkalna (Jaunkalsnavā). Aicināti gan jau aktīvi jaunieši – kristieši, gan tādi, kuri Dievu tikai meklē. Pagaidām programmu vēl plāno, taču bez garīgām aktivitātēm (Svētās Mises, laika lūgšanai, slavēšanas, katehēzes) varēs piedalīties arī daudz sportiskās aktivitātēs, radoši darboties klostera darbnīcās (rožukroņa gatavošanā, ģipša figūru veidošanā, sveču apgleznošanā, ikonu veidošanā), dziedāt un spēlēt spēles pie ugunskura, piedalīties konkursos ar pārsteiguma balvām. Jauniešus izklaidēs arī teatrāli priekšnesumi, koncerti, piemēram, uzstāsies grupa “Propoganda Dei”. Tiks aicināti vēl citas grupas un mūziķi. Nometni apmeklēs arī arhibīskaps V. E. Zbigņevs Stankevičs, ar kuru jaunieši varēs tikties neformālā gaisotnē. Ja kāds vēlēsies, varēs parunāties individuāli ar konsekrētām personām. Konsekrētās personas sola arī visgaršīgākās maltītes (kā pie vecmāmiņas)! Gandrīz četras neaizmirstamas dienas, pateicoties labiem cilvēkiem, kas atbalsta pasākumu, varēs piedzīvot tikai par 10 eiro. Pieteikšanās un sīkāka informācija pie māsas Marijas Stefanas: campojezus@gmail.com vai pa tālr. 27870783.

Vairāk informācijas par nometni: campojezus.lv

Vai tu vēlētos, lai katrai Latvijas draudzei būtu savs priesteris? Lai klostermāsas kalpotu cilvēkiem arī tavā draudzē? Konsekrētās dzīves gadā, kas sasaucas ar mūsu zemes – Terra Mariana – 800 gadu jubileju, vēlamies Dievmātei uzdāvināt īpašu dāvanu – 800 cilvēku lūgšanas par aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi.

Mēs ticam, ka, vienojoties kopīgā lūgšanā par aicinājumiem, mēs varēsim palīdzēt daudziem jauniem aicinājumiem uzplaukt Latvijas Baznīcā. Mums vienīgi ir jālūdz, lai jaunieši, kas sadzirdējuši sirdī Dieva balsi, nebaidās atstāt visu un atbildētu Viņam ar savu “jā”!

Tu vari pievienoties kopīgajai lūgšanai – lūdzoties par aicinājumiem (jebkādu lūgšanu) īpaši Konsekrētās dzīves gadā (līdz 2016. gada 2. februārim)!

Lūgšana par aicinājumiem:

Debesu Tēvs, dod, lai mēs katrs, vienoti  Kristus Miesā, kalpotu ar tām dāvanām, ko esam saņēmuši. Mēs lūdzam, lai jaunieši, kurus Tu esi aicinājis uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi, drosmīgi atbild Tavai gribai! Sūti strādniekus savā lielajā pļaujas laukā, lai Evaņģēlijs aizvien tiek sludināts, lai nabagi netiek aizmirsti un izslēgti no mīlestības kopības, lai cietēji saņem mierinājumu un lai Tava tauta vienmēr tiek stiprināta ar Sakramentiem. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā. Amen.

“Katra aicinājuma uz priesterību vai konsekrēto dzīvi pamatā un pirms katra aicinājuma vienmēr ir bijusi kāda spēcīga un intensīva lūgšana – vecmammas, vectēva, mammas, tēta, kopienas lūgšana. Tieši tāpēc Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38). Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus.” (Pāvests Francisks, Labā Gana svētdienā 21.04.2013.)

Vispasaules lūgšanu dienā par aicinājumiem (Labā Gana svētdienā, 26. aprīlī) Vecrīgas sirdī pulcējās daudz brīnišķīgu jauniešu no Rīgas un no visas Latvijas. Priecājāmies, kopīgi lūdzāmies, liecinājām par Dieva mīlestību sastaptajiem cilvēkiem Vecrīgā, liecinājām viens otram – dzīve ar Dievu ir patiešām skaista! Paldies par mīlestību un atbalstu, ko mēs – konsekrētās māsas un brāļi – vakar saņēmām no jums visiem!

Vairāk bildes:

Foto: Anita Sosnāre

Foto: Guna Sterinoviča

Turpinām lūgties, lai Dievs dāvā daudz dedzīgus priesterus un Viņam veltītus cilvēkus Latvijas Baznīcā! Aicinām pievienoties arī mūsu kopīgajai lūgšanai!

Lūgšana par aicinājumiem:

Debesu Tēvs, dod, lai mēs katrs, vienoti Kristus Miesā, kalpotu ar tām dāvanām, ko esam saņēmuši. Mēs lūdzam, lai jaunieši, kurus Tu esi aicinājis uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi, drosmīgi atbild Tavai gribai! Sūti strādniekus savā lielajā pļaujas laukā, lai Evaņģēlijs aizvien tiek sludināts, lai nabagi netiek aizmirsti un izslēgti no mīlestības kopības, lai cietēji saņem mierinājumu un lai Tava tauta vienmēr tiek stiprināta ar Sakramentiem. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā. Amen.

seko_2015_mm

Tuvojas Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem – Labā Gana svētdiena (26. aprīlī), kad pulcēsimies  sv. Jēkaba katedrālē, lai kopā ar jauniešiem un konsekrētajām personām lūgtos par aicinājuma dāvanas atpazīšanu. Svinīgu Svēto Misi jauniešiem plkst. 18:30 celebrēs V.E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc tās notiks slavēšanas koncerts ar konsekrēto personu liecībām un sadraudzība.

Tieši Labā Gana svētdienā pirms diviem gadiem pāvests Francisks uzrunāja jauniešus, sakot: “Katra aicinājuma uz priesterību vai konsekrēto dzīvi pamatā un pirms katra aicinājuma vienmēr ir bijusi kāda spēcīga un intensīva lūgšana – vecmammas, vectēva, mammas, tēta, kopienas lūgšana. Tieši tāpēc Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38). Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus.” (21.04.2013.)

Lūgšana par aicinājumiem:

Debesu Tēvs, dod, lai mēs katrs, vienoti  Kristus Miesā, kalpotu ar tām dāvanām, ko esam saņēmuši. Mēs lūdzam, lai jaunieši, kurus Tu esi aicinājis uz priesterību un uz konsekrēto dzīvi, drosmīgi atbild Tavai gribai! Sūti strādniekus savā lielajā pļaujas laukā, lai Evaņģēlijs aizvien tiek sludināts, lai nabagi netiek aizmirsti un izslēgti no mīlestības kopības, lai cietēji saņem mierinājumu un lai Tava tauta vienmēr tiek stiprināta ar Sakramentiem. Mēs lūdzam to Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā. Amen.