Aicinājuma ceļu meklējot

17310801_1347072495353409_1317534330_o

Vairs tikai mēnesis atlicis līdz Labā Gana svētdienai, lūgšanu dienai par aicinājumiem. To šogad īpašā veidā izdzīvosim, dodoties svētceļojumā uz Skaistkalni, kurā lūgsimies par stiprām ģimenēm, labiem dzīvesdraugiem, kā arī aicinājumiem uz konsekrēto dzīvi un priesterību.

Skaistkalne šogad ir izraudzīta arī par vietu, kur notiks gadskārtējā nometne jauniešiem “Campo Jēzus” (3.-6. jūlijs)!

banner5-1080x493

2018. gada oktobrī Romā notiks Bīskapu sinodes XV kārtējā ģenerālā asambleja, kuras tēma šoreiz būs: “Jaunieši, ticība un aicinājuma izzināšana”. Sinodes ģenerālsekretārs kardināls Lorenco Baldiseri (Lorenzo Baldisseri) šī gada 13. janvārī preses konferencē Romā iepazīstināja sabiedrisko saziņas līdzekļu pārstāvjus ar Bīskapu sinodes priekšziņojumu par šo tēmu.

Dokuments ir nosūtīts Austrumu katoļu Baznīcu hierarhu padomēm, bīskapu konferencēm, Romas kūrijas dikastērijiem un Konsekrētās dzīves institūtu ģenerālpriekšnieku savienībai, tādējādi uzsākot apspriešanas posmu “visā Dieva tautā”. Tas paredz ievākt informāciju un pienācīgi izzināt mūsdienu jauniešu situāciju dažādās dzīves jomās, lai to iestrādātu Bīskapu sinodes darba dokumentā Instrumentum laboris. Apspriešanā aicināti piedalīties arī visas pasaules jaunieši.

Kardināls atzīmēja, ka jauniešiem veltītā Sinode turpina to ceļu, ko Baznīca iet pāvesta Franciska vadībā. Priekšziņojumā akcentēta prieka un mīlestības centralitāte, atsaucoties uz adhortāciju Evangelii gaudium un Amoris lætitia. Netrūkst arī atsauču uz Laudato si, Lumen Fidei, kā arī pāvesta Benedikta mācību.

Dokumentam ir trīs daļas. Pirmā aicina ieklausīties realitātē. Otra uzsver, cik liela nozīme ir aicinājuma dziļākai izpratnei ticības gaismā, lai izdarītās izvēles patiešām atbilstu Dieva gribai un nāktu personai par labu. Trešā runā par pastorālo darbu Baznīcas kopienā. Dokumentu ievada evaņģēliskais “mīļotā mācekļa” tēls.

Pirmā daļa, kas saucas “Jaunieši mūsdienu pasaulē”, apraksta jauniešu situāciju mūsdienu realitātē, ņemot vērā atsevišķu reģionu īpatnības. Tā atsaucas uz dažiem sociālo pētījumu rezultātiem, kas var palīdzēt risināt ar aicinājuma izzināšanu saistītos jautājumus (izaicinājumi, kas saistīti ar “scientisko” kultūru, nedrošība, bezdarbs, korupcija, kā arī alkoholisma problēma, spēļu atkarība un narkomānija).

Otrā, centrālā, daļa – “Ticība, atpazīšana, aicinājums” – uzsver, ka aicinājuma atpazīšanas pamatā ir “ticība kā līdzdalība Jēzus uztveres veidā”. Pateicoties tai, “dialogā ar Kungu un, ieklausoties Svētā Gara balsī”, cilvēks izdara savas dzīves fundamentālās izvēles. Vienīgi korekti atpazīstot savu aicinājumu, jaunietis spēs atrast savu īsto, vienīgo un neatkārtojamo dzīves ceļu. Šo procesu raksturo trīs vārdi, kas izmantoti jau dokumentā Evangelii Gaudium, 51: atpazīt (to, kas notiek iekšējā pasaulē), interpretēt (to, kas ir atpazīts) un izlemt (tas ir “autentisks cilvēka brīvības un personiskās atbildības akts”).

Dokuments paskaidro, ka vārds “aicinājums” jāsaprot plašākā nozīmē – tas aptver visu iespēju spektru, kādā cilvēks var pilnībā realizēt savu dzīvi ar prieku un mīlestību, ko dod sevis dāvāšana Dievam un citiem. Runa vispirms ir par kādas konkrētas formas izvēli, kādā šī realizācija var notikt – tā ir “izvēļu sērija, kas iezīmē dzīves kārtu (laulība, priesterība, konsekrētā dzīve), profesiju, iesaistīšanos sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, dzīves stilu, laika un naudas menedžmentu utt.”

Izvēle notiek apslēpti sirdsapziņas dziļumos. Tur katrs pats ieklausās Dieva balsī, runā ar Viņu un visbeidzot pieņem lēmumu. Citu cilvēku palīdzība, ciktāl tā ir vajadzīga, nevar aizstāt šo intīmo un personisko dialogu.

Trešajā nodaļā, kuras nosaukums ir “Pastorālais darbs”, uzsvērts, cik lielu uzmanību Baznīca piešķir tam, lai “palīdzētu jauniešiem pieņemt Evaņģēlija prieku” mūsdienās, tik lielas nenoteiktības un nedrošības apstākļos.

 (tulk. m. Otīlija Kovaļevska)

logo

Sindodi sagatavojošais dokuments (ENG) >>

Lūgšanu iniciatīva par Sindodi #PrayforSynod >>

baneris_Dievs_tevi_aicinaBrīnišķīga ziņa portālā www.katolis.lv:

Laikā, kad vasara ir plaukumā un tuvojas svētceļojumu laiks, katolis.lv piedāvā lasītājiem jaunu sadaļu “Aicinājums”. Ne velti pārdomas par aicinājumu tiek piedāvātas vasarā. Vairākās intervijās priesteri un klosterļaudis ir stāstījuši, ka vasarā, svētceļojuma laikā uz Aglonu ir sadzirdējuši Kunga aicinājumu sekot Viņam, savukārt atsevišķiem pāriem tā ir bijusi iespēja iepazīt savu otru pusīti. Un vasara ir sava veida izvēles laiks jauniešiem, kad jādomā par to, kādas studijas izvēlēties, ko darīt pēc pabeigtas skolas vai augstskolas. Līdz ar to neviļus nāk līdzi arī jautājums par aicinājumu.

Iet uz sadaļu “Aicinājums”>> 

© LRKB IC, www.katolis.lv

Jūnija pēdējās dienās Viļānos pulcējās 14 līdz 21 gadu veci jaunieši no visas Latvijas un kopā ar Latvijas konsekrētajām personām centās izdibināt, ko nozīmē būt žēlsirdīgiem. Kristīgā jauniešu nometne “Campo Jēzus” notika jau otro reizi. Šoreiz pie mariāņu tēviem Viļānos.

Kā pastāstīja viena no nometnes vadītājām māsa Hanna OP, par nometnes devīzi, atzīmējot Dieva Žēlsirdības gadu, šogad bija izvēlēts fragments no Lūkas evaņģēlija: “Esiet žēlsirdīgi kā jūsu Debesu Tēvs ir žēlsirdīgs.” Viļānos kopumā bija ieradušies 67 jaunieši, kuri nometnes laikā iepazina žēlsirdības nozīmi, konsekrēto garīgumu, bet pēcpusdienās veltīja laiku dažādām darbnīcām un sporta aktivitātēm. Darbnīcās tika darinātas sveces, ikonas, rožukroņi un citas lietas, no kurām daļu dāvanā saņēma Viļānu slimnīcas pacienti. Kā pastāstīja māsa Hanna, gatavojot dāvanas slimniekiem, jaunieši dažkārt sagatavoja arī kādus uzmundrinošus saukļus, piemēram, kādu svecīti rotāja uzraksts “Esi vesels!”. Līdz ar to nometnes dalībniekiem bija iespēja ne tikai gūt teorētiskas zināšanas, bet arī praktizēties žēlsirdībā. Kā izrādījās, daudziem tas likās viens no skaistākajiem momentiem nometnes laikā.

1

Foto: Anita Sosnāre

Liela dāvana Latvijas Baznīcai un arī mums, konsekrēto māsu un brāļu kopībai, bija māsas Marijas Esteres mūža svētsolījumi Ikšķiles Karmela klosterī, kurus viņa salika 21.maijā, Vissvētās Trīsvienības svētku vigīlijā. Ar patiesu prieku dalāmies māsas Esteres rakstītajā liecībā dažas dienas pēc šī nozīmīgā notikuma:

Cilvēks ir radīts Dievam un savu dzīvību un laimi rod vienīgi Viņā, ar Viņu un caur Viņu. Taču, apveltīts ar brīvo gribu, ir spējīgs aiziet tālu no Tēva sargājošās Mīlestības. Tāpēc jo lielāka ir mana pateicība, ka 21. maijā, Vissvētās Trīsvienības svētku vigīlijā, drīkstēju kopā ar Mariju atbildēt Jēzus mīlestības neprātam un uz mūžu teikt savu JĀ Trīsvienīgajam Dievam, lai uzticīgi sekotu šķīstajam, nabadzīgajam un paklausīgajam Jēzum V. J. Marijas no Karmela kalna ordenī un uz mūžu paliktu žēlsirdīgās Mīlestības apskāvienos.

Vairāku gadu garumā dzīvojot lielās ilgās pēc Mīlestības, kas pārsniedz cilvēka trausluma robežas, ar svētās Terēzes no Bērna Jēzus palīdzību atpazinu aicinājumu uz Karmelu, konvertējos katoliskajā Baznīcā un kā slāpstošs briedis dzēru Dzīvo ūdeni pilniem malkiem un kā bērns ņēmu pretī Dieva sagatavoto ceļu caur Esenes Karmelu Vācijā uz Ikšķiles klosteri „Marija, Pestītāja Māte”. Pēc ieģērbšanas saņēmu vārdu māsa Marija Estere no Jēzus, kas sevī ietver Dieva doto žēlastību un uzdevumu, ko skaisti ir izteikusi mana Debesu aizbildne svētā Terēze Benedikta no Krusta/ Edīte Šteina. Katra aicinājuma noslēpums ir ļoti liels un pilnībā atklāsies vienīgi Debesīs, taču, uzmanīgi klausoties Dieva balsī, ik dienas tas jāuzlasa kā mozaīkas akmentiņi. Tā nu es drīkstu klusumā, lūgšanā, vienkāršā darbā un māsu mīlestībā dienu un nakti stāvēt mūsu Kunga un Karaļa priekšā par savu un Dieva mīļo latviešu tautu, par Dieva un manu mīļo ebreju tautu un par visu Baznīcu, līdz kamēr visi būs viens! Esmu ļoti pateicīga arhibīskapam-metropolītam Zbigņevam Stankevičam par svētku uzrunas laikā doto uzdevumu lūgties un atdot sevi par vienotību kristiešu, tautu, kopienu un priesteru starpā. Tie ir augsti un cēli ideāli, taču ne no mūsu rosīšanās un skriešanas kas atkarīgs, bet no Dieva žēlastības. Un, kā saka svētā Terēze no Bērna Jēzus, jo vairāk Dievs grib dot, jo lielākas ilgas sirdī Viņš liek. Tāpēc pateicība Dievam par šīm karstajām brāļu un māsu vienotības ilgām mūsu zemē.

Mūsu vājums un grēcīgums nav šķērslis Dieva darbam (kā redzams attēlā), gluži otrādi, jo labāk apzināmies savu patieso stāvokli, jo vairāk spējam atvērties Viņa dziedinošajai un glābjošajai Mīlestībai, kas Svētā Gara spēkā pati mūsos un caur mums piepilda Dieva iecerēto plānu. Bet mūsu JĀ ir izšķiroši svarīgs!

māsa Marija Estere

Trisvieniba

Māsas Marijas Esteres svētsolījumu kartiņa

“Ķēniņš izstiepa zelta scepteri, kas bija viņa rokā, pretī Esterei, un Estere tuvojās un pieskārās sceptera smailei.” (Est 5,2b)

“Es paļaujos uz to, ka Kungs manu dzīvi ir pieņēmis par visiem. Man aizvien jādomā par ķēniņieni Esteri, kura tieši tāpēc tika paņemta no savas tautas, lai iestātos par tautu Ķēniņa priekšā. Es esmu ļoti nabadzīga un bezspēcīga mazā Estere, bet Ķēniņš, kas mani izvēlējās, ir bezgalīgi liels un žēlsirdīgs.” (Sv. Terēze Benedikta no Krusta / Edīte Šteina)

 

Bilžu galerija >>

Flayeris-1-960x1024

Dārgo jaunieti!

Sirsnīgi ielūdzam Tevi uz neikdienišķu pasākumu Tavā dzīvē – “Campo Jēzus”! Tā ir jauniešu tikšanās, kuru Latvijā jau otro gadu organizē klosterbrāļi, klostermāsas un Katoļu Baznīcas priesteri.

Nometnes devīze šogad izvēlēta, atsaucoties pāvesta aicinājumam izdzīvot Dieva žēlsirdības gadu. Tā skan: “Esiet žēlsirdīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir žēlsirdīgs (Lk 3,36)”. Uz nometni, kas no 27. līdz 30. jūnijam notiks Viļānos, aicināti 14 līdz 21 gadu veci jaunieši.

Bez garīgajām aktivitātēm (Svētās Mises, laika lūgšanai, slavēšanas, katehēzes) varēs piedalīties arī sportiskās aktivitātēs, darboties klosterdarbnīcās, dziedāt, spēlēt spēles pie ugunskura, piedalīties konkursos ar pārsteiguma balvām, atpūsties pie dabas. Izklaidēs arī teatrāli priekšnesumi, koncerti.

Nakšņošana plānota svētceļnieku mājā un citās klostera un draudzes telpās. Būs iespēja nakšņot arī teltīs. Pasākumā būs nodrošināta arī medicīniskā aprūpe 24 h diennaktī.

Nometni finansiāli atbalsta organizācijas no Vācijas “Renovabis” un “Bonifatiuswerk”, kā arī citi labdari, tāpēc ziedojums dalībniekiem ir tikai 20 eiro. Pietiekšanās notiek elektroniski, līdz 24. jūnijam aizpildot anketu mājaslapā:http://www.campojezus.lv/. Jautājumu gadījumā var sazināties ar māsu Mariju Stefanu (campojezus@gmail.com; 27470783).

Bildes no 2015. gada nometnes >>

Labā Gana svētdiena (17.aprīlis), kas ievada lūgšanu nedēļu par aicinājumiem Baznīcā, arī šogad pulcēja mūs katedrālē uz Svēto Misi kopā ar diecēzes Ganu – arhibīskapu Z. Stankeviču. Liels prieks bija ieiet pa Svētajām Durvīm kopā ar svētceļniekiem no dažādām draudzēm un kopienām.

Piedzīvojām to, kā piepildās Pāvesta Franciska vēlējums, ko viņš ir rakstījis vēstījumā 53. Vispasaules lūgšanu dienai par aicinājumiem: “Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai!” Arī jaunieši liecināja, ka vakars “bija īpašs…tāds īpašs vienotības spēks bija jūtams”!

Lūgšanu dienai par aicinājumiem arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs bija uzrakstījis vēstījumu, kurš šajā dienā tika lasīts visās draudzēs. “Cilvēki savās sirdīs ilgojas pēc Dieva, ilgojas pēc vadības, kas norādītu ceļu, ilgojas pēc vēsts, kas ir vairāk kā tikai vārdi, cerot, gaidot pēc mīlestības, kas pieņemtu un uzturētu cilvēkus visā mūžībā,” uzsvēra arhibīskaps, aicinot lūgties par aicinājumiem kalpot Kunga pļaujā (sal. Mt 9, 37). Mūsu lūgšana ir svarīga –

“Dievs vienmēr darbojas. Kopā ar Viņu lūgšanā mēs varam uzrunāt citus. Atbilstoši savam nolūkam Dievs tad attīstīs viņu “jā”, viņu gatavību atbildēt.”

Paldies visiem svētceļniekiem, kā arī daudzu kongregāciju brāļiem un māsām, kas Labā Gana svētdienu ļāva izdzīvot patiesas kopības priekā!

Svetcelojumi_Riga2016

 

Ar prieku vēlamies pastāstīt, ka 17. aprīļa Žēlsirdības svētceļojumam pieteikušās jau 8 svētceļnieku grupas. Esi aicināts pievienoties kādai no tām vai arī – pieteikt savu grupu (konsekretie@gmail.com)!

 1. Svētceļojums no Ķīpsalas kopā ar māsām kalponēm. (Iziešana 16:30, pirms tam – pulcēšanās klosterī, Enkura ielā 9, tel. 27 868 494)

 2. Svētceļojums kopā ar kustību “Pro Sanctitate”. (Iziešana 17:00, no “Pro Sanctitate” centra, Republikas laukumā 3/226, tel. 26 319 789)

 3.  Svētceļojums kopā ar Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm no Kristus Karaļa baznīcas Sarkandaugavā. (Iziešana 16:00, Meža prospekts 86)

 4. Svētceļojums no Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes. (Iziešana 15:00, Gobas iela 17). Valentīna (26803147)

 5. Svētceļojums kopā ar Māsām Palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un Brāļiem Kapucīniem no sv. Alberta baznīcas. (Iziešana 16:30, Liepājas iela 38)

 6. Svētceļojums kopā ar Marijas Bezvainīgās Sirds mazajām māsām no Vissvētās Trīsvienības draudzes. (Iziešana plkst 16.00, A.Deglava iela 63)

 7.  Svētceļojums no sv. Franciska baznīcas kopā ar semināristiem. (Iziešana 17:15, Katoļu iela 16)

 8. Svētceļojums ar jauniešu kopienu “Kalnā”. (Iziešana 17:25, pulcēšanās Upīša pasāžā, Marijas ielā 16)

Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Pāvests Francisks aicina:

Lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.

 

Laba_Gana_svetdiena_2016_2m

Tuvojas 53. Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem – Labā Gana svētdiena (17. aprīlī), kad pulcēsimies  sv. Jēkaba katedrālē, lai kopā ar jauniešiem un konsekrētajām personām lūgtos par aicinājuma dāvanas atpazīšanu. Svinīgu Svēto Misi jauniešiem plkst. 18:30 celebrēs V.E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Pēc tās notiks slavēšanas koncerts ar konsekrēto personu liecībām un sadraudzība, kā arī gatavošanās Jauniešu Dienām Krakovā.

Šogad – Žēlsirdības gadā – aicinām izdzīvot arī īpašu Žēlsirdības svētceļojumu, dodoties ceļā no savām draudzēm, kopienām, klosteriem uz sv. Jēkaba katedrāles Svētajām Durvīm, lai tādējādi saņemtu īpašās Jubilejas žēlastības un atlaidu dāvanu. Kā raksta Pāvests Francisks Jubilejas izsludināšanas bullā:

“Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Dzīve ir svētceļojums, un cilvēks ir viator (ceļinieks), svētceļnieks, kurš veic savu ceļu, līdz sasniedz ilgoto mērķi. Arī, lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.”

Iedrošinām visus, kuri sirdī jūt pamudinājumu doties šādā ceļā, nebaidīties un iet! Veidosim nelielas grupas, kas saplūdīs pie katedrāles no visām Rīgas pusēm, lai plkst. 18:00 visi kopā ieietu pa Svētajām Durvīm. Ceļā var izmantot meditācijas (pievienotajā failā), ko mēs, konsekrētās personas, atvedām no mūsu svētceļojuma Romā. Tādējādi mēs varēsim izdzīvot vienotību Žēlsirdības gada svētceļojumā ar visu Baznīcu! Katra grupa – pēc saviem ieskatiem – var noformēt svētceļojuma krustu, izmantojot Žēlsirdības gada simbolu (pievienotajā failā).

timthumblogo (lejuplādēt)           images meditācijas (lejuplādēt)     imagesPāvesta Franciska vēstījums Labā Gana svētdienai

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar m. Inesi Ievu (tel. 27 868 494) vai rakstīt: konsekretie@gmail.com. Lūdzam arī iepriekš pieteikt savu svētceļojumu, lai mēs varētu apkopot visu grupu maršrutus un par tiem informēt tos, kas vēlētos pievienoties.

GRUPAS:

 1. Svētceļojums no Ķīpsalas kopā ar māsām kalponēm. (Iziešana 16:30, pirms tam – pulcēšanās klosterī, Enkura ielā 9, tel. 27 868 494)

 2. Svētceļojums kopā ar kustību “Pro Sanctitate”. (Iziešana 17:00, no “Pro Sanctitate” centra, Republikas laukumā 3/226, tel. 26 319 789)

 3.  Svētceļojums kopā ar Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm no Kristus Karaļa baznīcas Sarkandaugavā. (Iziešana 16:00, Meža prospekts 86)

 4. Svētceļojums no Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas draudzes. (Iziešana 15:00, Gobas iela 17). Valentīna (26803147)

 5. Svētceļojums kopā ar Māsām Palīdzētājām dvēselēm šķīstītavā un Brāļiem Kapucīniem no sv. Alberta baznīcas. (Iziešana 16:30, Liepājas iela 38)

 6. Svētceļojums kopā ar Marijas Bezvainīgās Sirds mazajām māsām no Vissvētās Trīsvienības draudzes. (Iziešana plkst 16.00, A.Deglava iela 63)

 7.  Svētceļojums no sv. Franciska baznīcas kopā ar semināristiem. (Iziešana 17:15, Katoļu iela 16)

 8. Svētceļojums ar jauniešu kopienu “Kalnā”. (Iziešana 17:25, pulcēšanās Upīša pasāžā, Marijas ielā 16)

Savā vēstījumā Lūgšanu dienai par aicinājumiem Pāvests Francisks šogad uzsver kopienas nozīmi. Vēstījums ir nosaukts “Baznīca, aicinājumu Māte”, uzsverot to, ka ikviens aicinājums dzimst un attīstās Baznīcā, brāļu un māsu kopienā:

Pāvests Francisks raksta:

Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai! Kaut viņi varētu atklāt no jauna to, ka kristieša aicinājums, kā arī katrs īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas un “zeme”, kurā aicinājumi uzdīgst, dzen asnus, aug un nes augļus. Svētīgais Pāvils VI apustuliskajā pamudinājumā Evangelii nuntiandi runā par evaņģelizācijas etapiem. Viens no tiem ir pievienošanās kristiešu kopienai (sal. EN, 23) – tai kopienai, no kuras ir saņemta ticības liecība un Dieva žēlsirdības spēcīgais vēstījums. Šī iekļaušanās kopienā ietver visu ekleziālās dzīves bagātību, īpaši sakramentos. Turklāt Baznīca ir ne tikai vieta, kurā apliecinām savu ticību, bet arī pati Baznīca ir ticības priekšmets; tāpēc Credo, ticības apliecinājumā, mēs sakām: «Es ticu uz vienu, svētu, katolisku Baznīcu».

Dieva aicinājums īstenojas kopienā. Dievs mūs aicina būt daļai no Baznīcas, bet vēlāk, nobriestot tajā, dāvā kādu īpašu sūtību. Aicinājuma ceļu mēs ejam kopā ar brāļiem un māsām, kurus Kungs mums dāvā: tas ir līdzaicinājums.

Tieši Labā Gana svētdienā pirms trīs gadiem pāvests Francisks uzrunāja jauniešus, sakot: “Katra aicinājuma uz priesterību vai konsekrēto dzīvi pamatā un pirms katra aicinājuma vienmēr ir bijusi kāda spēcīga un intensīva lūgšana – vecmammas, vectēva, mammas, tēta, kopienas lūgšana. Tieši tāpēc Jēzus ir teicis: “Lūdziet Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Mt 9, 38). Aicinājumi dzimst no lūgšanas un lūgšanā; un vienīgi lūgšanā tie spēj pastāvēt un nest augļus.” (21.04.2013.)

Lūgšana par aicinājumiem:

Žēlsirdības Tēvs, kas atdevi savu Dēlu mūsu pestīšanas labā un nemitīgi mūs stiprini ar Svētā Gara dāvanām, dāvā mums dzīvas, dedzīgas un priecīgas kristiešu kopienas, kas būtu brālīgas dzīves avots un kas modinātu jauniešos ilgas veltīt sevi Tev un evaņģelizācijai. Stiprini tās viņu uzdevumos – sniegt atbilstošu katehēzi par paaicinājumu un atklāt citiem īpašās konsekrācijas būtību. Apveltī ar gudrību aicinājumu atpazīšanā, kas ir tik nepieciešama, lai it visā atmirdzētu Tavas žēlsirdīgās mīlestības lielums. Marija, Jēzus Māte un Audzinātāja, aizbildini par katru kristiešu kopienu, lai tā, kļūstot auglīga Svētā Gara spēkā, būtu avots autentiskiem aicinājumiem uz kalpošanu Dieva tautai. Amen.

Vēstījums 53. Lūgšanu dienai par aicinājumiem >>>  (lejuplāde)

logo


Baznīca, aicinājumu Māte

 

Dārgie Brāļi un Māsas!

Es ļoti ilgojos, lai Žēlsirdības Jubilejas gadā visi kristieši piedzīvo prieku par savu piederību Baznīcai! Kaut viņi varētu atklāt no jauna to, ka kristieša aicinājums, kā arī katrs īpašais aicinājums dzimst Dieva tautas klēpī un ir Dieva žēlsirdības dāvana. Baznīca ir žēlsirdības mājas un “zeme”, kurā aicinājumi uzdīgst, aug un nes augļus.

Tāpēc 53. Vispasaules lūgšanu dienas par aicinājumiem ietvaros es aicinu visus uz apustuļu kopienas kontemplāciju un pateicību par kopienas lomu katra cilvēka aicinājuma ceļā. Žēlsirdības ārkārtējās Jubilejas izsludināšanas bullā es atgādināju sv. Bedas Godājamā vārdus, attiecināmus uz sv. Mateja aicinājumu: «Miserando atque eligendo» (Misericordiae Vultus, 8). Dieva žēlsirdīgā darbība pieļauj mūsu grēkus un atver mūs jaunai dzīvei, kura iegūst konkrētu veidu aicinājumā sekot Kungam un misijā. Jēzus žēlsirdīgais skatiens ir katra aicinājuma avots Baznīcā. Atgriešanās un paaicinājums ir it kā medaļas divas puses un savstarpēji caurvijas visā mācekļa-misionāra dzīves gaitā.