Konsekretas_dz_diena_2_februaris

Nāc, pievienojies mūsu lūgšanai kopā ar (un par) konsekrētajiem bārļiem un māsām!
2. februārī sv. Jēkaba katedrālē
18:00 Vesperes
18:30 Svētā Mise, ko celebrēs V.E. Arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Konsekrēto personu svētsolījumu atjaunošana.

Konsekrētās dzīves dienu pēc sv. Jāņa Pāvila II iniciatīvas sāka svinēt 1997.gadā kā lūgšanas dienu par konsekrētajām personām. Svinot to Kunga prezentācijas svētnīcā svētkos jeb Sveču dienā (2.februārī), tā ir atgādinājums, ka konsekrētie ir aicināti būt par Kristus gaismas atspīdumu visiem cilvēkiem.

Visi mīļi aicināti!