Aicinājuma ceļu meklējot

baneris_Dievs_tevi_aicinaBrīnišķīga ziņa portālā www.katolis.lv:

Laikā, kad vasara ir plaukumā un tuvojas svētceļojumu laiks, katolis.lv piedāvā lasītājiem jaunu sadaļu “Aicinājums”. Ne velti pārdomas par aicinājumu tiek piedāvātas vasarā. Vairākās intervijās priesteri un klosterļaudis ir stāstījuši, ka vasarā, svētceļojuma laikā uz Aglonu ir sadzirdējuši Kunga aicinājumu sekot Viņam, savukārt atsevišķiem pāriem tā ir bijusi iespēja iepazīt savu otru pusīti. Un vasara ir sava veida izvēles laiks jauniešiem, kad jādomā par to, kādas studijas izvēlēties, ko darīt pēc pabeigtas skolas vai augstskolas. Līdz ar to neviļus nāk līdzi arī jautājums par aicinājumu.

Iet uz sadaļu “Aicinājums”>> 

© LRKB IC, www.katolis.lv

Jūnija pēdējās dienās Viļānos pulcējās 14 līdz 21 gadu veci jaunieši no visas Latvijas un kopā ar Latvijas konsekrētajām personām centās izdibināt, ko nozīmē būt žēlsirdīgiem. Kristīgā jauniešu nometne “Campo Jēzus” notika jau otro reizi. Šoreiz pie mariāņu tēviem Viļānos.

Kā pastāstīja viena no nometnes vadītājām māsa Hanna OP, par nometnes devīzi, atzīmējot Dieva Žēlsirdības gadu, šogad bija izvēlēts fragments no Lūkas evaņģēlija: “Esiet žēlsirdīgi kā jūsu Debesu Tēvs ir žēlsirdīgs.” Viļānos kopumā bija ieradušies 67 jaunieši, kuri nometnes laikā iepazina žēlsirdības nozīmi, konsekrēto garīgumu, bet pēcpusdienās veltīja laiku dažādām darbnīcām un sporta aktivitātēm. Darbnīcās tika darinātas sveces, ikonas, rožukroņi un citas lietas, no kurām daļu dāvanā saņēma Viļānu slimnīcas pacienti. Kā pastāstīja māsa Hanna, gatavojot dāvanas slimniekiem, jaunieši dažkārt sagatavoja arī kādus uzmundrinošus saukļus, piemēram, kādu svecīti rotāja uzraksts “Esi vesels!”. Līdz ar to nometnes dalībniekiem bija iespēja ne tikai gūt teorētiskas zināšanas, bet arī praktizēties žēlsirdībā. Kā izrādījās, daudziem tas likās viens no skaistākajiem momentiem nometnes laikā.

1

Foto: Anita Sosnāre

Liela dāvana Latvijas Baznīcai un arī mums, konsekrēto māsu un brāļu kopībai, bija māsas Marijas Esteres mūža svētsolījumi Ikšķiles Karmela klosterī, kurus viņa salika 21.maijā, Vissvētās Trīsvienības svētku vigīlijā. Ar patiesu prieku dalāmies māsas Esteres rakstītajā liecībā dažas dienas pēc šī nozīmīgā notikuma:

Cilvēks ir radīts Dievam un savu dzīvību un laimi rod vienīgi Viņā, ar Viņu un caur Viņu. Taču, apveltīts ar brīvo gribu, ir spējīgs aiziet tālu no Tēva sargājošās Mīlestības. Tāpēc jo lielāka ir mana pateicība, ka 21. maijā, Vissvētās Trīsvienības svētku vigīlijā, drīkstēju kopā ar Mariju atbildēt Jēzus mīlestības neprātam un uz mūžu teikt savu JĀ Trīsvienīgajam Dievam, lai uzticīgi sekotu šķīstajam, nabadzīgajam un paklausīgajam Jēzum V. J. Marijas no Karmela kalna ordenī un uz mūžu paliktu žēlsirdīgās Mīlestības apskāvienos.

Vairāku gadu garumā dzīvojot lielās ilgās pēc Mīlestības, kas pārsniedz cilvēka trausluma robežas, ar svētās Terēzes no Bērna Jēzus palīdzību atpazinu aicinājumu uz Karmelu, konvertējos katoliskajā Baznīcā un kā slāpstošs briedis dzēru Dzīvo ūdeni pilniem malkiem un kā bērns ņēmu pretī Dieva sagatavoto ceļu caur Esenes Karmelu Vācijā uz Ikšķiles klosteri „Marija, Pestītāja Māte”. Pēc ieģērbšanas saņēmu vārdu māsa Marija Estere no Jēzus, kas sevī ietver Dieva doto žēlastību un uzdevumu, ko skaisti ir izteikusi mana Debesu aizbildne svētā Terēze Benedikta no Krusta/ Edīte Šteina. Katra aicinājuma noslēpums ir ļoti liels un pilnībā atklāsies vienīgi Debesīs, taču, uzmanīgi klausoties Dieva balsī, ik dienas tas jāuzlasa kā mozaīkas akmentiņi. Tā nu es drīkstu klusumā, lūgšanā, vienkāršā darbā un māsu mīlestībā dienu un nakti stāvēt mūsu Kunga un Karaļa priekšā par savu un Dieva mīļo latviešu tautu, par Dieva un manu mīļo ebreju tautu un par visu Baznīcu, līdz kamēr visi būs viens! Esmu ļoti pateicīga arhibīskapam-metropolītam Zbigņevam Stankevičam par svētku uzrunas laikā doto uzdevumu lūgties un atdot sevi par vienotību kristiešu, tautu, kopienu un priesteru starpā. Tie ir augsti un cēli ideāli, taču ne no mūsu rosīšanās un skriešanas kas atkarīgs, bet no Dieva žēlastības. Un, kā saka svētā Terēze no Bērna Jēzus, jo vairāk Dievs grib dot, jo lielākas ilgas sirdī Viņš liek. Tāpēc pateicība Dievam par šīm karstajām brāļu un māsu vienotības ilgām mūsu zemē.

Mūsu vājums un grēcīgums nav šķērslis Dieva darbam (kā redzams attēlā), gluži otrādi, jo labāk apzināmies savu patieso stāvokli, jo vairāk spējam atvērties Viņa dziedinošajai un glābjošajai Mīlestībai, kas Svētā Gara spēkā pati mūsos un caur mums piepilda Dieva iecerēto plānu. Bet mūsu JĀ ir izšķiroši svarīgs!

māsa Marija Estere

Trisvieniba

Māsas Marijas Esteres svētsolījumu kartiņa

“Ķēniņš izstiepa zelta scepteri, kas bija viņa rokā, pretī Esterei, un Estere tuvojās un pieskārās sceptera smailei.” (Est 5,2b)

“Es paļaujos uz to, ka Kungs manu dzīvi ir pieņēmis par visiem. Man aizvien jādomā par ķēniņieni Esteri, kura tieši tāpēc tika paņemta no savas tautas, lai iestātos par tautu Ķēniņa priekšā. Es esmu ļoti nabadzīga un bezspēcīga mazā Estere, bet Ķēniņš, kas mani izvēlējās, ir bezgalīgi liels un žēlsirdīgs.” (Sv. Terēze Benedikta no Krusta / Edīte Šteina)

 

Bilžu galerija >>

Flayeris-1-960x1024

Dārgo jaunieti!

Sirsnīgi ielūdzam Tevi uz neikdienišķu pasākumu Tavā dzīvē – “Campo Jēzus”! Tā ir jauniešu tikšanās, kuru Latvijā jau otro gadu organizē klosterbrāļi, klostermāsas un Katoļu Baznīcas priesteri.

Nometnes devīze šogad izvēlēta, atsaucoties pāvesta aicinājumam izdzīvot Dieva žēlsirdības gadu. Tā skan: “Esiet žēlsirdīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir žēlsirdīgs (Lk 3,36)”. Uz nometni, kas no 27. līdz 30. jūnijam notiks Viļānos, aicināti 14 līdz 21 gadu veci jaunieši.

Bez garīgajām aktivitātēm (Svētās Mises, laika lūgšanai, slavēšanas, katehēzes) varēs piedalīties arī sportiskās aktivitātēs, darboties klosterdarbnīcās, dziedāt, spēlēt spēles pie ugunskura, piedalīties konkursos ar pārsteiguma balvām, atpūsties pie dabas. Izklaidēs arī teatrāli priekšnesumi, koncerti.

Nakšņošana plānota svētceļnieku mājā un citās klostera un draudzes telpās. Būs iespēja nakšņot arī teltīs. Pasākumā būs nodrošināta arī medicīniskā aprūpe 24 h diennaktī.

Nometni finansiāli atbalsta organizācijas no Vācijas “Renovabis” un “Bonifatiuswerk”, kā arī citi labdari, tāpēc ziedojums dalībniekiem ir tikai 20 eiro. Pietiekšanās notiek elektroniski, līdz 24. jūnijam aizpildot anketu mājaslapā:http://www.campojezus.lv/. Jautājumu gadījumā var sazināties ar māsu Mariju Stefanu (campojezus@gmail.com; 27470783).

Bildes no 2015. gada nometnes >>

Labā Gana svētdiena (17.aprīlis), kas ievada lūgšanu nedēļu par aicinājumiem Baznīcā, arī šogad pulcēja mūs katedrālē uz Svēto Misi kopā ar diecēzes Ganu – arhibīskapu Z. Stankeviču. Liels prieks bija ieiet pa Svētajām Durvīm kopā ar svētceļniekiem no dažādām draudzēm un kopienām.

Piedzīvojām to, kā piepildās Pāvesta Franciska vēlējums, ko viņš ir rakstījis vēstījumā 53. Vispasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem: “Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai!” Arī jaunieši liecināja, ka vakars “bija īpašs…tāds īpašs vienotības spēks bija jūtams”!

Lūgšanu dienai par aicinājumiem arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs bija uzrakstījis vēstījumu, kurš šajā dienā tika lasīts visās draudzēs. “Cilvēki savās sirdīs ilgojas pēc Dieva, ilgojas pēc vadības, kas norādītu ceļu, ilgojas pēc vēsts, kas ir vairāk kā tikai vārdi, cerot, gaidot pēc mīlestības, kas pieņemtu un uzturētu cilvēkus visā mūžībā,” uzsvēra arhibīskaps, aicinot lūgties par aicinājumiem kalpot Kunga pļaujā (sal. Mt 9, 37). Mūsu lūgšana ir svarīga –

“Dievs vienmēr darbojas. Kopā ar Viņu lūgšanā mēs varam uzrunāt citus. Atbilstoši savam nolūkam Dievs tad attīstīs viņu “jā”, viņu gatavību atbildēt.”

Paldies visiem svētceļniekiem, kā arī daudzu kongregāciju brāļiem un māsām, kas Labā Gana svētdienu ļāva izdzīvot patiesas kopības priekā!

Svetcelojumi_Riga2016

 

Ar prieku vēlamies pastāstīt, ka 17. aprīļa Žēlsirdības svētceļojumam pieteikušās jau 8 svētceļnieku grupas. Esi aicināts pievienoties kādai no tām vai arī – pieteikt savu grupu (konsekretie@gmail.com)!

 1. Svētceļojums no Ķīpsalas kopā ar māsām kalponēm. (Iziešana 16:30, pirms tam – pulcēšanās klosterī, Enkura ielā 9, tel. 27 868 494)

 2. Svētceļojums kopā ar kustību “Pro Sanctitate”. (Iziešana 17:00, no “Pro Sanctitate” centra, Republikas laukumā 3/226, tel. 26 319 789)

 3.  Svētceļojums kopā ar Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm no Kristus Karaļa baznīcas Sarkandaugavā. (Iziešana 16:00, Meža prospekts 86)

 4. Svētceļojums no Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes. (Iziešana 15:00, Gobas iela 17). Valentīna (26803147)

 5. Svētceļojums kopā ar Māsām Palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un Brāļiem Kapucīniem no sv. Alberta baznīcas. (Iziešana 16:30, Liepājas iela 38)

 6. Svētceļojums kopā ar Marijas Bezvainīgās Sirds mazajām māsām no Vissvētās Trīsvienības draudzes. (Iziešana plkst 16.00, A.Deglava iela 63)

 7.  Svētceļojums no sv. Franciska baznīcas kopā ar semināristiem. (Iziešana 17:15, Katoļu iela 16)

 8. Svētceļojums ar jauniešu kopienu “Kalnā”. (Iziešana 17:25, pulcēšanās Upīša pasāžā, Marijas ielā 16)

Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Pāvests Francisks aicina:

Lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.

 

Laba_Gana_svetdiena_2016_2m

Tuvojas 53. Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem – Labā Gana svētdiena (17. aprīlī), kad pulcēsimies  sv. Jēkaba katedrālē, lai kopā ar jauniešiem un konsekrētajām personām lūgtos par aicinājuma dāvanas atpazīšanu. Svinīgu Svēto Misi jauniešiem plkst. 18:30 celebrēs V.E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc tās notiks slavēšanas koncerts ar konsekrēto personu liecībām un sadraudzība, kā arī gatavošanās Jauniešu Dienām Krakovā.

Šogad – Žēlsirdības gadā – aicinām izdzīvot arī īpašu Žēlsirdības svētceļojumu, dodoties ceļā no savām draudzēm, kopienām, klosteriem uz sv. Jēkaba katedrāles Svētajām Durvīm, lai tādējādi saņemtu īpašās Jubilejas žēlastības un atlaidu dāvanu. Kā raksta Pāvests Francisks Jubilejas izsludināšanas bullā:

“Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Dzīve ir svētceļojums, un cilvēks ir viator (ceļinieks), svētceļnieks, kurš veic savu ceļu, līdz sasniedz ilgoto mērķi. Arī, lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.”

Iedrošinām visus, kuri sirdī jūt pamudinājumu doties šādā ceļā, nebaidīties un iet! Veidosim nelielas grupas, kas saplūdīs pie katedrāles no visām Rīgas pusēm, lai plkst. 18:00 visi kopā ieietu pa Svētajām Durvīm. Ceļā var izmantot meditācijas (pievienotajā failā), ko mēs, konsekrētās personas, atvedām no mūsu svētceļojuma Romā. Tādējādi mēs varēsim izdzīvot vienotību Žēlsirdības gada svētceļojumā ar visu Baznīcu! Katra grupa – pēc saviem ieskatiem – var noformēt svētceļojuma krustu, izmantojot Žēlsirdības gada simbolu (pievienotajā failā).

timthumblogo (lejuplādēt)           images meditācijas (lejuplādēt)     imagesPāvesta Franciska vēstījums Labā Gana svētdienai

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar m. Inesi Ievu (tel. 27 868 494) vai rakstīt: konsekretie@gmail.com. Lūdzam arī iepriekš pieteikt savu svētceļojumu, lai mēs varētu apkopot visu grupu maršrutus un par tiem informēt tos, kas vēlētos pievienoties.

GRUPAS:

 1. Svētceļojums no Ķīpsalas kopā ar māsām kalponēm. (Iziešana 16:30, pirms tam – pulcēšanās klosterī, Enkura ielā 9, tel. 27 868 494)

 2. Svētceļojums kopā ar kustību “Pro Sanctitate”. (Iziešana 17:00, no “Pro Sanctitate” centra, Republikas laukumā 3/226, tel. 26 319 789)

 3.  Svētceļojums kopā ar Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm no Kristus Karaļa baznīcas Sarkandaugavā. (Iziešana 16:00, Meža prospekts 86)

 4. Svētceļojums no Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes. (Iziešana 15:00, Gobas iela 17). Valentīna (26803147)

 5. Svētceļojums kopā ar Māsām Palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un Brāļiem Kapucīniem no sv. Alberta baznīcas. (Iziešana 16:30, Liepājas iela 38)

 6. Svētceļojums kopā ar Marijas Bezvainīgās Sirds mazajām māsām no Vissvētās Trīsvienības draudzes. (Iziešana plkst 16.00, A.Deglava iela 63)

 7.  Svētceļojums no sv. Franciska baznīcas kopā ar semināristiem. (Iziešana 17:15, Katoļu iela 16)

 8. Svētceļojums ar jauniešu kopienu “Kalnā”. (Iziešana 17:25, pulcēšanās Upīša pasāžā, Marijas ielā 16)

Savā vēstījumā Lūgšanu dienai par aicinājumiem Pāvests Francisks šogad uzsver kopienas nozīmi. Vēstījums ir nosaukts “Baznīca, aicinājumu Māte”, uzsverot to, ka ikviens aicinājums dzimst un attīstās Baznīcā, brāļu un māsu kopienā:

Pāvests Francisks raksta:

Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai! Kaut viņi varētu atklāt no jauna to, ka kristieša aicinājums, kā arī katrs īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas un “zeme”, kurā aicinājumi uzdīgst, dzen asnus, aug un nes augļus. Svētīgais Pāvils VI apustuliskajā pamudinājumā Evangelii nuntiandi runā par evaņģelizācijas etapiem. Viens no tiem ir pievienošanās kristiešu kopienai (sal. EN, 23) – tai kopienai, no kuras ir saņemta ticības liecība un Dieva žēlsirdības spēcīgais vēstījums. Šī iekļaušanās kopienā ietver visu ekleziālās dzīves bagātību, īpaši sakramentos. Turklāt Baznīca ir ne tikai vieta, kurā apliecinām savu ticību, bet arī pati Baznīca ir ticības priekšmets; tāpēc Credo, ticības apliecinājumā, mēs sakām: «Es ticu uz vienu, svētu, katolisku Baznīcu».

Dieva aicinājums īstenojas kopienā. Dievs mūs aicina būt daļai no Baznīcas, bet vēlāk, nobriestot tajā, dāvā kādu īpašu sūtību. Aicinājuma ceļu mēs ejam kopā ar brāļiem un māsām, kurus Kungs mums dāvā: tas ir līdzaicinājums.

Tieši Labā Gana svētdienā pirms trīs gadiem pāvests Francisks uzrunāja jauniešus, sakot: “Katra aicinājuma uz priesterību vai konsekrēto dzīvi pamatā un pirms katra aicinājuma vienmēr ir bijusi kāda spēcīga un intensīva lūgšana – vecmammas, vectēva, mammas, tēta, kopienas lūgšana. Tieši tāpēc Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38). Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus.” (21.04.2013.)

Lūgšana par aicinājumiem:

Žēlsirdības Tēvs, kas atdevi savu Dēlu mūsu pestīšanas labā un nemitīgi mūs stiprini ar Svētā Gara dāvanām, dāvā mums dzīvas, dedzīgas un priecīgas kristiešu kopienas, kas būtu brālīgas dzīves avots un kas modinātu jauniešos ilgas veltīt sevi Tev un evaņģelizācijai. Stiprini tās viņu uzdevumos – sniegt atbilstošu katehēzi par paaicinājumu un atklāt citiem īpašās konsekrācijas būtību. Apveltī ar gudrību aicinājumu atpazīšanā, kas ir tik nepieciešama, lai it visā atmirdzētu Tavas žēlsirdīgās mīlestības lielums. Marija, Jēzus Māte un Audzinātāja, aizbildini par katru kristiešu kopienu, lai tā, kļūstot auglīga Svētā Gara spēkā, būtu avots autentiskiem aicinājumiem uz kalpošanu Dieva tautai. Amen.

Vēstījums 53. Lūgšanu dienai par aicinājumiem >>>  (lejuplāde)

logo


Baznīca, aicinājumu Māte

 

Dārgie Brāļi un Māsas!

Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai! Kaut viņi varētu atklāt no jauna to, ka kristieša aicinājums, kā arī katrs īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas un “zeme”, kurā aicinājumi uzdīgst, aug un nes augļus.

Tāpēc 53. Vispasaules lūgšanu dienas par aicinājumiem ietvaros es aicinu visus uz apustuļu kopienas kontemplāciju un pateicību par kopienas lomu katra cilvēka aicinājuma ceļā. Žēlsirdības ārkārtējās Jubilejas izsludināšanas bullā es atgādināju sv. Bedas Godājamā vārdus, attiecināmus uz sv. Mateja aicinājumu: «Miserando atque eligendo» (Misericordiae Vultus, 8). Dieva žēlsirdīgā darbība pieļauj mūsu grēkus un atver mūs jaunai dzīvei, kura iegūst konkrētu veidu aicinājumā sekot Kungam un misijā. Jēzus žēlsirdīgais skatiens ir katra aicinājuma avots Baznīcā. Atgriešanās un paaicinājums ir it kā medaļas divas puses un savstarpēji caurvijas visā mācekļa-misionāra dzīves gaitā. 

© Radio Marija Latvija (www.rml.lv)

Kustības “Pro Sanctitate” veidotajā raidījumā “Vairāk. Tālāk. Dziļāk.” (05/04/2016)  māsa Liliane (Apustuliskā Oblāte) stāstīja par savu aicinājumu uz Dievam veltītu dzīvi, savukārt Andris – par aicinājumu uz laulību.

Saruna ar māsu Zani no Bezvainīgās Jaunavas Marijas māsu kalpoņa klostera Jauniešu Pastorālās Mājas veidotajā raidījumā “Dieva Valstība Tevī” (06/04/2016).

 

Svētīgu klausīšanos!

radio-marija-latvija-567135608ed64

“Mēs esam aicināti būt par Dieva līdzstrādniekiem,” atsaucoties uz Pāvesta Franciska vārdiem, teiktiem 22.februārī, sv. Apustuļa Pētera katedras svētkos, tās pašas dienas pievakarē pr. Andris Kravalis uzrunāja Latvijas konsekrētos, kuri kuplā skaitā bija sapulcējušies Ikšķiles Karmela klosterī, lai svinētu pateicības Svēto Misi par Konsekrētās dzīves gadā saņemtajām žēlastībām. “Uzticība kalpojumam iet roku rokā ar žēlsirdību. Uzticība un žēlsirdība ir divas nešķiramas lietas.”

Redzot pārstāvētas tik daudzas kopienas, daudzi atzina – “tas ir Svētā Gara darbs!” Jā, to piedzīvojām arī brīnišķīgā vienotības izjūtā un priekā par mūsu kopīgo aicinājumu! Radās arī dažas ļoti labas idejas turpmākajai konsekrēto sadarbībai – arī šogad notiks nometne “Campo Jēzus” (Viļānos, 27.-30. jūnijam). Esam iecerējuši arī skaistu Žēlsirdības svētceļojumu jauniešiem Labā Gana svētdienā (17. aprīlī), kad visā Baznīcā lūgsimies par paaicinājumiem. Jau drīzumā pastāstīsim par to vairāk!

Mums bija patiess prieks satikt arī Karmela māsas, kuru kopienai ir pievienojusies jauna postulante.  Māsas, neizejot no klauzūras, Konsekrētā dzīves gada laikā pavadīja mūs savās lūgšanās, tādējādi atbalstot mūsu veiktās pastorālās iniciatīvas konsekrētās dzīves veicināšanai Baznīcā. Savukārt tikšanās laikā māsas mūs viesmīlīgi uzņēma un cienāja ar siltu tēju un zupu. Konsekrētās dzīves gada laikā, jāatzīst, esam saņēmuši lielas svētības – par to katra kopiena liecināja dalīšanās laikā. Šis laiks mums palīdzēja atjaunot pateicību par mūsu aicinājumu, ļaujot pamanīt, ka mūsu ikdienas kalpošana Baznīcas labā nav tikai cilvēcīgas rūpes – tajā piedzīvojam Debesu dāvanu! Arī Karmela Ordenim aizvadītais gads ir bijis īpašs, svinot Dibinātājas sv. Terēzes no Avilas 500. dzimšanas dienu. Saistībā ar to māsām ir tapis arī skaists izdevums, ko viņas dāvināja visiem klātesošajiem – “Dieva mīlestības dēļ ceļā doties…”

Lūk, dažas rindas no šīs gramatiņas – sv. Avilas dzejolis, kurš tik izteiksmīgi runā par aicinājumu uz draudzību ar Dievu:

Meklē sevi Manī! Meklē Mani sevī!

Mīlestībai tik labi ir izdevies,
Ak, dvēsele, atveidot tevi Manī,
Ka pat labākais no gleznotājiem
Mūžam nespēs tevi attēlot labāk.

Skaista – mīlestības dēļ tu tiki radīta,
Un Es vēlējos tevi veidot Manis paša Sirdī,
Ja gadījumā tu pazustu, Mana mīļotā,
Tad tev vienmēr būtu sevi jāmeklē Manī.

Tu atradīsi savu attēlu Manās krūtīs,
Un tu redzēsi sevi veidotu tik līdzīgi,
Ka, uzlūkojot sevi, tu priecāsies,
Redzot sevi, tik labi tēlotu.

Bet ja tu nezinātu, kur Mani meklēt,
Tad neklīsti apkārt bezjēdzīgi.
Ja patiesi tu vēlēsies Mani atrast,
Tad meklē Mani sevī!