© www.katolis.lv

Tieši pirms gada, 21. novembrī, Latvijas konsekrētās personas Aglonā tikās uz kopīgu Euharistiju un Aglonas Dievmātei uzticēja visas apustuliskās un kontemplatīvās konsekrētās dzīves kopienas Latvijas Baznīcā. Tā iesākās Konsekrētajai dzīvei veltītais gads Latvijā. Lai arī tas noslēgsies nākamā gada 2. februārī, aizvadītajā sestdienā, 21. novembrī, konsekrētie atkal tikās Aglonā, lai kopā lūgtos un atskatītos uz Konsekrētās dzīves gadā piedzīvoto un paveikto.

Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis uz svinīgo pasākumu bija aicinājis ne tikai visas Latvijas konsekrētās personas, bet arī savas diecēzes priesterus. Svinīgajā dievkalpojumā piedalījās arī Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, bija pulcējušies daudzi ticīgie. Sanākušos konsekrētos Svētās Mises laikā uzrunāja apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Pedro Lopess Kintana. 21. novembrī tiek pieminēta Marijas prezentācija templī. Nuncijs uzsvēra, ka Marija sevi veltīja Dievam un ar tādu attieksmi arī dzīvoja. Pēc viņa teiktā,

“veltīšanās nozīmē atzīt Dieva darbus”.

Veltīšanās pamatā ir arī lūgšanas aspekts, jo dodam Dievam savu nabadzību un lūdzam, lai Viņš to pārveidotu tā, lai tā nestu augļus.

Kā upurdāvana pie altāra tika nesta grāmata ar 956 cilvēku vārdiem. Tie ir cilvēki, kuri apņēmušies lūgt par konsekrētajiem un aicinājumiem uz Dievam veltītu dzīvi. ”Tā ir liela dāvana zināt, ka par mums lūdzas. Paldies par to,” uzsver māsa kalpone Inese Lietaviete. Nuncijs sacīja, ka grāmatā apkopotajiem jāpievieno arī viņa vārds, jo arī viņš lūdzas par konsekrētajiem.

Pēc dievkalpojuma sekoja lūgšana un svētā Jāņa Pāvila II relikviju pagodināšana, kā arī kopīga fotografēšanās, agape un pārrunas par to, kā pavadīts gads. Kā būtiskākos kopīgi organizētos pasākumus konsekrētie minēja nometni jauniešiem “Campo Jēzus” un rekolekcijas Viļānos šī gada Jāņos. Tāpat kopienas atzina, ka šī gada laikā piedzīvojušas spēcīgāku sadraudzību savā vidū, rīkojušas dažādas kopīgas iniciatīvas un piedzīvojušas savstarpēju atbalstu.

LRKB IC